Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Civil støtte

Nationale opgaver 

Forsvarets nationale opgaver spænder vidt. De omfatter både opgaver i relation til fred og sikkerhed i hele rigsfællesskabet og mange forskellige former for støtte til det civile samfund. Forsvaret indgår sammen med hjemmeværnet og civile myndigheder i Danmarks katastrofeberedskab. Læs kort om de forskellige opgaver herunder og se mere om de enkelte opgaver i menuen til venstre.

Eftersøgning, redning og ambulanceflyvning
Redningsskibe og stationer er konstant på beredskab langs kysterne, ligesom skibe fra søværnet og hjemmeværnet altid patruljerer i de danske farvande og straks i aktion, når der sker ulykker på havet eller nogen meldes savnet. Forsvarets redningshelikoptere er ofte i brug ved søulykker og eftersøgninger, og deltager næsten dagligt i evakuering af personer, der er blevet syge eller er kommet til skade på øerne eller om bord på skibe. Eller som hurtig skal transporteret til særlig behandling på et hospital i en anden landsdel. I Grønland er der periodevis udstationeret et Challenger fly.

Suverænitetshævdelse og overvågning
Forsvaret identificerer fly i det danske luftrum via radarer. Hvis der er behov for det, er Flyvevåbnets afvisningsberedskab i form af to F16-kampfly klar til at gå på vingerne med meget kort varsel

Det danske søterritorium bliver overvåget via centre ved kysterne og af  patruljefartøjer, der konstant er på havet. I Nordatlanten varetager inspektionsskibe og fly overvågning og fiskerikontrol for de grønlandske og færøske myndigheder. På Grønland overvåger Slædepatruljens SIRIUS den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af landet - en strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje. 

Havmiljø
Forsvaret har ansvaret for forureningsbekæmpelse til søs. Til den opgave råder Søværnet over en række skibe og materiel til blandt andet oliebekæmpelse. Den luftbaserede havmiljøovervågning er udliciteret til et privat firma, men det er fortsat Forsvaret, som står for den overordnede koordination af havmiljøovervågning samt håndtering og bekæmpelse af forurening. Forsvaret har ret til at udstede administrative bøder til miljøsyndere, der gribes på fersk gerning.

Assistance til politiet
Forsvaret assisterer politiet på mange måder. Det danske politi råder ikke selv over helikoptere, så Forsvaret yder assistance til eftersøgning af forsvundne personer og hastighedskontrol fra luften. Forsvaret yder også støtte til afvikling af store arrangementer, i forbindelse med ekstreme vejrforhold og til træning af politiets aktionsstyrke og terrorberedskabet. 

I forbindelse med bombetrusler og fund af ammunition og farligt fyrværkeri trækker politiet på Forsvarets ammunitionsrydnings- og bombeeksperter. Politiet kan også trække ressourcer fra Forsvaret ind til særlige efterforskningsopgaver.

Øvrig støtte til samfundet
Hæren kan stille bæltekøretøjer og andre terrængående køretøjer til rådighed i ekstreme snesituationer. Desuden bistår Forsvaret skibsfarten i danske farvande med passage, koordinering i krisesituationer samt isvarsling og isbrydertjeneste.

Hæren og Søværnet har et antal ammunitionsrydningshold på døgnvagt og til søs kan Forsvaret bistå med minerydning.

Dertil kommer ceremonielle opgaver og bevogtning af de kongelige slotte og palæer foruden Forsvarets egne kaserner, militære områder og depoter.
Se opgørelse over Forsvarets støtte til Kongehuset her
Sidst opdateret 05-02-2018 - kl. 11:14