Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Tolk i forsvaret

 

Tolk

SPROG

Tolk og oversætter

Som uddannet tolk hjælper du de væbnede styrker med at kommunikere med lokalbefolkningen i det givne missionsområde. Titlen som tolk og oversætter betyder, at du kommer til at oversætte fra et sprog til et andet. Som tolk kommer du til at assistere både civile og militære ledere med at løse mange forskelligartede sproglige opgaver. Dine arbejdsopgaver kan blandt andet komme til at bestå af simultantolkning, ligesom skriftlige oversættelser til og fra dansk, samt oversættelser fra lokalsproget til engelsk og fra engelsk til lokalsproget, også vil blive en del af dine arbejdsopgaver som tolk.

Med en uddannelse som tolk i Forsvaret får du professionelle færdigheder til at oversætte i mange forskellige militære situationer. Uddannelsen som tolk i Forsvaret ruster dig til en spændende karriere, hvor du både kan arbejde som uddannet tolk i Danmark og udlandet. Forsvarets uddannelse som tolk lærer dig også at forstå kulturen i det land, eller de områder du arbejder i, så du kan skabe forståelse og kommunikere på tværs af personer og enheder.

Som tolk i Forsvaret har du status som civil, der følger en væbnet styrke. Ikke desto mindre vil du bære uniform og beskyttelsesudstyr dog uden at være bevæbnet.Uddannelse som tolk

Når du uddanner dig som tolk, er det vigtigt at du taler et andet sprog flydende, og at du kan sætte dig ind i en anden kultur. En uddannelse som tolk giver dig en unik arbejdsprofil, hvor du arbejder tæt sammen med blandt andet soldater og lokalbefolkningen.

Uddannelsen som tolk lærer dig at kommunikere på et højt plan mellem personer, der ikke taler samme sprog, ligesom du også lærer hvordan du skal håndtere forskellige typer af information, hvad enten det drejer sig om at oversætte tale eller skrift. Ved simultantolkning lærer du også at tolke og gengive budskaber, næsten simultant med taleren.


Udsendelse og arbejde

Som færdiguddannet tolk, kan du blive udsendt til Irak. Du kan arbejde og udsendes som tolk uanset om du er mand eller kvinde. Som tolk i udsatte områder har lokalbefolkningen ofte et mindre ordforråd på grund af kort eller manglende skolegang. Derfor lærer du på din uddannelse som tolk også at kommunikere på et meget forståeligt plan, og forstå hvordan du skal agerer i forskellige kulturer, blandt forskellige typer mennesker og situationer. Både under og efter din uddannelse som tolk, vil du ofte arbejde som forbindelsesled mellem eksempelvis politi, militær, hær og de lokale myndigheder i det land du arbejder i.

Når du har en uddannelse som tolk fra Forsvaret, kan dine arbejdsopgaver både være at oversætte samtaler, men også at deltage i dem på passende måder, således at du kan skabe forståelse mellem de forskellige parter, der ikke taler samme sprog.


UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen som tolk er delt op i to forløb. Først gennemfører du en forberedende tolkeuddannelse, derefter en mulig udsendelse til missionsområderne.

1 uge civil-militær uddannelse i Aalborg
3 mdr. uddannelse som civil militær tolk ved Institut for Sprog og Kultur (ISK) i København.
En mulig udsendelse til Irak.

Udsendelse
Som uddannet civil-militærtolk vil du have en mulighed for at blive udsendt til internationale operationer. Normalt er man udsendt ca. 6 måneder ad gangen. Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og tjenestefrihed uden for lejrens område gives ikke.
Bliver du ikke udsendt vil du indgå i Sprogofficerskorpsets reserve af civile-militærtolke.

 

 

SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene

Sprogkrav:

 • Du kan læse, skrive og tale arabisk/irakisk og dansk


Helbredskrav:


Øvrige krav:

 • Du er fyldt 18 år ved uddannelsesstart
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes
 • Du har ikke nære relationer i missionsområdet


Ønskeligt

 • Gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i engelsk
 • Tolkeerfaring
 • Du har aftjent værnepligt i Danmark

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb.


  Optagelsesprøve

  • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
  • Løbetest, minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
  • Skriftlige prøver i dansk, engelsk samt arabisk/irakisk
  • Mundtlig prøve i arabisk/irakisk
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

   

  Optagelsesprøven varer to dage.

  4. Læs svar på din ansøgning
  Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


  Sidst opdateret 11-10-2017 - kl. 14:51

  Du kan søge nu!

  Uddannelsesstart
  5. marts 2018

  Ansøgningsfrist
  1. december 2017
   
  Uddannelseslængde
  Ca. 3 mdr.

  Uddannelsesloft
  Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
   
  Løn under uddannelse
  ca. 23.500 - 24.500 kr. pr. måned.

  Løn under udsendelse 
  ca. 46.000 - 47.000 kr. pr. måned. 
  Optagelsesprøve
  Praktiske informationer
  Upload BILAG
   
  Se vejledning til hvordan du uploader et bilag til en afsendt ansøgning.
   
  Se film