Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danmark deltager i Invictus Games - et multisportsstævne for skadede veteraner.

Indholdsområde

 
 
Logo
 

Danmark deltager i Invictus Games - et multisportsstævne for skadede veteraner. 

Hvad er Invictus Games
Invictus Games er et multisportsstævne for soldater og veteraner med psykiske eller fysiske skader. Idémanden bag stævnet er den britiske Duke of Sussex, prins Harry, der selv er veteran og blev inspireret til at skabe Invictus Games efter sine udsendelser.

Invictus Games er tidligere blevet afholdt i London i 2014, i Orlando i 2016, i Toronto i 2017 og i Sydney i 2018. Danmark har deltaget ved alle legene.

I 2020 deltager omkring 500 veteraner fra 20 nationer i 10 forskellige sportsgrene. Her stiller Danmark med et hold på 24 sårede eller skadede veteraner.

2020 holdet
Deltagerne der skal repræsentere Danmark ved Invictus Games i Haag i 2020.

Dansk Invictus Games fokuserer på personlig udvikling
Formålet med Invictus Games er gennem idræt at motivere de sårede eller skadede veteraner til at skabe et bedre liv for dem selv. I 2014-2017 har Danmark haft både fysisk og psykisk skadede deltagere, men siden 2018 er der primært tale om deltagere, der har fået psykiske efterreaktioner fra deres udsendelser.

Hver deltager sætter sig  personlige mål for, hvad de vil have ud af Invictus Games-programmet, og hvad deres deltagelse skal være et afsæt til?. Det kan være sportslige præstationer, et ønske om at tabe sig, at få mere selvværd, skabe et nyt netværk eller at bryde med gamle og uhensigtsmæssige vaner. Deltagelse i Invictus Games må ikke være en målsætning i sig selv, men skal være en katalysator for veteranens personlige udvikling og rehabilitering.

Invictus Games-programmet bruger sporten i rehabilitering, da mange veteraner tidligere har været meget fysisk aktive som soldat. Derudover kan mange finde nye fællesskaber gennem sport, først her i projektet, og meget gerne siden hen, når deltagerne skal ud i de danske idrætsklubber.
Sidst opdateret 17-02-2020 - kl. 11:52Udvælgelseskriterier

Siden Invictus Games 2018 har det danske program haft fire udvælgelseskriterier for de veteraner, der har søgt om at komme med på det danske hold. Deltagerne bedømmes på de to første træningssamlinger og den mellemliggende periode med selvtræning ud fra:

  • I hvor høj grad veteranen engagerer sig i sin træning
  • I hvor høj grad veteranen bidrager til det sociale fællesskab på holdet
  • Hvordan det at deltage i Invictus Games kan bidrage positivt til veteranens rehabilitering og personlige udvikling
  • Om veteranen tidligere har deltaget i projektet, herunder hvordan veteranen har præsentret sig selv, da det danske program gerne vil give flest mulige veteraner mulighed for at deltage.

 
”Vi laver en analyse for hver enkelt deltager og vælger holdet ud fra den. Vi vil selvfølgeligt gerne vinde alle de medajler, vi kan, men det er ikke det, vi sætter holdet efter”, forklarer team manager Claus Bodilsen fra Forsvarets Sanitetskommando, der sammen med Veterancentrets psykologer og rådgivere har ansvaret for udvælgelsen.

Staben omkring holdet
Til holdet er der knyttet trænere med stor erfaring i hver disciplin, en fysioterapeut, en ernæringsekspert, militærpsykologer og rådgivere inden for rehabilitering fra Veterancentret samt et medieteam. 

Tidsplan for Invictus Games 2019-2020
Foråret 2019: Deltagerne har ansøgt om at deltage i projektet.
August 2019, 22.-25.: Første træningssamling
September 2019, 26.-29.: Anden træningssamling
September 2019, 29.: Holdet udtages
November 2019, 21.-24.: Tredje træningssamling
Januar 2020, 23.-26.: Fjerde træningssamling
Marts 2020, 19.-22.: Femte træningssamling
Maj 2020, 9.-16.: Afholdelse af Invictus Games 2020 i Haag
August 2020, : After action og evaluering.