Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Pilot i forsvaret

 

Pilot

LEDER


Du bliver uddannet til pilot i Forsvaret

Som uddannet pilot i Flyvevåbnet flyver du kampfly, helikopter eller transportfly og bidrager til at udføre Forsvarets nationale og internationale opgaver.

Om du bliver jagerpilot, helikopterpilot eller transportpilot afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter. Under uddannelsen bliver du løbende vurderet og får anbefalet den retning der matcher dig og Forsvaret bedst.UDDANNELSESFORLØB FOR PILOTUDDANNELSENKarup
5 mdr.


Karup og USA
19-30 mdr.


København
24 mdr.Officersbasisuddannelse
Officersbasisuddannelse er en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i forskellige kampøvelser, i pædagogiske og ledelsesmæssige principper og redskaber. Disse er nødvendige for at træne og udvikle en gruppe under meget varierende og uforudsigelige forhold.
Officersbasisuddannelsen er således en grundlæggende indføring i det felt, som soldaten bevæger sig i, i praksis.

Uddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland og dækker temaer som:
- Grundlæggende militær uddannelse
- Ledelse
- Føring
- Love, normer og bestemmelser
- Introduktion til Flyvevåbnet


Akademiuddannelse
Det er under akademiuddannelsen, at du bl.a. lærer teorier indenfor områderne ledelse, coaching, aerodynamik, navigation, meteorologi, flyopbygning samt lufttrafikregler. Det er også her, du går i gang med træningsflyvninger og gennemgår et såkaldt elementærkursus i flyvning, der består af klasseundervisning, selvstudie, træning i simulator samt flyvende lektioner.

Først gennemgår du akademimodulet ”ledelse i praksis” samt Flyvevåbnets modul ”coaching” på Air Force Training Center i Karup. Herefter starter du på elementærkursus i flyvning på Flyveskolen i Karup. Efterfølgende starter funktionsuddannelsen, hvor du specialiserer dig indenfor de 3 flytyper: jagerfly, helikopter eller transportfly. Denne del af uddannelsen gennemføres ved forskellige enheder i USA. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.


De tre retninger har forskellige uddannelseslængder samt indhold:

Jagerpilot (F-16)
Helikopterpilot
Transportpilot


Temaer på uddannelsen:
- Ledelsesforståelse og kommunikation
- Coaching
- Psykologi
- Flyveteori
- Navigation
- Lufttrafikregler
- Meteorologi
- Mental træning
- Flyveopbygning og motorlære
- Flyvning inkl. cockpitdrill, brief/debrief
- Overlevelsestræning


Du bliver løbende vurderet og får karakterer for dine præstationer samt flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige, skriftlige samt praktiske eksamener løbende.


Diplomuddannelse
Diplomuddannelsen vil have fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du vil lære de mere teoretiske og samfundsfaglige sider af officersprofessionen og blive i stand til at planlægge og gennemføre luftoperationer, lede, fordele og evaluere opgaver hos underordnede og håndtere komplekse, strategiske situationer under internationale operationer i rammen af Flyvevåbnet. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.


Herudover lærer du at stå for egen og ansattes læringsbehov og kompetenceudvikling. Under uddannelsen oplever du en stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet.

Temaer på uddannelsen:
- Officeren og Krigen
- Militær ledelse og styring
- Forsvarets rolle i samfundet
- Militær strategi
- Militære operationer
- Officeren i krig
- Afgangsprojekt
- Idræt
- Engelsk som en integreret del af undervisningen
SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene


Uddannelseskrav:
 • Du har studentereksamen (hhx, htx, stx eller hf)


Helbredskrav:


Øvrige krav:

 • Du har dansk indfødsret
 • Det er ønskeligt, at du ved uddannelsesstart ikke er ældre end 27 år. Dog vil vi foretage en konkret individuel vurdering, såfremt du er militær ansat.
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIGT”

Vi anbefaler at du har gode sprogkundskaber indenfor dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen. Derudover anbefales det, at du er i god fysisk grundform, da det har en stor betydning for at kunne gennemføre uddannelsen. 

2. Book selv din afprøvning, modul 1
Vi skal teste om du egner dig til at varetage en pilotstilling i Forsvaret. Hvis du lever op til adgangskravene skal du booke en plads til den første del af afprøvningen, modul 1. Her vil du gennemgå en række indledende computertest, der varer en dag fra kl. 08.00-16.30. Afprøvninger foregår i Jonstrup ved Ballerup eller i Fredericia.

Vær omhyggelig med at vælge datoen, da du kun kan booke én plads. Hvis du fortryder eller bliver forhindret, så skal du melde afbud senest tre dage før, så en anden kan få din plads.3. Vent på svar
Efter den første del af afprøvningen modtager du et brev i din e-boks med en tilbagemelding og evt. et link til et ansøgningsskema, hvis du altså har leveret gode testresultater.

4. Send ansøgning
Når vi har modtaget og læst din ansøgning sender vi et link til en online personlighedstest og indkalder dig til det næste modul af afprøvningen.


5. Tag online personlighedstest
Vi sender testen til dig på mail.

6. Mød op til modul 2
Vi indkalder dig til modul 2, der varer to dage:

Dag 1
kl. 07.45-15.00
• Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
• Planlægningsopgave
• Skriftlige prøver


Dag 2
Varighed: 08.00-15.00
• Gruppeopgave
• Interview
• Helbredsvurdering (lægeundersøgelse)


7. Mød op til modul 3
Vi indkalder dig til modul 3, der varer to dage:
• Flyvemedicinsk undersøgelse. En dag på Flyvestation Skrydstrup og en dag på Rigshospitalet.


8. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til pilot er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID
Formålet med uddannelsen er, at du bliver kvalificeret til at bestride stillingen som pilot i Forsvaret. Du kan nu selvstændigt flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter.

 

  Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 10:59

  Du kan søge nu!

  Uddannelsesstart
  august 2019

  Ansøgningsfrist
  15. november 2018 


  Book selv din afprøvning, modul 1 i uge 34 og 35
   
  Vi skal teste om du egner dig til at varetage en pilotstilling i Forsvaret. Hvis du lever op til adgangskravene skal du booke en plads til den første del af afprøvningen, modul 1. Her vil du gennemgå en række indledende computertest, der varer en dag fra kl. 08.00-16.30. Afprøvninger foregår i Jonstrup ved Ballerup eller i Fredericia.
   
  Vær omhyggelig med at vælge datoen, da du kun kan booke én plads. Hvis du fortryder eller bliver forhindret, så skal du melde afbud senest tre dage før, så en anden kan få din plads.
   

   

  Din kommende arbejdsplads 

  Flyvevåbnet

  Uddannelseslængde
  4 - 5 år.

   

  Efterfølgende bindingsperiode i Forsvaret på 12 år.
  Uddannelsesloft
  Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
   
  Optagelsesprøve
  Praktiske informationer

   
  Upload BILAG
   
  Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
   
  Yderligere info
  Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
   
  Tlf. er åben
  MAN-FRE
  07.30-18.00.