Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

 

Akademiuddannelse i Søværnet

LEDER


Den interne vej til Søværnets officersuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er befalingsmand i Søværnet og har ambitioner om at blive taktisk officer i Søværnet. Du ønsker derfor, at gennemføre akademiuddannelse som et målrettet forløb, med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Søværnets officersuddannelse.


Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Søværnets officersuddannelse.


Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Søværnets officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved ved Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen. Inden opstart af akademiuddannelse skal du i udgangspunktet have 2 års tjeneste som sergent i Søværnet.UDDANNELSESFORLØB
Uddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste dels som tilstedeværelsesundervisning ved SMC i Frederikshavn og dels som selvstudium. Normalt gennemføres akademiuddannelsen i løbet af 2 år og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.

Det er en krævende uddannelse, hvor du har et fuldtidsarbejde som mellemleder, mens du studerer på akademiuddannelsen. Du opfordres derfor til at indlede en dialog med din chef omkring starttidspunkt og vilkår under uddannelsen.


Uddannelsen gennemføres ved en civil uddannelsesinstitution og i udgangspunktet nær ved din bopæl eller tjenestested. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres med Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) og mellem dig og din chef.


Fag
Akademiuddannelse i ledelse omfatter følgende fag:
- Ledelse i praksis svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Organisation og arbejdspsykologi svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Det strategiske lederskab svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Valgfrie moduler svarende til 20 ECTS
- Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS Uddannelsen bibringer dig på uddannelsesniveau 5 og du vil efterfølgende kunne indtræde på officersuddannelsen af taktisk retning i Søværnet (uddannelsesniveau 6).

Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 31 måneder og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet.
STUDIEVILKÅR
Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.

Du har dog mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef. 
 

SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene 
Adgangskrav

 

 • Minimum 2 års erhvervserfaring som mellemleder ved en af Søværnets myndigheder
 • Ansøgning kan tidligst ske 6 måneder efter udnævnelse til sergent
 • En gyldig helbredsvurdering (Almen Helbredsvurdering - AHV)
 • En gyldig Forsvarets Fysiske Test (FFT/Basis test)
 • Kan sikkerhedsgodkendes til ”HEM” forud for indtrædelse på officersuddannelsen 

Hvis du har mindre end 2 års erfaring som mellemleder og bliver vurderet egnet, kan du blive optaget på det først mulige uddannelseshold efter opnåelse af de 2 års erhvervserfaring. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres mellem dig og din chef.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.3. Mød op til optagelsesprøven

Optagelsesprøver
1. selektion:
Afprøvning af studieegnethed i forhold til akademiuddannelsen og officersuddannelsen.

 

 • Skriftlige og computerbaserede prøver
 • Interview

Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion.

2. selektion: Afprøvning af udviklings- og ledelsespotentialet, intellektuel og social kapacitet samt motivationen for at blive officer.


 • Individuel planlægningsopgave
 • Interviews med psykolog
 • Gruppeopgave
 • Evt. supplerende helbredsundersøgelse

1. selektion gennemføres i Jonstruplejren på Sjælland. 2. selektion kan ske ved et tjenestested i Jylland. Du vil modtage alt praktisk information sammen med indkaldelsen til afprøvningen.

4. Læs svar på din ansøgning

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 09:03

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
Løbende

Ansøgningsfrist
1. oktober 2018
Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Uddannelsesvejleder

Center for Sergent og Maritim Uddannelse (SMC)
 
Christopher Endrup
SSK-SMCUD201@mil.dk
Tlf.: 72 85 51 31
Mobil: 25 16 42 72