Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Kriterier for optagelse 

Alle museer, der på den ene eller anden måde behandler Danmark i krigstid, er som udgangspunkt medtaget på forsvarsmuseer.dk. Dog under forudsætning af, at der er faste åbningstider.

De faste åbningstider er et af de væsentligste kriterier for optagelse på forsvarsmuseer.dk. Desuden skal alle museer være offentligt tilgængelige. Samlinger og udstillinger, der kun er tilgængelige efter aftale for eksempelvis skoleklasser og grupper, er således ikke medtaget.

Kontakt vedrørende optagelse på oversigten
Har du kendskab til et museum, som du mener bør optræde på forsvarsmuseer.dk, kan du kontakte Hjemmeværnskommandoen, som på vegne af Forsvarsministeriet er ansvarlig for opbygning og drift af sitet: 

Email: hjk-kom-x3@mil.dk 
Telefon: 7282 0025


Undtagelser
En lang række vikingemuseer er ikke medtaget, idet de primært behandler vikingetiden som historisk periode, og forsvarselementet vurderes at være for beskedent. To undtagelser har dog fundet vej til listen: Ringborgene Trelleborg ved Slagelse og Fyrkat ved Hobro, idet disse steder har fungeret både som forsvarsværk, som udfaldsporte mod andre lande og som steder for mobilisering – og dermed vurderes at have haft en egentlig militær betydning.

Bymuseer, der behandler konkrete byers historie, er medtaget, hvis der er udstillinger eller andet, der omhandler besættelsen, krigshistorie eller forsvar. 
I beskrivelsen af museerne er der kun fokuseret på emner, der er relevante for forsvarsmuseer.dk og ikke øvrige udstillinger og samlinger, der måtte forefindes på museerne.

Museerne er inddelt efter adresse og ikke efter administration. Fredericia Bymuseum og Bunkermuseet i Fredericia har eksempelvis samme ledelse og administration, men ligger på forskellige adresser og har forskellige åbningstider – og er derfor behandlet som to museer. Det samme gælder for eksempel Hals Museum, Vikingecenter Fyrkat og Aalborg Historiske Museum, der alle hører under Nordjyllands Museum (nordmus.dk).
Sidst opdateret 23-10-2019 - kl. 11:11