Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forsvarets uddannelser 
 

Ansøgningsskemaer 

Forsvarets uddannelser er ved at overgå til elektronisk ansøgningssystem - det fremgår herunder hvordan den enkelte uddannelse søges. Bemærk at elektroniske ansøgningsskemaer kun vil være at finde på uddannelsesbeskrivelserne, når uddannelsen er søgbar. Der skal anvendes NemID ved ansøgning.

OBS! Skema til ansøgning om basisuddannelse/værnepligt skal dog hentes her (bemærk, at du kan kun indgå aftale om basisuddannelse/værnepligt, hvis du har været på Forsvaret Dag og er blevet erklæret "Egnet" eller "Begrænset egnet". )
Militærpolitibetjent
Du skal søge militærpolitibetjent-uddannelsen elektronisk. Læs mere i     uddannelsesbeskrivelsen
 
Hærens reaktionsstyrkeuddannelse
Du skal søge reaktionsstyrkeuddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.  

Jægerkorpset
Du skal søge uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.
 
Frømandskorpset
Du skal søge frømandsuddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.  

 
Slædepatruljen Sirius
Du skal søge patruljefører ved Slædepatruljen Sirius uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.
 
Stationsspecialist
Du skal søge stationsspecialist uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.
 
Officer
Du skal søge officersuddannelserne elektronisk. Se de forskellige officersretninger.  

Sergent
Du skal søge sergentuddannelserne elektronisk. Se de forskellige sergentretninger.
 
Sprogofficer
Du skal søge sprogofficersuddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen.
Reservelæge
Du skal søge uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen
 
Sygeplejerske
Du skal søge uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen
 
Joint Terminal Attack Controller (efteruddannelse)
Du skal søge Joint Terminal Attack Controller uddannelsen elektronisk. Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen
 
Tactical Air Control Party Befalingsmand (efteruddannelse)
Uddannelsen kan pt. ikke søges .
 

Link til e-Boks

Du modtager svaret på din ansøgning i e-Boks. Link til e-Boks
Er du udenlandsk statsborger, skal du være opmærksom på:
 
Nogle lande har forbud mod fremmed militærtjeneste mens andre lande kræver at du søger om tilladelse dertil. Så undersøg hvilke regler der gælder for dig i dit land inden du søger.

Sikkerhedsgodkendelse

Find skemaer til brug for sikkerhedsgodkendelse af personer.

Opload BILAG
 
Se vejledning til hvordan oploader et bilag til afsendt ansøgning.