Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Tolk i forsvaret

 

Tolk

SPROG

Tolk og oversætter

Som uddannet tolk hjælper du de væbnede styrker med at kommunikere med lokalbefolkningen i det givne missionsområde. Titlen som tolk og oversætter betyder, at du kommer til at oversætte fra et sprog til et andet. Som tolk kommer du til at assistere både civile og militære ledere med at løse mange forskellige sproglige opgaver. Dine arbejdsopgaver kan være simultantolkning og skriftlige oversættelser til og fra dansk, samt oversættelser fra lokalsproget til engelsk og fra engelsk til lokalsproget. 

Med en uddannelse som tolk i Forsvaret får du professionelle færdigheder til at oversætte i mange forskellige militære situationer. Uddannelsen til tolk i Forsvaret ruster dig til en spændende karriere, hvor du både kan arbejde som tolk i Danmark og udlandet.

Som tolk i Forsvaret har du status som civil, der følger en væbnet styrke. Du bærer uniform og beskyttelsesudstyr dog uden at være bevæbnet. Det forventes, at du kan indgå i en militær enhed og har forståelse for de strukturer, der gør sig gældende i et militært missionsområde.Uddannelse som tolk

Når du uddanner dig som tolk, er det vigtigt at du taler et andet sprog flydende, og at du kan sætte dig ind i en anden kultur. En uddannelse som tolk giver dig en unik arbejdsprofil, hvor du arbejder tæt sammen med blandt andet soldater og lokalbefolkningen. 

Uddannelsen som tolk lærer dig at kommunikere på et højt plan mellem personer, der ikke taler samme sprog, ligesom du også lærer hvordan du skal håndtere forskellige typer af information, hvad enten det drejer sig om at oversætte tale eller skrift. Ved simultantolkning lærer du også at tolke og gengive budskaber, næsten simultant med taleren. Selve tolkeuddannelsen strækker sig over fire måneder, hvor udsendelsen til f.eks. Irak forventes at ligge i umiddelbar forlængelse heraf.


Udsendelse og arbejde

Som færdiguddannet tolk, kan du blive udsendt til på international mission. Du kan arbejde og udsendes som tolk uanset om du er mand eller kvinde. Både under og efter din uddannelse som tolk, vil du ofte arbejde som forbindelsesled mellem eksempelvis politi, militær og de lokale myndigheder i det land du arbejder i. 

Når du har en uddannelse som tolk fra Forsvaret, kan dine arbejdsopgaver både være at oversætte samtaler, men også at deltage i dem på passende måder, således at du kan skabe forståelse mellem de forskellige parter, der ikke taler samme sprog.


Operation Inherent Resolve i Irak

Uddannelsen giver dig den militære viden og de tolkemæssige færdigheder, der kræves for at kunne indgå som tolk i Operation Inherent Resolve i Irak, hvor Det Danske Forsvar samarbejder i en international koalition om at uddanne og træne irakiske sikkerhedsstyrker.
 
Lige nu søger Forsvaret tolke til udsendelse med det danske træningsbidrag til Operation Inherent Resolve i Irak. Opgaverne i Irak kan være meget varierede, og kan bl.a. være tolkning af de danske eller britiske soldaters træning af irakiske sikkerhedsstyrker, skriftlige oversættelser eller tolkninger ved møder mellem militære ledere. Alle opgaver er kendetegnede ved, at de kræver et stort sprogligt overskud på både arabisk, dansk og engelsk.
 
Under udsendelsen arbejder du med forskellige enheder, kulturer og nationaliteter og i et udfordrende arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at du er omstillingsparat, kulturbevidst og åben overfor forskelligartede opgaver.
 
En udsendelse til Irak varer som regel seks måneder, og hertil skal påregnes nogle ugers arbejde i Danmark både før og efter selve udsendelsen. Bliver du optaget på uddannelsen til civil-militær tolk, vil du således få en etårig kontrakt, der omfatter både uddannelse og udsendelse.

Under en international udsendelse med Forsvaret er der ingen fast arbejdstid, og tjenestefrihed uden for lejrens område gives ikke.

 

UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen til tolk i Forsvaret er delt op i tre forløb samt udsendelse: første forløb er en forkortet militær grunduddannelse, andet forløb er en militær tolkeuddannelse i København, og tredje forløb er et udsendelsesspecifikt uddannelsesforløb. Hele uddannelsen gennemføres med henblik på en udsendelse til Irak.

 1. Civil-militær uddannelse på Sjælland, ca. en måned.
 2. Militær tolkeuddannelse ved Forsvarets Sprogskole i København, ca. to måneder.
 3. Udsendelsesforberedende uddannelse, ca. en måned.
 4. Udsendelse til Irak, ca. seks måneder.

 

SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene

Sprogkrav:

 • Du kan tale dansk, engelsk og arabisk, gerne med forståelse for irakisk dialekt
 • Du kan læse dansk og engelsk 


Helbredskrav:


Øvrige krav:

 • Du har ren straffeattest (skal vedhæftes ansøgningen, se hvordan)
 • Du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart
 • Du har opholdstilladelse i Danmark 
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes


Ønskeligt

 • Du kan læse og skrive arabisk
 • Tolkeerfaring
 • Du har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militær erfaring

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, er du altid velkommen til at sende en ansøgning og lade Forsvaret vurdere om du har hvad der skal til for at blive tolk.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges.  


3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb.


  Optagelsesprøve

  • Styrketest (Coretest, niveau 2) og løbetest læs mere om styrke- og løbetest
  • Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt arabisk/irakisk
  • Personligt interview med Forsvarets Sprogskole
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

   
   Optagelsesprøven varer to dage.

  4. Læs svar på din ansøgning
  Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


  Sidst opdateret 01-02-2018 - kl. 13:46

  Ansøgningsfristen er nu overskredet.  

  Uddannelsesstart
  5. marts 2018

  Ansøgningsfrist
  1. december 2017
   
  Uddannelseslængde
  Ca. 3 mdr.

  Uddannelsesloft
  Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
   
  Løn under uddannelse
  ca. 23.500 - 24.500 kr. pr. måned.

  Løn under udsendelse 
  ca. 46.000 - 47.000 kr. pr. måned. 
  Optagelsesprøve
  Praktiske informationer
  Upload BILAG
   
  Se vejledning til hvordan du uploader et bilag til en afsendt ansøgning.
   
  Se film