Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

 

Akademiuddannelse i Hæren

LEDER


Den interne vej til Hærens officersuddannelse
Akademiuddannelse i ledelse er for dig, der er befalingsmand i Hæren og har ambitioner om at blive taktisk officer i Hæren. Du ønsker derfor at gennemføre akademiuddannelse som et målrettet forløb med henblik på at kvalificere dig til indtræden på Hærens officersuddannelse.


Formålet med akademiuddannelse i ledelse er, at bibringe dig de formelle kompetencer for at kunne indtræde på Hærens officersuddannelse.


Når du efter optagelsesprøver og kommission ved Forsvarets Rekruttering og Værnepligt er vurderet egnet til Hærens officersuddannelse, kan du søge om akademiuddannelse i ledelse ved Hærens Sergentskole (HSGS), som vil vejlede og udarbejde en uddannelsesplan for gennemførelsen af akademiuddannelsen. Inden opstart af akademiuddannelse skal du i udgangspunktet have 2 års tjeneste som sergent eller løjtnant.


UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen tages ved siden af havende tjeneste (gennemføres normalt i løbet af 2 år) og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.

Det er en krævende uddannelse, hvor du har et fuldtidsarbejde som mellemleder, mens du studerer på akademiuddannelsen. Du opfordres derfor til at indlede en dialog med din chef omkring starttidspunkt og vilkår under uddannelsen.

Uddannelsen gennemføres ved en civil uddannelsesinstitution og i udgangspunktet nær ved din bopæl eller tjenestested. Tidspunkt for uddannelsesstart koordineres med HSGS og mellem dig og din chef.


Fag
Akademiuddannelse i ledelse omfatter følgende fag:
- Ledelse i praksis svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Organisation og arbejdspsykologi svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Det strategiske lederskab svarende til 10 ECTS (obligatorisk)
- Valgfrie moduler svarende til 20 ECTS
- Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS  For dig med videreuddannelsestrin I
Har du allerede gennemført videreuddannelsestrin I for mellemleder på Hærens Sergentskole, kan du supplere med 2 moduler indenfor akademiuddannelse i ledelse ved en civil uddannelsesinstitution og afgangsprojekt ved UC Syd

Hærens Sergentskole kan vejlede om akademiuddannelse i ledelse i samarbejde med University College Syddanmark (UC Syd) med henblik på udarbejdelse af uddannelsesplan, herunder valg af valgfrie moduler.
Ligeledes kan Hærens Sergentskole være behjælpelig med afklaring af eventuel merit for fag afsluttet på uddannelsesniveau 5.

 
Den efterfølgende officersuddannelse har en varighed på 22 måneder og gennemføres som et fuldtidsstudie med løn. Når du indtræder på officersuddannelsen vil du i udgangspunktet være på kadetaftalen og blive aflønnet som kadet. 


 

 

 

 

 

 

 
STUDIEVILKÅR
Akademiuddannelsen gennemføres ved siden af havende tjeneste. Det betyder, at du under uddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser og har uændrede løn- og kontraktforhold.

Forberedelsen til undervisning, løsningen af skriftlige opgaver samt udarbejdelse af afgangsprojektet er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Ligesådan foregår fjernundervisning/planlagt distancelæring som udgangspunkt i din fritid.


Du har mulighed for at aftale individuelle studievilkår med din nærmeste chef.
Se endvidere VFKVEJL H. 180-121, Vejledning for Hærens mellemlederes gennemførelse af akademiuddannelse med henblik på opnåelse af uddannelsesniveau 5.   

SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene 

Adgangskrav

 

  • Minimum 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) ved en af Hærens myndigheder
  • Ansøgning kan tidligst sendes 6 måneder efter udnævnelse til sergent
  • En gyldig helbredsvurdering (Almen Helbredsvurdering - AHV)
  • En gyldig Forsvarets Fysiske Test (FFT/Basis test)
  • Kan sikkerhedsgodkendes til ”HEM” forud for indtrædelse på officersuddannelsen


2. Send ansøgning

Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.3. Mød op til optagelsesprøven
Opfylder du de formelle adgangskrav, kan du blive indkaldt til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som officer.

Optagelsesprøven består af to-dags selektion og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland. Forud for mødet til optagelsesprøven vil du modtage en Neopir prøve som skal udfyldes inden mødet til optagelsesprøven. Prøven sendes som et link til din mail og besvares elektronisk.


Optagelsesprøver

1. dag:
• Planlægningsopgave og skriftlige prøver
• Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
• Digitale prøver på PC

Efter dag 1 vurderer Forsvarets Rekruttering, om du er egnet til at forsætte videre til dag 2. OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet.

2. dag
• Gruppeprøve
• Helbredsundersøgelse
• Psykologsamtale

Ledelsespotentiale
En vigtig del af afprøvningen til officer er at undersøge dit lederpotentiale. Der er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder. Vurderingen sker på baggrund af et samlet billede af dine evner.

Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid. Afprøvningen foregår både i grupper og som individuelle samtaler med Forsvarets psykologer og sagsbehandlere.


4. Læs svar på din ansøgning

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


5. Ansøg om opstart af akademiuddannelse i ledelse
Er du vurderet egnet, vil du modtage et bilag med brevet i e-boks, som skal anvendes i forbindelse med at du sender ansøgningen til Hærens Sergentskole.

(Bemærk kravet om 2 års erhvervserfaring inden indtræden på akademiuddannelse).
Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 09:01

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
Løbende

Ansøgningsfrist
1. oktober 2018

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Spørgsmål

Har du spørgsmål til en eventuel meritering kan du kontakte Hærens Sergentskole på tlf.: 7282 9702.
Uddannelsesvejleder
 
Hærens Sergentskole (HSGS)
  
Lillian Quist Petersen
HSGS-ADMHJ8@mil.dk
Tlf.: 72 82 90 26