Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kapacitetsopbygning i Afrika
Sømilitær rådgiver John Ærø Hansen i Kenya. Foto: Lars Bøgh Vinther, Forsvarsgalleriet.

Kapacitetsopbygning i Østafrika 

Danmark og de nordiske lande har i en række år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de Østafrikanske lande. Formålet er at højne de lokale militære styrkers niveau, så de selv kan klare sikkerhedspolitiske problemer i regionen. Det kan være igennem bidrag til FN-missioner i området eller ved at løse opgaver sammen med landene i Den Afrikanske Union. Finansieringen til kapacitetsopbygningen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. En årlig bevilling på 150 mio. kr. til samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i Pakistan og Afghanistan, Europa og Østafrika.

I Østafrika er midlerne især brugt til kampen mod pirateri. Støtte og uddannelse til kystvagter i Adenbugten og ikke mindst støtte til Kenyas flåde. Samtidig er de østafrikanske lande ved at opbygge East African Standby Forces (EASF), som på fjorten dage skal kunne rykke ind og lægge en dæmper på en lokal konflikt. Det arbejde støtter de nordiske lande også. Ifølge planen skal udrykningsstyrken være klar i 2015.

Danmark har officerer udstationeret i Kenya som rådgivere for den kenyanske flåde og Peace Support skolen i Nairobi.

Læs Afrikatema i forsvarsavisen nr. 5 2013.

Se et eksempel på kapacitetsopbygning her.


Sidst opdateret 29-03-2016 - kl. 10:26

Østafrikanere boarder Esbern Snare