Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Basis helbredskrav

 
Forsvarets uddannelser sætter krav til dit helbred. Derfor finder du nedenfor du en vejledende oversigt over de mest almindelige sygdomme. Denne oversigt kan du bruge som rettesnor for, om du opfylder de overordnede basis helbredskrav, for at blive ansat i Forsvaret.
 
Selv om du indkaldes til optagelsesprøve, vil den endelige helbredsgodkendelse først blive taget i forlængelse af helbredsundersøgelse / helbredsvurdering, der finder sted under optagelsesforløbet. Og det er altid alene forsvarets læger, der afgør, om du er helbredsmæssigt egnet.
 
Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge, hospital og øvrige behandlere, som vedrører din evt. sygdom.
 LUFTVEJE INKLUSIV ASTMA


Som udgangspunkt må du godt have astma. Din astma skal dog være dokumenteret velbehandlet, og du må som hovedregel kun tage forebyggende astmamedicin. Ikke anfaldsmedicin. Ligeledes vil tidligere alvorligere astmaanfald eller hyppige luftvejsproblemer - f.eks. lungebetændelser eller bronchitis - kunne være begrænsende for din ansættelse i Forsvaret. I fald du lider af astma, skal du fremsende relevant lægefaglig dokumentation/journaler i forbindelse med din ansøgning. Hvis vi er i tvivl, vil vi bede om yderligere udredning. Du må ikke i øvrigt have andre lungelidelser, der påvirker dit funktionsniveau.
ALLERGI


Lettere sæsonbetingede allergier så som græs, birk mm, hvor symptomerne ikke er voldsomme, og i øvrigt kan klares med håndkøbsmedicin, kan som hovedregel godkendes. Dette gælder også for allergier over for eksempelvis støv, husdyr mm. Har din allergi været akut indlæggelseskrævende, vil du ikke kunne blive godkendt. Dette gælder også som følge af insektstik. Er du blevet desensibiliseret, vil du som hovedregel godt kunne blive godkendt, hvis symptomerne er ubetydelige, og der foreligger lægefaglig dokumentation herfor. Er du af læge udstyret med en såkaldt EpiPen (Adrenalin sprøjte), vil du ikke kunne godkendes.

Fødevareallergier vurderes individuelt ud fra sværhedsgraden, men følger som hovedregel  kravene for øvrige allergier. Da man som ansat i Forsvaret og i forbindelse med udsendelser i missioner/øvelser ikke kan garanteres specielle diæter, vil mere omfattende fødevareallergier - så som gluten- og laktose intolerans udgøre et problem. Vi vil foretage en individuel vurdering ud fra din allergi og de symptomer du har/får.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.


BEVÆGEAPPARAT


Som hovedregel skal du være helt rask i arme, ben, skulder, ryg mm. Nedenfor kan du se et udpluk af lidelser, som vil være midlertidig begrænsende eller direkte afslagsgrund for ansættelse i Forsvaret. Generelt gælder, at dine knogler, muskler og led i hele kroppen skal fungere upåklageligt og ikke på nogen måde være begrænsende for normal bevægelighed, styrke og vedholdenhed af din fysiske formåen. Vedrørende større operationer i led (korsbånd, menisk, luxationer mm) skal der som hovedregel være gået minimum ét år efter operation, før du kan søge. Desuden skal journal dokumentation for afsluttet og tilfredsstillende forløb/genoptræning fremsendes - så vi kan vurdere dig egnethed.
PSYKISKE LIDELSER

 

Som udgangspunkt skal du være psykisk rask og robust. Som soldat i Forsvaret vil du med stor sandsynlighed skulle udsendes til missioner i udlandet. Nogle missioner er "bløde", andre missioner kan være regulær krig med deraf voldsomme og barske psykiske belastninger/oplevelser til følge. Derfor er det altafgørende, at du har en robust, stærk og sund psyke.

Tidligere psykiske sygdomme - selv efter mange år - øges risikoen for blandt andet såkaldte efterreaktioner. Derfor vil tidligere psykiske sygdomme som for eksempel, depression, belastningsreaktioner, angst, personlighedsforstyrrelser, OCD, adfærdsforstyrrelser (ADHD) som hovedregel betyde, at du ikke kan helbredsgodkendes. Er du i tvivl anbefaler vi, at du ansøger og medsender alle relevante journalkopier fra egen læge/hospital/psykolog/psykiater mm. Så vurderer vi, om du er egnet. 

Misbrug - som udgangspunkt er afhængighed af alkohol samt al brug af hash (skunk, pot eller lignende) og narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Amfetamin, Kokain, Ecstasy eller lignende) diskvalificerende for ansættelse i Forsvaret. Alkoholafhængighed er diskvalificerende. En hver form for brug/misbrug er hash er diskvalificerende. Tidligere misbrug og egnethed vil bero på en individuel vurdering. Vedr. andre former for misbrug vil bero på en individuel vurdering.

HJERTE OG KREDSLØB


Som udgangspunkt skal du være hjerterask, og du må ikke have nedsat funktionsevne. Hvis du fejler/har fejlet noget med hjertet - men nu er "rask" og ønsker ansættelse i Forsvaret - anbefaler vi, at du ansøger og medsender alle relevante journal kopier fra hospital/læge. Vi vil herefter vurdere, om du opfylder helbredskravene.

Forhøjet blodtryk - hvis du lider af forhøjet blodtryk vil din egnethed også bero på en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i en generel "risikovurdering", hvor højt dit blodtryk er, hvilken medicin du tager, andre sygdomme mm.
NEUROLOGISKE LIDELSER


En hver form for lidelse/sygdom i nerver/centranervesystemet/hjerne, der medfører begrænsninger i funktionsevnen er diskvalificerende for ansættelse i Forsvaret.

Epilepsi - kravene for eventuel godkendelse er, at du skal have været anfaldsfri i minimum 10 år og medicinfri i minimum 5 år.

Migræne/hovedpine - er du i forbyggende medicinsk behandling kan du ikke helbredsmæssigt godkendes. Vurdering beror i øvrig på sværhedsgraden og hyppigheden af hovedpine/migræneanfald.

Hoved/kranietraumer - har du haft alvorlige hovedtraumer med mere en 30 minutters bevidstløshed kan dette medføre diskvalificering. Beror på en individuel vurdering.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
KRÆFT


Tidligere kræftsygdomme er ikke i sig selv diskvalificerende. Som med alle andre nuværende eller tidligere sygdomme gælder, at du ikke må have begrænsninger i din funktionsevne. Din egnethed vil bero på hvilken kræfttype, behandlingsresultat, risiko for tilbagefald, efterbehandlinger/kontroller mm. Dette vil blive vurderet individuelt.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
RUSMIDLER


Da ansættelse i Forsvaret som oftest betyder omgang med/betjening af store maskiner og skydevåben, er enhver form for alkoholmisbrug og aktuel brug af hash (skunk, pot eller lignende) og andre narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Amfetamin, Kokain, Ecstasy eller lignende) absolut diskvalificerende. 

Alkoholafhængighed er diskvalificerende. En hver form for brug/misbrug er hash er diskvalificerende. Tidligere misbrug og egnethed vil bero på en individuel vurdering. Vedr. andre former for misbrug vil det bero på en individuel vurdering.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører dit misbrug og eventuelle behandlinger.
STOFSKIFTELIDELSER (DIABETES MM.)


Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke have stofskifte eller andre hormonsygdomme/lidelser, der påvirker din funktionsevne.

Diabetes - insulinkrævende sukkersyge er diskvalificerende. Tager du udelukkende tabletter, eller er du bare på diæt, vil din egnethed bero på en individuel vurdering, med vægt på medicintype/omfang, blodsukkerniveau, omfanget af følgelidelser og risikofaktorer i øvrigt.

Thyroidea (stofskifte) - har du forhøjet stofskifte, kan du ikke helbredsgodkendes. Har du lavt stofskifte og/eller er du i medicinsk behandling herfor, vil din egnethed bero på en individuel vurdering med vægt på hvor stabilt dit stofskifte er.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
BLODSYGDOMME


Sygdomme i blodet og i bloddannende organer kan være diskvalificerende. Det afhænger af alvorlighed og vil blive vurderet individuelt. Som hovedregel vil følgende sygdomme/lidelser i blodet og i bloddannende organer medføre diskvalifikation: Alle alvorlige kroniske og akutte sygdomme. Manglende milt på grund af sygdom (kan godkendes, hvis milten er fjernet på grund af et traume). Sygdomme, der kræver behandling - for eksempel blodmangelsygdomme og sygdomme med behov for blodfortyndende medicin.

Alle sygdomme med øget blødningstendens. Specielle forhold gælder for sygdommen Faktor V Leiden Mutation (dog accepteres blodfortyndende medicin og homozygoti ikke).

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
ØRE OG HØRELSE


Der er krav om, at du kan høre "normal talestemme" på fire meters afstand. Øvrige sygdomme i ører, som medfører nedsat funktionsevne, kan ikke godkendes. Kronisk mellemøre betændelse og sygdomme, der medfører svimmelhed, kan heller ikke godkendes.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din ørelidelse/sygdom.
ØJNE OG SYN


Alvorlige og eventuelt tilbagevendende sygdomme i indre eller ydre øje kan ikke godkendes.

Synsstyrken for ansættelse i Forsvaret er som for lille kørekort. Det vil sige, at du som minimum skal kunne se (eventuelt med briller/kontaktlinser) 6/12 med begge øjne samtidigt. Mangler du det ene øje/blind skal du på det seende øje se mindst 6/9 med egen korrektion (brille/linse). Vær opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til synsstyrken. Dobbeltsyn er diskvalificerende, med mindre det er helt ubetydeligt.

Farvesyn - der er ingen krav i forhold til farvesyn. Vær dog opmærksom på, at mange funktioner i Forsvaret har skærpede krav til farvesansen.

Mørkesyn - skal være normalt.

Synskorrigerende kirurgi - alle gængse synskorrigerende operationer godkendes, hvis der ikke er opstået komplikationer. Vær opmærksom på, at enkelte funktioner i Forsvaret har skærpede krav til, hvilke operationstyper, der kan godkendes.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
HUD


Simple periodevise eksemer og psoriasis, som ikke påvirker funktionsevnen og som kan holdes nede med cremer, kan som hovedregel godkendes. Lider du af sværere eksem eller psoriasis og/eller har du behov for medicin og/eller anden daglig medicin for at holde eksemet/psoriasissen nede, vil du ikke kunne helbredsgodkendes.

Allergiske eller inflammatoriske hudreaktioner/udslæt/eksemer, som kræver daglig medicin, eller er af en hvis sværhedsgrad, kan ikke helbredsgodkendes.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din hudlidelse/sygdom.
MAVE OG TARMSYSTEM


Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke fejle noget i dit mave-tarmsystem, som påvirker din funktionsevne.

Mavesår - ubehandlet, vil du ikke kunne godkendes. Er du opereret eller medicinsk behandlet for mavesår, vil helbredsgodkendelse bero på en individuel vurdering.

Inflammatoriske tarmsygdomme (Crohn og Colitis) - beror på individuel vurdering, hvis du medicinfri og der har været stilstand i sygdommen i minimum to år. Ellers udelukkelse. Stomi kan ikke godkendes.

Brok - tidligere brok, der er tilfredsstillende opereret kan godkendes. Hvis du har brok, som giver symptomer, og/eller udgør en risiko for "indklemning", er diskvalificerende.

Galdesten - symptomer på "galdesten" er diskvalificerende.

Irritabel tyktarm - er en hyppig lidelse og findes i alle sværhedsgrader. Om du kan helbredsgodkendes, beror på en individuel vurdering af dine symptomer mm.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
URINVEJE OG NYRE


Som udgangspunkt skal du være sund og rask og må ikke fejle noget i dine urinveje eller nyrer.

Nyresten - tilbagevendende nyresten medfører udelukkelse.

Urinvejsinfektioner/blærebetændelser - hvis du lider af hyppige urinvejsinfektioner, kan du ikke helbredsgodkendes.

Øvrige sygdomme i nyrer og urinveje - afhænger af type og behandling, og hvor lang tid tilstanden har stået på.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din urinvejslidelse/sygdom.
INFEKTIØSE- OG SMITSOMME LIDELSER


Du skal som udgangspunkt være sund og rask og ikke have nogle infektiøse smitsomme sygdomme. Det drejer sig for eksempel og Tuberkulose, HIV-positiv og AIDS, som alle er sygdomme, som er diskvalificerende.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din lidelse/sygdom.
ØVRIGE LIDDELSER/SYGDOMME


Som udgangspunkt må du ikke fejle noget, eller have sygdomme eller lidelser, der påvirker din funktionsevne, kræver regelmæssige kontroller eller kræver medicinsk behandling - hvor mangel på medicin medfører hurtig (over dage/uger) forværring i sygdommen/symptomer.

Er du i tvivl, om du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du ansøger den uddannelse/stilling, du er interesseret i og vedhæfter alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører din hudlidelse/sygdom.
FYSISK TRÆNINGSTILSTAND


Du skal være i god fysisk form. Din form testes i forbindelse med optagelsesprøven. Så det er absolut nødvendigt, at du er i god form forud for optagelsesprøven. Se i øvrigt under fysiske basiskrav og/eller hent App’en ”Træn med Forsvaret” i App Store eller Android Marked.
HØJDE OG VÆGT


Forsvaret har ingen nedre grænse for højde, men du skal have en ”normal” fysisk statur, så du kan bære og bevæge dig passende og frit med Forsvarets basisudrustning. Er du for lav – under 155 cm, kan dette være et problem.

Vægt - dit BMI må hverken være for lavt eller for højt. Er det for lavt, vil du ikke kunne bære udrustningen, og er det for højt, vil du ikke kunne bevæge dig frit og adræt. Som hovedregel skal dit BMI ligge mellem 19-30. BMI mellem 30-35 kan medføre underkendelse med mindre der er tale om muskler eller kraftig knoglebygning (individuel vurdering). BMI over 35 godkendes ikke.
BEHANDLING


Er du i et aktuelt behandlingsforløb for en sygdom – fysisk eller psykisk - kan du som hovedregel ikke godkendes til en uddannelse i Forsvaret, før behandlingen er afsluttet, og der foreligger et tilfredsstillende dokumenteret behandlingsresultat. Vent derfor med at ansøge indtil behandlingen er afsluttet – og husk at vedhæfte dokumentation i din ansøgning. 
 
Dette gælder selvfølgelig ikke for alm. sygdomme som for eksempel almindelig forkølelse, halsbetændelser og lignende.
Til top