Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

E-handel & toldregler 

Told- og moms-regler:
Der gøres opmærksom på gældende told- og moms-regler ved forsendelse af pakker og breve fra lande udenfor EU til Danmark. Se SKAT Hjemmeside under Borger à Told og Internethandel à Gaver sendt fra lande uden for EU.

På EUO.DK finder du en oversigt over de aktuelle EU-lande.

Vedr. handel på internettet/pr. postordre:
Forsvarets posttjeneste er beregnet til, at forbindelsen mellem udsendt personel og pårørende kan opretholdes, herunder at der kan sendes pakker mellem den udsendte og de pårørende.

Feltposttjenesten er ikke tiltænkt som en mulighed for at opnå momsfritagelse eller anden afgiftsfritagelse, og forsvaret kan ikke hjælpe hermed. Handles der således på internettet/andre former for fjernhandel, og anvendes de af forsvaret oprettede adresser (feltpostadresse eller postboksadresse i Karup) til forsendelse til den udsendte, er det en sag mellem køber og sælger, hvorvidt og hvordan moms- og afgiftsfritagelse kan opnås.

Særligt skal der gøres opmærksomt på, at varer bestilt fra lande udenfor EU inden forsendelse til adressaten i missionen ved ankomst til Internationalt Postcenter betragtes, som om de indføres til Danmark, og de vil i den forbindelse blive pålagt moms og evt. punktafgifter. Alle disse problemstillinger samt alle andre problemstillinger i forbindelse med evt. moms- og afgiftsfri indførsel til Danmark skal løses ved aftale mellem køber og sælger, eller den udsendte må selv undersøge det ved SKAT.

Private genstande må ikke sendes som tjenstlige forsendelser, men skal sendes som postforsendelse på afsenderens regning."

Det anbefales at den enkelte udsendte sætter sig ind i bestemmelserne vedr. rotation og leave, idet der kan være begrænsninger for, hvor meget den enkelte kan tage med af personlige effekter under transporten til og fra missionsområdet.

Sidst opdateret 23-12-2013 - kl. 13:35

Kontakt FMT

Mail: fmt-ktp-web@mil.dk  
Tlf.: 72 57 10 55