Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
KFOR 
Kosovo

Kosovo 

Hovedopgaven for de 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i Kosovo Force hovedkvarter i Pristina.

Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo, siden Hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force.

Kosovomissionen begyndte i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret i den konfliktfyldte region. Styrkebidraget blev hurtigt forøget til 880 soldater, som er det højeste antal soldater, Danmark har bidraget med til missionen.

Missionen i Kosovo var i en periode Hærens største internationale mission, men i takt med at Hærens internationale engagement blev udvidet andre steder, og at sikkerhedssituationen i Kosovo blev forbedret, blev Hærens bidrag til KFOR reduceret.

Fra 2011 til 2013 blev bevogtningsdelingen på 30 soldater og fem stabsofficerer opstillet af Hjemmeværnet. Siden er bevogtningsbidraget igen blevet opstillet af Hæren, men Hjemmeværnet bidrager fortsat med stabsofficerer.

Læs artikler om indsatsen i Kosovo i Hærens arkiv. Arkivet dækker perioden 2007-2015. Nyere artikler kan ses i menuen til højre og under internationale nyheder.
Sidst opdateret 15-01-2019 - kl. 09:19