Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Resolute Support Mission
Danske rådgivere underviser kadetter på afghansk officersskole.   

Afghanistan  

Forsvaret har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Fra 2002 - 2015 som del af den NATO-ledede International Security og Assistance Force (ISAF). Besøg det store tema om den danske indsats i Afghanistan i den periode ved at klikke på billedet nederst på siden.

Resolute Support
Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den NATO-ledede mission "Resolute Support" i Afghanistan. Det danske styrkebidrag omfatter omkring 160 soldater. Missionen består i alt af mere end 13.000 soldater fra 39. lande. En oversigt over bidrag fra de enkelte lande findes her.

Missionen har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Resolute Support Mission fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker.

Resolute Support er i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd.

Se video om opgaven i Afghanistan i menuen til højre, og se video om, hvad  
Resolute Support er i videoen nedenfor

Det danske bidrag
De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer: Camp Qargha, New Kabul Compound, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.

I Camp Qargah uddanner de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand officerer på den afghanske officersskole. Der er (primo februar 2017) uddannet cirka 3000 afghanske officerer. Det danske bidrag består af 10 mentorer og sprogofficerer.

I New Kabul Compound bor et dansk mentor-bidrag, den danske force protection-deling og to stabsofficerer. Det danske mentorbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af en infanterideling fra Gardehusarregimentet, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere/mentorer tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul.

Det danske bidrag til Resolute Supports hovedkvarter er på 15 medarbejdere, hvoraf Hjemmeværnet støtter med fire medarbejdere. Det er samtidig her, den danske brigadegeneral har sin daglige tjeneste som chef for antikorruptionsafdelingen.

På Hamid Karzai International Airport stiller Danmark med ti Militærpoliti-medarbejdere, der udgør militærpolitimyndigheden i en lejr med cirka 4000 indbyggere. Desuden stiller Danmark et nationalt støtteelement, der støtter alle danskere i Kabul og med et bidrag på to operationssygeplejesker til felthospitalet i lufthavnen.

Flyvevåbnets bidrag til missionen består af fem medarbejdere. To hundeførere, en guardian angel (en sikkerhedssoldat) og to mentorer til det afghanske flyvevåben.

Læs mere om det danske bidrags organisation og opgaver.

Du kan læse opdateringer fra missionen i de ugentlige Mission Updates, som du finder under internationale nyheder.
Sidst opdateret 09-01-2019 - kl. 14:33

Hvad er Resolute Support

Danmarks indsats i Afghanistan 2002-2015

Links

Grundlag

Artikler

Video