Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Sergent i flyvevåbnet

 

Flyveleder

LEDER

Som færdiguddannet flyveleder bliver du en del af et vagthold enten i tårnet på en flyvestation eller i kontrolcentralen i Kastrup, hvor du samarbejder med både civile og udenlandske kollegaer.

Uddannelsen kræver, at du både gennemfører den traditionelle sergentuddannelse, og at du yderligere specialiserer dig som flyveleder. Uddannelsen er identisk med uddannelsen til civil flyveleder, så du har mulighed for bagefter at søge flyvelederstillinger i Danmark og udlandet.


UDDANNELSESFORLØB

Forløb for dig, som ikke har en basisuddannelse i Forsvaret (har ikke aftjent værnepligt)
4 mdr. basisuddannelse i Flyvevåbnet (Karup)
6 mdr. sergentuddannelse i Flyvevåbnet (Karup) 
24 mdr. flyvelederuddannelse (Karup og Sverige)

Forløb for dig, som har en basisuddannelse i Forsvaret (har aftjent værnepligt)
6 mdr. sergentuddannelse i Flyvevåbnet (Karup)  
24 mdr. flyvelederuddannelse (Karup og Sverige)

Forløb for dig, som er befalingsmand i Forsvaret (har sergentuddannelse)  
24 mdr. flyvelederuddannelse (Karup og Sverige) 

Forløb for dig, som er officer i Forsvaret  
24 mdr. flyvelederuddannelse (Karup og Sverige)
Officerer ansættes på M2XX niveau, men kan altid søge en ny officersstilling efter bindingsperioden. Det er også muligt at købe sig ud af bindingsperioden på seks år.

Flyvelederuddannelse, hvor du bl.a. får undervisning i flykending, engelsk, meteorologi og radarlære. Uddannelsen er meget koncentreret, og du skal regne med at bruge en del tid på lektielæsning. Når teorien er på plads, øver du praksis i en simulator og senere på ’live’ trafik.

I uddannelsesforløbet indgår der 15 måneders uddannelsesophold i Sverige.
Herefter en bindingsperiode i Forsvaret på 6 år. Det vil sige, at du forpligter dig til at arbejde for/i Forsvaret i en flyvelederstilling 6 år efter din certificering.    

Udsendelse
Som flyveleder vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Du vil typisk blive udsendt hvert 3. år, hvor dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring for alvor kommer til sin ret.

 
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

 
Adgangskrav

  • Du har studentereksamen (hhx, htx, stx eller hf) med gode karakter i dansk, engelsk og matematik
     

Helbredskrav:

Øvrige krav:

 
2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af flere omgange.


Optagelsesprøve
1. selektion

Computerbaserede prøver FEAST. Testen skal bestås for at gå videre til næste modul. Har du være afprøvet tidligere, militært eller civilt, oplys dette på din ansøgning.

2. selektion
Computerbaserede prøver DART. Testen skal bestås for at gå videre til næste modul. Har du være afprøvet tidligere, militært eller civilt, oplys dette på din ansøgning.

3. selektion

  • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
  • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
  • Skriftlige prøver i engelsk - dansk - matematik/regning samt teknisk forståelse
  • Håndelag - kapacitet - rumsans samt andre specialprøver relateret til den søgte uddannelse.
  • Interview med psykolog4. selektion
2-dages flyvemedicinske undersøgelser.


4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID

Du vil efter endt uddannelse blive certificeret flyveleder i Forsvaret og du vil have en militær grad af sergent. Du har efterfølgende mulighed for at videreuddanne sig til oversergent og seniorsergent. På sigt vil der også være mulighed for at blive chefsergent, hvis dine evner er til det.

Vælger du at fortsætte din karriere udenfor Forsvaret, kan uddannelsen være et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder, til en anden karriere inden for luftfart eller til at studere på en uddannelse i det civile uddannelsessystem.


Sidst opdateret 18-07-2017 - kl. 11:45

Ansøgningsfristen er nu overskredet.

Uddannelsesstart
August 2017 

Ansøgningsfrist
1. maj 2017

Din kommende arbejdsplads 

Flyvevåbnet

Uddannelseslængde
Ca. 3 år

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
Løn 
Under uddannelsen ca.  19.000 - 21.000 kr. pr. måned. 

Startløn som færdiguddannet  
ca. 40.000 kr. pr mdr.  

Slutløn ca. 1 mio. kr. pr år.
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
 
Yderligere info
Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
 
Tlf. er åben
MAN-FRE
07.30-18.00.