Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 

 

Communication and Information Specialist

PROFESSIONEL SOLDAT

Som uddannet Communication and Information specialist vil din opgave være at sørge for at skibsledelsen modtager de nødvendige informationer, så de kan træffe operative beslutninger. Du uddannes i, og arbejder med skibets forskellige IT-systemer, computere, satellitudstyr, kommunikationssystemer samt signalmidler. I det daglige vil du arbejde tæt sammen med skibets øverste ledelse og de taktiske officerer.

UDDANNELSESFORLØB
Du starter på en basisuddannelse i Søværnet. Efterfølgende fortsætter du på en funktionsuddannelse, der specialiserer dig indenfor kommunikation.

Under funktionsuddannelsen vil du have fag som:
- Betjening, hvor du lærer at anvende Søværnets radio- og operative kommunikationssystemer.
- Sikkerhedsbevidsthed, hvor du lærer om bl.a. datasikkerhed og it-sikkerhed
- Radioteori, hvor du bl.a. lærer om radiobølger, frekvenser og antenner
- Netværk, hvor du bl.a. lærer om netværksbegreber og koncepter
  
Herefter vil du om bord på et af Søværnets skibe, bruge og udvikle det du har lært på skolen.

Uddannelsessted og udsendelse
Basis: Frederikshavn
Funktion: Frederikshavn på Center for Taktik.

Udsendelse
Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er imidlertid under alle omstændigheder kortere eller længere fraværsperioder fra sit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse.

Søværnets togter varierer i varighed fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland samt oversøisk som led i Forsvarets internationale operationer.
MIN FREMTID
Efter endt uddannelse kan du fortsætte som konstabel i Søværnet. Du kan efterfølgende søge videre på Center for Sergent og Maritim Uddannelse og uddanne dig til sergent, hvor du får mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav    
  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik
     

Helbredskrav:

Øvrige krav: 


2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges.

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb. 

Optagelsesprøve

  • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
  • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
  • Skriftlige prøver
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering.

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.


Sidst opdateret 04-10-2017 - kl. 13:41

Ansøgningsfristen er nu overskredet. 

Uddannelsesstart
23. oktober 2017

Ansøgningsfrist
1. oktober 2017

Din kommende arbejdsplads 

Søværnet

Uddannelseslængde
Ca. 7 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve
Praktiske informationer

Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.