Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Tolk i forsvaret

 

Civil-militær Tolk til Irak

SPROG

Uddannelse og opgaver

Uddannelsen af civil-militær tolke til Irak er en målrettet uddannelse af civile eller tjenestegørende i Forsvaret, som er flydende på arabisk i både skrift og tale. Uddannelsen giver tolken den militære viden og de tolkemæssige færdigheder, der kræves for at kunne indgå som civil-militær tolk i Operation Inherent Resolve i Irak, hvor Det Danske Forsvar samarbejder i en international koalition om at uddanne og træne irakiske sikkerhedsstyrker.

Under uddannelsen til civil-militær tolk i Forsvaret vil du tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner lige fra Forsvarets organisation og den daglige tjeneste som soldat til viden om taktiske principper og komplicerede våbensystemer. Du vil også få træning i grundlæggende, militære færdigheder, og herunder indgår bl.a. våbenbetjening. Derudover vil du lære at arbejde som professionel tolk i en militær kontekst, og du vil udvikle dine færdigheder indenfor kulturforståelse, der er nødvendige for at kunne fungere som civil-militær tolk.
Uddannelsen vil gennem hele forløbet veksle mellem praktisk og teoretisk undervisning, ligesom flere af uddannelsens elementer vil foregå på forskellige kaserner og tjenestesteder rundt omkring i landet.

Titlen som civil-militær tolk betyder, at du både har de sproglige kvalifikationer og den fornødne militære- og kulturelle viden til at omsætte både skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt, og det er disse færdigheder, du vil blive undervist i gennem uddannelsen.

Selve uddannelsen strækker sig over fire måneder, hvor udsendelsen til Irak forventes at ligge i umiddelbar forlængelse heraf.
 

Udsendelse til Irak

Som færdiguddannet civil-militær tolk vil du blive udsendt til Irak. Du kan arbejde og udsendes som civil-militær tolk, uanset alder og køn.

Opgaverne som udsendt på Operation Inherent Resolve i Irak kan være meget varierede, og kan bl.a. være tolkning af de danske eller britiske soldaters træning af irakiske sikkerhedsstyrker, skriftlige oversættelser eller tolkninger ved møder mellem militære ledere. Alle opgaverne er kendetegnede ved, at de kræver et stort sprogligt overskud på både arabisk, dansk og engelsk.

Som civil-militær tolk i Forsvaret har du status som civil, der følger en væbnet styrke. Det vil sige, at du bærer uniform og beskyttelsesudrustning ligesom dine militære kollegaer, så selvom våbenuddannelse indgår i uddannelsen, er du ikke bevæbnet, når du er udsendt. Det forventes, at du kan indgå i en militær enhed og har forståelse for de strukturer, der gør sig gældende i et militært missionsområde.

Under udsendelsen vil du komme til at arbejde med mange forskellige enheder, kulturer og nationaliteter og i et udfordrende arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at du er omstillingsparat, kulturbevidst og åben overfor forskelligartede opgaver.
 

UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen til civil-militær tolk er delt op i tre forløb samt udsendelse: første forløb er en forkortet militær grunduddannelse, andet forløb er en militær tolkeuddannelse i København, og tredje forløb er et udsendelsesspecifikt uddannelsesforløb. Hele uddannelsen gennemføres med henblik på en udsendelse til Irak.

 1. Civil- militær uddannelse på Sjælland, ca. 1 måned.
 2. Militær tolkeuddannelse ved Forsvarets Sprogskole i København, ca. 2 måneder.
 3. Udsendelsesforberedende uddannelse, ca. 1 måned.
 4. Udsendelse til Irak, ca. 6 måneder.

 

SÅDAN SØGER DU

1. Undersøg, om du opfylder adgangskravene

Sprogkrav:

 • Du kan tale dansk, engelsk og arabisk, gerne med forståelse for irakisk dialekt
 • Du kan læse dansk og engelsk 


Helbredskrav:


Øvrige krav:

 • Du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart
 • Du har opholdstilladelse i Danmark
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes
 • For at blive sikkerhedsgodkendt er det et ufravigeligt krav, at du har dansk statsborgerskab eller har været bosat i et NATO- eller EU-land i de seneste 7 år.


Derudover er følgende ønskeligt:

 • Du kan læse og skrive arabisk
 • Tolkeerfaring
 • Du har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militær erfaring

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!  

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb.


  Optagelsesprøve

  • Udholdenhed og styrketest (krav gældende i alderen 18-49): 
   - Løbetest, minimum 2200 m på max 12 min
   - Split squats, 3 x 15 gentagelser
   - Dips på bænk, 3 x 15 gentagelser
   - Træk til bryst, 3 x 5 gentagelser
   - Burpees, 1 x 15 
   Læs mere om Forsvarets Basiskrav
  • Sprogprøver i dansk, engelsk og arabisk/irakisk
  • Personligt interview med Forsvarets Sprogskole
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

   
   Optagelsesprøven varer to dage.

  4. Få svar på din ansøgning
  Efter ansøgningsfristens udløb vil du få svar via mail, om du er blevet indkaldt til optagelsesprøven.

  Sidst opdateret 08-06-2018 - kl. 10:37

  Ansøgningsfristen er overskredet! 

  Uddannelsesstart
  august 2018

  Ansøgningsfrist
  31. maj 2018
   
  Uddannelseslængde
  Ca. 3 mdr.

  Uddannelsesloft
  Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
   
  Løn under uddannelse
  ca. 23.500 - 24.500 kr. pr. måned.

  Løn under udsendelse 
  ca. 46.000 - 47.000 kr. pr. måned. 
  Optagelsesprøve
  Praktiske informationer
  Upload BILAG
   
  Se vejledning til hvordan du uploader et bilag til en afsendt ansøgning.
   
  Se film