Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

 

Akademiuddannelse i Flyvevåbnet

LEDER


Den interne vej til Flyvevåbnets officersuddannelse
Akademiuddannelsen er for dig, der er befalingsmand i Flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelsen som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse.


Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Flyvevåbnets officersuddannelse.

Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Flyvevåbnets officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved Air Force Training Centre (AFTC), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen.

Inden opstart af akademiuddannelse skal du i udgangspunktet have 2 års tjeneste som sergent i Flyvevåbnet.


 

UDDANNELSESFORLØB
Uddannelsen gennem føres ved siden af havende tjeneste dels som tilstedeværelsesundervisning ved AFTC og dels som selvstudium. Akademiuddannelse i Flyvevåbnet gennemføres i løbet af 3 år og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.


Akademimoduler
- Ledelse i praksis
- Organisation og arbejdspsykologi
- Underviserrollen under forandring
- Det strategiske lederskab 


Militære moduler
De fire militære moduler tager udgangspunkt i
akademimodulerne og har fokus på deres anvendelse
i Flyvevåbnet.

Uddannelsen bibringer dig på uddannelsesniveau 5 og du vil efterfølgende kunne indtræde på officersuddannelsen i Flyvevåbnet (uddannelsesniveau 6).

Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 1-2 år og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet.
STUDIEVILKÅR
Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har dog mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.

 
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene 

Adgangskrav

 

 • Minimum 2 års erhvervserfaring som mellemleder ved en af Flyvevåbnets myndigheder
 • Ansøgning kan tidligst ske 6 måneder efter udnævnelse til sergent
 • En gyldig helbredsvurdering (Almen Helbredsvurdering - AHV)
 • En gyldig Forsvarets Fysiske Test (FFT/Basis test)  
 • Kan sikkerhedsgodkendes til ”HEM” forud for indtrædelse på officersuddannelsen

Hvis du har mindre end 2 års erfaring som mellemleder og bliver vurderet egnet, kan du blive optaget på det først mulige uddannelseshold efter opnåelse af de 2 års erhvervserfaring. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres mellem dig og din chef.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.
 
Ansøgningen skal være vedlagt en fuld fokus, som vurderer officerspotentialet og være påtegnet af din chef.

Kontrol- og varslingsofficerTeknisk officerOperationsstøtteofficer3. Mød op til optagelsesprøven

Optagelsesprøver 
1. selektionAfprøvning af studieegnethed i forhold til akademiuddannelsen og officersuddannelsen.

 • Skriftlige og computerbaserede prøver
 • Interview

Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion.2. selektion
:
Afprøvning af udviklings- og ledelsespotentialet, intellektuel og social kapacitet samt motivationen for at blive officer.

 • Individuel planlægningsopgave
 • Interviews med psykolog
 • Gruppeopgave
 • Evt. supplerende helbredsundersøgelse

1. selektion gennemføres i Jonstruplejren på Sjælland. 2. selektion kan ske ved et tjenestested i Jylland. Du vil modtage alt praktisk information sammen med indkaldelsen til afprøvningen.

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 08:55

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
Løbende

Ansøgningsfrist 
1. oktober 2018 
Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Yderligere info
Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
 
Tlf. er åben
MAN-FRE
07.30-18.00.
Uddannelsesvejleder

Air Force Training Centre (AFTC)

Tina Boman Gylling
FLV-UDDVEJL@mil.dk
Tlf.: 41 38 32 51

Mail fiin:  AFTC-KTP-UDV