Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 • THA Teknik, håndværk & anlægsservice
 • K&A Kontor & administration
 • T&L Transport & logistik
 • IT IT

AUTOMATIKTEKNIKER

AUTOMATIK
TEKNIKER

Søværnets skibe er pakket med elektronisk udstyr, som du arbejder med at betjene og reparere.

SØVÆRNETS SKIBE BLIVER DIN ARBEJDSPLADS

Søværnets skibe er pakket med elektronisk udstyr, som du arbejder med at betjene og reparere. Du bliver en del af et vedligeholdelsesteam, hvor du arbejder selvstændigt og sammen med dine kolleger, med stærkstrømsteknisk udstyr, våbensystemer og overvågnings- og fremdrivningsanlæg.

SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav
 • Mindst 18 år ved uddannelsens start
 • Har Teknisk Skoles grundforløb 40 uger på Strøm, Styring og IT, Automatik- og proceslinjen med gode karakterer i alle fag. Grundforløbet skal være gennemført indenfor de sidste 5 år
 • Har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik
Helbredskrav
Øvrige krav
Uddannelsesloft

Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.

2. Send ansøgning

Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning

3. Mød op til optagelsesprøven

Du vil modtage en indkaldelse til afprøvning fra Forsvarets Rekruttering. Afprøvningen (2 dages varighed) vil finde sted i Jonstrup i uge 25.

Optagelsesprøve
 • Skriftlige prøver
 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder Læs mere
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundresøgelse

4. Læs svar på din ansøgning

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Uddannelsesforløb

Basisuddannelse

Du starter på en basisuddannelse i Søværnet, der varer 4 mdr.

Praktikforløb

Efter basisuddannelsen fortsætter du på et praktikforløb på værksted i Frederikshavn eller Korsør, alt efter hvor der er ledig praktikplads. Praktikken veksler med de to første skoleforløb (H1 og H2) på en tekniskskole efter Søværnets valg.

Funktionsuddannelse

Efter H2 gennemfører du funktionsuddannelsen, hvor du bliver undervist i Søværnets systemer.

Svendeprøve

Når funktionsuddannelsen er afsluttet fortsætter du med den praktiske del, dels på værkstederne og dels til søs på Søværnets skibe, praktikken veksles med skoleforløb og du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Når du er uddannet, vil de fremtidige tjenestesteder blive på Søværnets skibe i Frederikshavn eller Korsør.

Udsendelse

Du kan blive udsendt under den sidste del af praktikken. Søværnets togter varierer fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland, samt andre oversøiske internationale operationer.

ANSØG

Søg nu!

Uddannelsesstart:

8. oktober 2018 for ansøgere med Søværnets basisuddannelse

Ansøgningsfrist:

15. august 2018

OPTAGELSESPRØVE

Praktiske informationer

 

Din kommende arbejdsplads 

Søværnet

Din kommende arbejdsplads

UDDANNELSEN

Uddannelseslængde:

Ca. 4 år inkl. praktik

Løn under uddannelse:

Løn under basisuddannelse:
Værnepligtsløn

Løn under faglig uddannelse:
Lærlingeløn

Mød eleverne og få et indblik i deres hverdag

MØD ELEVERNE

Facebook
Se film
Nyhedsbrev
Ledige stillinger