Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Redningstjenesten

Eftersøgning og redning 

Eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark gennemføres af en lang række enheder fra Flyvevåbnet, Søværnet, Marinehjemmeværnet og Fiskeridirektoratet. Eftersøgnings- og redningstjenesten kaldes også Search and Rescue (SAR).  

Indsatsen ledes af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som er en enhed under Forsvarets operationsstab. JRCC behandler hvert år i gennemsnit cirka 2500 anmeldelser, hvoraf cirka 1000 fører til en aktion. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer. 

Søværnet har konstant tre skibe på havet, som kan indsættes i en redningsaktion med øjeblikkeligt varsel. Kystredningstjenestens redningsstationer og marinehjemmeværnets flotiller samt fiskeridirektoratets redningsskibe kan efter alarmering fra JRCC indsættes med meget kort varsel.

Redningshelikopteren på arbejde
Alle årets dage dækker tre redningshelikoptere, placeret i henholdsvis Ålborg, Skrydstrup og Roskilde, det danske ansvarsområde. De kan være på vingerne inden for få minutter efter, at der er slået alarm. Derudover er yderligere én helikopter placeret i Rønne på Bornholm.

Den største opgave for Flyvevåbnets SAR-mandskab er transporter mellem de danske sygehuse. Herunder akutte patienter fra de mindre øer uden hospital, som skal flyttes til fastlandet med alt fra hjerteanfald, blodpropper og voldsomme forbrændinger til mindre benbrud og fødsler.

Assistance til skibe og fly
Forsvaret bidrager også til sikker fly- og skibstrafik i andre situationer.

Vessel Traffic Service sørger for sikker skibspassage i danske farvande og Maritime Assistance Service fungerer som kontaktpunkt for skibe, der kommer i vanskeligheder til søs.

Det kan ske at et skib er sprunget læk og har behov har lænsepumper for at kunne forblive flydende. I den situation kan redningshelikopteren yde assistance, idet den kan medbringe komplette pumpesæt.

Flyvevåbnets afvisningsberedskab kan i nogle situationer også hjælpe fly i nød. Dette foregår ved at inspicere flyet visuelt, for eksempel hvis en pilot er i tvivl om, hvorvidt flyets landingsstel er kommet ordentligt ned eller om flyet har punkteret et dæk.


Sidst opdateret 15-01-2019 - kl. 08:23

SAR Danmark Manualer

In English