Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Forsvarets våbenskjold Våbenskjold eksisterer, fordi det til alle tider har været nødvendigt at kunne skelne ven fra fjende. I Forsvaret har de forskellige enheder og myndigheder altid haft særlige mærker.

Formålet med våbenskjolde er at skabe en identifikation udadtil og internt for personellet at være et samlingsmærke, der giver samhørighed mellem fortid og nutid. 

Fællesmærke

Forsvarets fællesmærke består af tre dele:

  • Den danske krone
  • Den oprindelige, kvadratiske udgave af Dannebrog
  • Tre cirkelslag, der minder om de danske vikingeborge Trelleborg og Fyrkat, men også kan symbolisere de tre værn.

Fællesmærket symboliserer Forsvarets beskyttende rolle for nationen, markeret ved de nationale symboler i form af kronen og flaget – en beskyttelse som på samme tid er kontant og fast, men også åben for omverdenen.

Kongelig godkendelse
Hendes Majestæt Dronningen approberede mærket den 5. februar 2001 til anvendelse inden for  Forsvarschefens myndighedsområde.

Forsvarschefsmærket

Hendes Majestæt Dronningen approberet den 21. december 1977 myndighedsvåbnet for Forsvarschefen.

Beskrivelse af Forsvarschefsmærket:
I felt af guld tre over hverandre gående blå guld-bevæbnede løver med røde tunger og guld-kroner omsat med ni røde småfigurer (søblade). Skjoldet, der er kronet, er lagt på to krydsede, sorte kommandostave med guld-endebeslag.

Forsvarschefsmærket er til bæring på uniform fremstillet i to udgaver:
I metal.
I guldtrækkerarbejde på hhv. mellemgrønt, mørkeblåt eller flyverblåt underlag.


Tjenestestedsmærke for Forsvarskommandoen

Tjenestestedsmærket har som primært formål at angive personellets tjenestested samt at styrke personellets følelse af tilknytning til Forsvarskommandoen og herunder Forsvarsstaben (se organisation).

Beskrivelse:
Tjenestestedsmærket - i daglig tale 'Forsvarskommandoens mærke' - består af det kronede statsvåben lagt på et opadvendt sværd med Frederik IXs kronede navnetræk på knappen lagt på et omløbende skriftbånd med ordene VIRIBUS UNITIS (ved forenede kræfter).

Forsvarskommandoens mærke til bæring på uniform er fremstillet i to udgaver:
I gult metal.
I guldtrækkerarbejde på et henholdsvis mellemgrønt, mørkeblåt eller flyverblåt underlag.

På de følgende sider kan man se de forskellige myndigheders våbenskjold og læse mere om betydningen.

Sidst opdateret 21-02-2014 - kl. 09:52