Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Er du god til at få alle med?

Sergentuddannelserne gør dig til mellemleder i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Du bliver trænet i at lede og motivere mindre grupper af konstabler eller værnepligtige. Du får ansvar for mennesker og materiel, og du lærer at omsætte teoretisk viden til hurtige, præcise og konkrete beslutninger.

Som holdfører for f.eks. 10-15 værnepligtige eller som leder for konstabler bliver du en vigtig rollemodel for andre, der er under uddannelse. Derfor træner du for at blive god til at kommunikere, tage initiativ og fordele ansvar. Du træner også i at gå forrest i fællesskab med andre og være den, der sætter barren for de andre.

Du kan videreuddanne dig til over-, senior- eller chefsergent. Du kan også videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.