Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Katastrofeberedskab

Katastrofeberedskab 

Forsvarets er en del af det danske katastrofeberedskab. Beredskabets formål er at afhjælpe konsekvenserne af katastrofer, ulykker og andre kriser for borgerne.  

Alle myndigheder – kommuner, regioner og centrale myndigheder – skal have et beredskab, så de kan opretholde og videreføre deres vigtigste funktioner i tilfælde af større ulykker og kriser. 

Katastrofeberedskabet omfatter redningsberedskabet, politiet, den civile sektors beredskab og Forsvaret samt Hjemmeværnet. Men det danske beredskab udgøres af hele samfundet. Borgere, beslutningstagere, myndigheder, medier, virksomheder og øvrige aktører er alle væsentlige elementer i beredskabet.

Forsvarets bidrag til katastrofeberedskabet kan omfatte både mandskab og materiel. Forsvaret har mange typer materiel, der er velegnet til brug i forbindelse med katastrofer, ulykker og kriser.

Forsvarets værnepligtige uddannes til at indgå i en totalforsvarsstyrke, der kan indkaldes, hvis Danmark bliver ramt af en meget stor katastrofe.

Læs mere om Danmarks katastrofeberedskab på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret 15-01-2019 - kl. 08:31