Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Hjælp til politiet

Hjælp til politiet 

I Forsvarets hjælp til politiet sondres almindeligvis mellem ”almindelig hjælp” og ”særlig hjælp”.

Almindelig hjælp
Almindelig hjælp er begrænset til bistand, som ikke påregnes at indebære mulighed for direkte konfrontationer mellem forsvarets personale og eventuelle lovovertrædere.

Hjælpen kan eksempelvis omfatte eftersøgning af personer. Til dette formål anvendes i nogle tilfælde Fennec-helikopteren, som kan være udstyret med varmesøgende kamera til opgaven.

Hjælpen kan også omfatte hjælp til trafikregulering ved større civile arrangementer.

Hæren yder hjælp ved større ulykker og ved voldsomme vejrfænomener som storm, orkan og oversvømmelse. Hærens assistance til politiet kan ligeledes bestå i akut ammunitionsrydning, sneberedskab med terrængående køretøjer, eftersøgning af farlige eller for samfundet særligt betydningsfulde effekter, visse bjærgnings- og entreprenøropgaver og udtagning af forureningsprøver

Flyvevåbnet støtter det danske politi i deres træning af blandt andet antiterrorberedskab. Støtten sker primært med helikopterne Fennec og EH101.

Udførelse af særlig hjælp til politiet
Særlig Hjælp til Politiet ydes i de helt ekstraordinære tilfælde, hvor Forsvaret bistår politiet i forbindelse med opretholdelse af sikkerhed, fred og orden eller til forhindring og efterforskning af forbrydelser, og hvor der kan blive tale om at bistå politiet direkte under udøvelse af dets magtbeføjelser.

Særlig Hjælp til politiet rekvireres af Rigspolitiet og forudsætter altid Justitsministerens og Forsvarsministerens godkendelse.
Sidst opdateret 26-09-2016 - kl. 13:47