Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Transportpilot 

 

Som uddannet transportpilot i Forsvaret vil du flyve transportfly (Hercules) i nationale og internationale missioner. For at uddanne dig til transportpilot skal du igennem en pilotuddannelse i Forsvaret. Det er nemlig under pilotuddannelsen du specialiserer dig indenfor flermotors transportfly. Uddannelsesforløb for transportpilot


Karup
5 mdr.

 

 
Karup og USA
26 mdr.

 

 
København
24 mdr.

 


Officersbasisuddannelse
Officersbasisuddannelse er en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i forskellige kampøvelser, i pædagogiske og ledelsesmæssige principper og redskaber, der er nødvendige for at træne og udvikle en gruppe under meget varierende og uforudsigelige forhold.

Officersbasisuddannelsen er således en grundlæggende indføring i det felt, som soldaten bevæger sig i i praksis.
Uddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland og dækker temaer som:
- Grundlæggende militær uddannelse
- Ledelse
- Føring
- Love, normer og bestemmelser
- Introduktion til Flyvevåbnet


Akademiuddannelse
Det er under akademiuddannelsen at du bl.a. lærer teorier indenfor områderne ledelse, coaching, aerodynamik, navigation, meteorologi, flyopbygning, lufttrafikregler samt flyvning. Det er også her, du går i gang med træningsflyvninger og gennemgår et såkaldt elementærkursus i flyvning. Kurset består af klasseundervisning, selvstudie, træning i simulator samt flyvende lektioner.  


Først gennemgår du akademimodulet ”ledelse i praksis” samt Flyvevåbnets modul ”coaching” på Air Force Training Center i Karup. Herefter starter du på elementærkursus i flyvning på Flyveskolen i Karup. Efterfølgende starter funktionsuddannelsen, hvor du specialiserer dig indenfor transportfly. Denne del af uddannelsen foregår i USA, og er delt op således:
- Grunduddannelse 7 mdr. på Sheppard Air Force Base, hvor du lærer at flyve T-6 propelfly
- Flermotors uddannelse 6 mdr., hvor du lærer at flyve T-44 flermotortræningsfly
- Hercules uddannelse 6 mdr. på Little Rock Air Force Base, hvor du lærer at flyve C-130J Hercules


Efter hjemkomsten bliver du omskolet til de danske forhold i ca. 2 mdr. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.  

Temaer på uddannelsen:
- Ledelsesforståelse og kommunikation
- Coaching
- Psykologi
- Flyveteori
- Navigation
- Lufttrafikregler
- Meteorologi
- Mental træning
- Flyveopbygning og motorlære
- Flyvning inkl. cockpitdrill, brief/debrief
- Overlevelsestræning


Du bliver løbende vurderet og får karakterer for dine præstationer samt flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige, skriftlige samt praktiske eksamener løbende. 


Diplomuddannelse
Diplomuddannelsen vil have fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du vil lære de mere teoretiske og samfundsfaglige sider af officersprofessionen og blive i stand til at planlægge og gennemføre luftoperationer, lede, fordele og evaluere opgaver hos underordnede og håndtere komplekse, strategiske situationer under internationale operationer i rammen af Flyvevåbnet. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.


Herudover lærer du at stå for egen og ansattes læringsbehov og kompetenceudvikling. Under uddannelsen oplever du en stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet.

 Temaer på uddannelsen:
- Officeren og Krigen
- Militær ledelse og styring
- Forsvarets rolle i samfundet
- Militær strategi
- Militære operationer
- Officeren i krig
- Idræt
- Engelsk som en integreret del af undervisningen

Du afslutter diplomuddannelsen med et afgangsprojekt.


Din fremtid
Formålet med uddannelsen er, at du bliver kvalificeret til at bestride stillingen som transportpilot i Forsvaret. Du kan nu selvstændigt flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter. 
 Sidst opdateret 22-01-2016 - kl. 10:58
Hvad laver en transportpilot i Forsvaret?

Uddannelseslængde

Ca. 4,5 år

Yderligere info
Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
 
Tlf. er åben
MAN-FRE
07.30-18.00.