Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
NATO 
NATO HQ
 

NATO - NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 

NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Under den kolde krig var NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed. Efter den kolde krig har NATO været et forum, hvor igennem Danmark har kunnet medvirke til at varetage sine sikkerhedspolitiske interesser, herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

Det militære samarbejde i NATO omfatter blandt andet opstilling af fælles hovedkvarterer og militære kapaciteter, udformning af tekniske standarder og fælles procedurer, fælles øvelser og ikke mindst fælles militære operationer.

Læs mere om Danmark og NATO på Forsvarsministeriets side.
Sidst opdateret 10-12-2018 - kl. 10:53

Links