Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
fregatter

Pirateribekæmpelse i Adenbugten 

Siden midten af 2000’erne har pirateri været en trussel for handelsskibe i Adenbugten. Derfor blev der i 2009 oprettet flere forskellige internationale initiativer til bekæmpelse af pirateri i området. Læs mere om de enkelt initiativer og missioner nedenfor.


Aktuelle danske bidrag

Danmark har kontinuerligt stabsofficerer ved Combined Marine Forces. Det er aktuelt udsendt tre officerer, hvor af en leder efterretningsindhentningen ved Task Force 151.


Combined Task Force (CTF) 150 og 151

 

  • De multinationale flådestyrker Combined Task Force (CTF) 150 og 151, er begge en del af den multinationale flådestyrke Combined Maritime Forces. Styrken har 32 medlemslande fra hele verden, heriblandt Danmark.
  • Efter terrorangrebene den 11. september 2001 blev CTF 150 oprettet som en del Operation Enduring Freedom. Opgaven indebar at skabe maritim sikkerhed og bekæmpe terrorisme. Fra august 2008 til januar 2009 var det danske støtteskib Absalon en del af CTF 150, fra september 2008 tillige med kommandoen over styrken.
  • CTF 151 blev oprettet den 12. januar 2009 med det ene formål at bekæmpe pirateri i farvandene ud for Afrikas Horn. Danmark har haft kommandoen over styrken flere gange.
  • Operation Ocean Shield, blev sat i værk den 17. august 2009 og er NATOs bidrag til bekæmpelsen af pirateri i området. NATO har to stående flådestyrker, Standing NATO Maritime Group (SNMG) 1 og 2. Flådestyrkerne deltager i Operation Ocean Shield på skift i perioder af fire måneder ad gangen. Danmark har bidraget til og ledet Ocean Shield flere gange. Som følge af den mindskede pirataktivitet ud for Afrikas Horn blev Operation Ocean Shield lukket ned den 15. december 2016.

Bekæmpelsen af pirateri foregår blandt andet ved at eskortere handelsskibe og gribe ind over for piratangreb på disse. Desuden gennemføres regional kapacitietsopbygning og opsøgende indsatser mod formodede piratskibe. Udover de ovennævnte flådestyrker findes også CTF 152 og EU's Operation Atalanta, som Danmark dog ikke har været en del af.

De internationale flådestyrkers tilstedeværelse i området har medført, at antallet af piratoverfald er faldet fra over 170 i 2010 til blot en håndfuld i 2013.


Operationsområdet

Operationsområdet udgør ca. 6,5 millioner kvadratsømil. Det svarer til ca. halvdelen af USA.


Dansk deltagelse

Danmark har siden 2008 bidraget til både Operation Ocean Shield og CTF 150 og 151.  Bidraget har bestået af støtteskibene Absalon og Esbern Snare og fregatten Iver Huitfeldt, ligesom Danmark har haft kommandoen over både CTF 150 og 151 og NATOs SNMG1. Endvidere har Flyvevåbnet i perioder udstationeret et Challenger-fly på Seychellerne, hvorfra det flyver overvågningsflyvninger over operationsområdet.

Danmark har deltaget i bekæmpelsen af pirater i Adenbugten i følgende perioder:

 

Maj - juni 2017 Challenger-fly på Seychellerne
Oktober-november 2016 Challenger-fly på Seychellerne
April-maj 2016 Challenger-fly på Seychellerne
September-december 2015 Absalon i Ocean Shield
September-november 2014 Challenger-fly på Seychellerne
Juni 2014 – december 2014: Esbern Snare i Ocean Shield med Commander for SNMG1 samt CTF 508 
December 2013 – februar 2014: Commander CTF151 fra land i Bahrain
Oktober-december 2013: Absalon i Ocean Shield
September-november 2013 Challenger-fly på Seychellerne
Oktober 2012 – maj 2013: Iver Huitfeldt i Ocean Shield
August-oktober 2012 Challenger-fly på Seychellerne
Januar-marts 2012: Commander CTF 151
November 2011 – maj 2012: Absalon i Ocean Shield
November 2011 – januar 2012: Challenger-fly på Seychellerne
August 2010 – juni 2011: Esbern Snare i Ocean Shield med CTF 508 i perioden august-december 2010
Januar-marts 2010: Absalon i Ocean Shield med Commander for SNMG1 samt CTF 508
Januar-april 2009: Absalon i CTF151
August 2008 – januar 2009: Absalon med Commander for TF150 fra september 2008 til januar 2009
Januar-april 2008: Inspektionsskibet Thetis i NATOs Operation Allied Provider, som var eskortering af World Food Programme-skibe med nødhjælp til Somalia.


TIL TOP

Sidst opdateret 06-11-2017 - kl. 12:57

Artikler