Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Sneberedskab

Sne- og isberedskab 

Hæren og Hjemmeværnet opstiller hvert år i perioden november-marts et landsdækkende sneberedskab.

Hæren råder over pansrede køretøjer, der er meget terrængående også i sne. Det er derfor naturligt, at disse køretøjer indsættes, når store sne mængder hindrer almindelig afvikling af trafikken.

Forsvarets specialkøretøjer indsættes primært til støtte i forbindelse med akutte og livstruende opgaver, men også absolut nødvendig transport af sundhedspersonale og udbringning af medicin og mad hører til opgavekomplekset.

Hæren opstiller køretøjerne og Hjemmeværnet stiller med det meste personel, der skal køre de terrængående køretøjer.

Overvågning af aktuel issituation
For at skabe det bedst mulige overblik over den aktuelle issituation og for at være i stand til at udsende præcise ismeldinger, får Marinestaben hjælp af observatører over hele landet.

En lang række observatører, fortrinsvis færger, havne og søværnets egne enheder, rapporterer hver dag om issituationen ti marinestabens istjeneste. Omkring 240 daglige rapporter fra forskellige områder giver tilsammen et godt billede over issituationen i Danmark.

Isbrydning i danske farvande er som udgangspunkt underlagt fri konkurrence, og derfor er skibsfarten selv ansvarlig for at kontrahere og betale for den rekvirerede isbrydningskapacitet. Statens Istjeneste under Marinestaben yder støtte og vedledning.
Sidst opdateret 30-11-2015 - kl. 09:37