Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Søværnets våbenskjold 


Idéen til søværnets våbenskjolde opstod, da vores skibe i 1950’erne begyndte at modtage gaveskjolde fra de britiske enheder og ikke kunne gøre gengæld.
Derfor blev der den 22. august 1959 nedsat Søværnets Heraldiske Arbejdsgruppe, som har ansvaret for skibenes og SOKs myndigheders våbenskjolde. På den måde er våbenskjoldene blevet en del af søværnets traditioner.

Til hvert våbenskjold er der beskrevet et motiv og en historisk eller heraldisk baggrund for, hvorfor våbenskjoldet ser ud, som det gør.


Bogen Dansk Orlogsheraldig er udarbejdet af Hans Christian Bjerg og udgivet i et samarbejde mellem Statens Forsvarshistoriske Museum, Søværnets Operative Kommando og Marinehjemmeværnet.

Dansk Orlogsheraldik 1959-2010.pdf

Våbenskjold Kystredningstjenesten.pdf
Våbenskjold Center for Sergent og Maritim Uddannelse.pdf
Våbenskjold Søværnets Skole.pdf
Sidst opdateret 29-03-2016 - kl. 11:14