Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Mali
Danmark har i flere omgange bidraget med et Hercules C-130J-transportfly til missionen i Mali.

Mali 

Aktuelt bidrag
Danmark bidrager i øjeblikket til FN’s fredsbevarende operation i Mali (MINUSMA) med et stabsofficersbidrag på en person.

Baggrund
MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsråds resolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven.

Mandat for indsatsen
Indsatsen i Mali sker med afsæt i sikkerhedsrådets resolution 2364 af 29. juni 2017, der følger i forlængelse af sikkerheds resolutioner 2100 fra 2013, 2295 fra 2017 og 2359 fra 2017.

Udsendelsen af danske styrkebidrag til MINUSMA er baseret på folketingsbeslutning B 28 2013 og folketingsbeslutning B 26 2015 samt Forsvarsministeriets bemyndigelse af 18. november 2015.

Tidligere bidrag
I perioden fra maj til november 2017 bidrog Danmark til MINUSMA med et C-130J Hercules-transportfly med besætning, støtte- og Force Protection-personel. Sidstnævnte indbefattede personel fra både Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Transportopgaverne omfattede både transport af passagerer og gods, evakuering af syge og sårede samt et udvalg af mere taktiske opgaver. Detachementet blev benævnt Royal Danish Air Force C-130J Tactical Air Lift Detachment – i daglig tale DANTAD.

Se TV2 Nords tema om missionen i Mali. (Eksternt link].

Det danske bidrag var en del af en rotationsordning, som Danmark indgår i sammen med Norge, Portugal, Sverige og Belgien omkring transportfly i missionen, hvor de enkelte nationer på skift og i en periode på seks måneder af gangen udfører lufttransportopgaver. Opgaverne er både for den militære og den civile del af FN-missionen i Mali.

Danmark stillede også med et transportfly i 2014. 

Fra marts 2015 til december 2016 var generalmajor Michael Anker Lollesgaard Force Commander (styrkechef) for MINUSMA. Lollesgaard var dermed chef for omkring 10.000 FN-soldater fra ca. 40 lande.

Fra april til december 2016 stillede Danmark med et specialoperationsstyrkebidrag til missionen i Mali. Bidraget bestod af soldater fra Jægerkorpset og støtte fra Hæren i form af logistik og efterretningspersonel.

Opgaven for specialoperationsstyrkebidraget var at udføre de mere krævende efterretningsindhentningsopgaver som eksempelvis langtrækkende patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. De kunne også udføre andre aktiviteter inden for missionens mandat, som eksempelvis at imødegå direkte angreb eller trusler. I Mali arbejdede jægersoldaterne sammen med specialoperationsstyrker fra Tjekkiet og Holland under hollandsk ledelse.

Kommende bidrag
Danmark forventes også fremadrettet at være en del af det internationale samarbejde, der skiftes til at løfte transportopgaven for MINUSMA. Det forventes, at et dansk C-130 skal udsendes igen fra slutningen af 2019 til midten af 2020.

Link til missionens side.
Sidst opdateret 31-01-2018 - kl. 08:27

Artikler og video

Links