Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Forsvarsgalleriet regler og kontakt 

Billeder fra Værnsfælles Forsvarskommandos og underlagte myndigheders hjemmesider kan anvendes til ikke-kommercielt brug uden beregning. I tilfælde af brug skal fotografens navn anføres ved foto. Hvis intet navn er nævnt, skal den pågældende myndigheds navn anføres som kilde, f.eks. Værnsfælles Forsvarskommando. Ellers kan man give forsvarsgalleriet som kilde.

Anvendelse i dagspressen, i TV nyhedsudsendelser og i udgivelser fra forlag betragtes som ikke-kommercielt brug.

Billeder fra Værnsfælles Forsvarskommandos og underliggende myndigheders hjemmesider må ikke anvendes i pornografiske, seksuelle eller på anden måde krænkende sammenhænge. Personmodellerne må heller ikke anvendes til emner af sensitiv karakter som f.eks. racisme, misbrug og i politisk sammenhæng. Billeder med genkendelige personer må ikke bruges til at reklamere for kommercielle produkter eller politiske partier eller organisationer. Forsvarets medarbejdere kan frit anvende Forsvarsgalleriets billeder til internt brug f.eks. i forbindelse med briefinger, interne nyhedsbreve etc.

Fotoarkiv- og Cumulusansvarlige medarbejdere ved Kommunikationssektionen i Værnsfælles Forsvarskommandoen
Navn: Sune Wadskjær Nielsen
Tlf.: +45 4040 1932
E-mail: sunewad@mil.dk og forsvarsgalleriet@mil.dk 

I april 2018 fik Forsvarsgalleriets brugergrænseflade nyt design. Læs mere om de nye features her.
Sidst opdateret 24-05-2018 - kl. 09:02

Interne links

Eksterne links