Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Conduct After Capture Instruktør 

CAC-instruktøren virker som instruktør under den praktiske uddannelse i gidseloverlevelse.

Om kurset
Kurset veksler mellem teori og praktik og stiller store krav til din indlevelses- og indlæringsevne. Der vil undervejs på kursus ske en løbende evaluering og udvælgelse blandt eleverne. Inden evt. optagelse på kursus skal du igennem et to dages afprøvningsforløb ved Forsvarets Rekruttering.

Det er således ikke alle, der er egnede til at udøve specialfunktionen som CAC-Instruktør.

Conduct after Capture sektionen (CACSEK) udbyder kurset med henblik på at skaffe kvalificerede CAC-instruktører til at virke på CAC-uddannelserne. Såvel reservepersonel som linjepersonel opfordres til at søge om optagelse på kurset. Du skal kun søge kurset, hvis du kan se dig selv som CAC-instruktør, og hvis du kan afse tid efter endt kursus til at undervise på CAC-uddannelserne (min. to uger om året).

Gennemførelse af CACIKUR er endvidere en forudsætning for besættelse af langt de fleste af de faste stillinger ved CACSEK ved Hærens Efterretningscenter (HEC), hvis en eller flere af disse bliver ledige.


Uddannelsesforløb

CAC-Instruktørkurset er et intensivt forløb fra 6. august til og med 24. august inklusiv weekender. Kurset starter d. 6. august 2018, kl. 12.00 på Flyvestation Karup og forløber uafbrudt frem til 24. august kl. 15.00 samme sted. Det er en forudsætning for kursusstart, at du kan deltage i hele kurset.

Kurset indeholder blandt andet:
• overlevelsestræning som tilbageholdt, i teori og praksis
• undervisning i stressforståelse og stresshåndteringsværktøjer
• indføring i kultur- og områdeforståelse (nuværende og kommende missionsområder)
• afhørings- og interviewteknik
• behavioural symptom analysis (BSA), dvs. kropssprogsanalyse
• træning i skue-/rollespil
• indføring i og praktisering af Stress Inoculation Training (SIT)
 
Adgangskrav
Du er:
• uddannet enten befalingsmand eller officer af reserven eller af linjen, eller konstabel med særlige instruktør færdigheder 
• yderst empatisk og har en god indlevelsesevne
• i besiddelse af gode analytiske evner og simultankapacitet
• fleksibel og ikke bange for at kaste dig ud i noget nyt, herunder rolle- og skuespil
• proaktiv og moden i adfærd og udviser selvstændighed og evne til at sætte grænser
• god til engelsk
• stærk til at samarbejde
• afbalanceret og stress-robust

Optagelsesprøve
• Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
• Løbetest (minimum 2400 m på 12 minutter), alternativt BIP-test
• Helbredsvurdering 
• Interview med psykolog  
• Test af engelskkundskaber
• Diverse teoretiske og praktiske prøver
• Samtale med personel fra CACSEK

Optagelsesprøven varer 2 dage og afholdes af Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland.

Ansøgningsfrister
Ansøgning sker efter ”først-til-mølle” princippet. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser til på de enkelte hold, vil man muligvis blive tilbudt plads på næstkommende afprøvning.

Ønsker du afprøvning i uge 24 (2018), så søg senest 6. maj 2018.

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!


Din fremtidige tjeneste
Som uddannet CAC-instruktør indgår du i puljen af CAC-instruktører, som forvaltes af CACSEK ved HEC. Det er et værnsfælles sektion, der har som primær opgave at uddanne militært personel, i overlevelse som tilbageholdt. Sektionen løser samtidig en operativ opgave, ved at yde rådgivning nationalt og internationalt ved gidselsituationer.


Du kan efterfølgende videreuddanne dig på CACSEK’s øvrige kurser og uddannelser.

Den endelige certificering til CAC-instruktør sker efter endt kursus.

For yderligere oplysninger, kan du kontakte kursusleder premiereløjtnant Jakob Thomsen, hec-cacud8@mil.dk eller tlf. 41 32 04 73.

 

Sidst opdateret 08-06-2018 - kl. 10:40

Ansøgningsfristen er overskredet!
 
Næste kursusstart
6. august 2018
Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn
Gradsbestemt
Optagelsesprøve
Praktiske informationer