Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Suverænitetshåndhævelse

Suverænitetshævdelse og overvågning 

Forsvarets fokus er i høj grad rettet mod at bidrage til den internationale indsats for fred og sikkerhed. Gennem deltagelse i internationale missioner bidrager Forsvaret blandt andet til kampen mod terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. 

Nationalt har Forsvaret dog fortsat en vigtig opgave i at hævde dansk suverænitet inden for hele rigsfællesskabet. Det vil sige både i dansk område og omkring Færøerne og Grønland.

Farvandsovervågning
Forsvaret overvåger kontinuerligt de danske søterritorier. Indsatsen omkring farvandsovervågning ledes og koordineres af Joint Operations Centre (JOC), som er en del af Operationsstaben. Opgaven løses i samarbejde med Søværnets forskellige centre og udkigsstationer, ligesom patruljefartøjer og skibe i havn kan indsættes med kort varsel.

Med baggrund i overvågningen af det danske søterritorium udfører Søværnet opgaver for andre myndigheder og styrelser.

Luftrumsovervåning og afvisningsberedskab
Flyvevåbnet overvåger konstant det danske luftrum og identificerer fly. Kontrolcentret i Karup får sine data fra fire store og langtrækkende radarer, som er placeret i Nordjylland, Sønderjylland og på Bornholm.

Sker det, at et fly kommer ind i det danske ansvarsområde uden tilladelse, eller kan man ikke komme i kontakt med et fly, bliver afvisningsberedskabet i form af to F-16 Fighting Falcon kampfly sendt på vingerne. De undersøger, om der er noget galt og kan afvise flyet, hvis der er tale om en mulig krænkelse af dansk luftrum.

Overvågning og suverænitetshævdelse i Nordatlanten
Forsvaret er konstant til stede i Nordatlanten. På Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe, inspektionsfartøjer og inspektionskutter en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.  Udover at afvise skibe eller personer der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver de politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion og søredning.

Slædepatruljens SIRIUS overvåger på Grønland den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af øen. En strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje. Siriuspatruljens patruljering foregår med hundeslæde, men Forsvaret patruljerer også med skibe, fly og helikoptere.

 

Sidst opdateret 13-12-2017 - kl. 15:20

Videoer