Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

 

Løjtnant i Hæren

LEDER


Du bliver uddannet leder

Du uddannes til delingsfører for værnepligtige og får ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Her kommer du til at virke som leder, instruktør, faglærer, skydeleder, underviser og tilrettelægger af uddannelse. 

Du får indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis – og du opnår hurtigt reel ledererfaring. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. I slutningen af din tjeneste som delingsfører udnævnes du til løjtnant


UDDANNELSESFORLØB

Uddannelsen er et 2 årigt sammenhængende forløb inkl. en praktikperiode som sergent, hvor du er med til at uddanne værnepligtige. I sidste halvdel af uddannelsen er du delingsfører og i turnustjeneste.

Løjtnantsbasisuddannelse
Du starter på løjtnantsbasisuddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, hvor du efter tilfredsstillende gennemførelse udnævnes til sergent efter 6 mdr. Efterfølgende 1 mdr. praktik ved en af Hærens basisuddannelsesenheder.

Har du en sergentuddannelse i Hæren i forvejen, starter du direkte på løjtnantsskolen. Herefter tjeneste og tidsbestemt ansættelse på kontrakt som delingsfører ved en af Hærens basisuddannelser.


Løjtnantsuddannelse
 
Når du har gennemført løjtnantsbasisuddannelsen inkl. praktikperioden fortsætter du på løjtnantsuddannelsen på Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) i Oksbøl i fire måneder. Efter tilfredsstillende gennemførelse udnævnes du til sekondløjtnant. 

Tjeneste som delingsfører (sekondløjtnant)

Efter du har gennemført løjtnantsuddannelsen bliver du delingsfører for to indkaldelseshold værnepligtige og forretter tjeneste i de næste ca. 12 mdr. I slutningen af din kontraktperiode udnævnes du til løjtnant.


Fag under uddannelsen

• Almen officersuddannelse (ledelse, uddannelseslære, skydeleder m.v.)
• Basisuddannelse (værnepligstfag som uddannelse på gevær, militær fysisk træning m.v.)
• Funktionsuddannelse (skytte-, skydeuddannelse m.v.)
• Føreruddannelse (taktiske forhold for afsiddet infanteri).
MIN FREMTID
Efter endt tjeneste som delingsfører har du mulighed for at søge om at blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen, hvor du efter eget behov kan fungere som officer, sideløbende med uddannelse eller job udenfor Forsvaret.  

Du har også mulighed for at søge optagelse på officersuddannelse i Hæren, hvis du har en mellemlang videregående uddannelse, kvalifikationsniveau 6

Løjtnantsuddannelsen er i sig selv ikke adgangsgivende til en officersuddannelse men da dine muligheder afhænger af relevant erhvervserfaring samt uddannelsesniveau, anbefales det at tage kontakt til nærmeste chef med henblik på at blive afklaret. Et behov for kompetenceudvikling og evt. en efteruddannelse kan opstå.STUDIEVILKÅR
Løn
Løjtnantsuddannelsen er en tidsbegrænset ansættelse på 2 år. Du bliver ansat fra den første dag på en 24 måneders kontrakt. Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som delingsfører er din basisløn på ca. 21.600 kr. om mdr. (pr. 1. april 2017).


Er du tjenestegørende befalingsmand
fortsætter du på din nuværende kontrakt indtil udnævnelse til sekondløjtnant. Efterfølgende får du en 12 mdr. tidsbegrænset kontrakt som DF/HBU, med mulighed for forlængelse.

Da vilkår omkring forlængelse af kontraktforhold afhænger af dit nuværende kontraktforhold, anbefales det at tage kontakt til nærmeste chef, med henblik på at blive afklaret.

Kost
Som regel betaler du selv for din kost, med få undtagelser som fx under øvelser og i praktikperioderne.


Indkvartering

Under uddannelsen i Varde og Oksbøl vil du blive indkvarteret henholdsvis på Varde kaserne og i Oksbøllejren.
Som delingsfører ved en af Hærens basisuddannelsesenheder vil du blive tilbudt indkvartering med egen betaling.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene


Uddannelseskrav:


Helbredskrav:


Øvrige krav:


Det er en fordel, hvis du har kat. B kørekort til almindelig bil, men er ikke krav.    


2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.


 
 
3. Mød op til optagelsesprøven
Søger du om optagelse på løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, kan du blive indkaldt til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet som løjtnant, og om du kan optages på en løjtnantsuddannelse. Består du ikke optagelsesprøven, vil du ikke blive tilbudt en uddannelsesplads.

Optagelsesprøven består af to dages selektion og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland. Forud for mødet til optagelsesprøven vil du modtage en online personlighedstest som skal udfyldes inden mødet til optagelsesprøven. Prøven sendes som et link til din mail og besvares elektronisk.

Optagelsesprøve

Dag 1:

  • Planlægningsopgave og skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
  • Digitale prøver på PC 

Dag 2:
Efter dag 1 vurderer Forsvarets Rekruttering, om du er egnet til at forsætte til dag 2, som du vil blive indkaldt til. Vær opmærksom på, at der kan gå nogle uger imellem de to afprøvninger. OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet.


  • Gruppeprøve
  • Helbredsundersøgelse
  • Psykologsamtale

Resultat af optagelsesprøven
Du vil modtage svar i din e-boks forventeligt 1 – 3 uger efter optagelsesprøven om du er egnet til uddannelsen. 

Er du i tvivl om du er i form til, at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” på nettet eller som app til din smartphone. Her kan du se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.


4. Læs svar på din ansøgning
Du vil modtage svar om du får tilbudt en uddannelsesplads i e-boks når alle ansøgere er blevet afprøvet. Herefter følger yderligere informationer samt en ansættelseskontrakt.
Sidst opdateret 29-06-2018 - kl. 13:26

Løjtnantsuddannelsen

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart 
august 2019

Ansøgningsfrist
1. november 2018

 
Uddannelseslængde
4-11 mdr.  

Efterfølgende tjeneste på 12 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve

Praktiske informationer
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.