Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 

 

Communication and Information Specialist

PROFESSIONEL SOLDAT

Som uddannet inden for kommunikation vil din opgave være at sikre, at beslutningstagere modtager og kan udveksle nødvendige informationer, således at de kan træffe beslutninger. Du uddannes i, og arbejder med, enheders forskellige kommunikationssystemer, IT-systemer og signalmidler. I det daglige vil du arbejde tæt sammen med skibets øverste ledelse og de taktiske officerer.
.
Som færdiguddannet Communication and Information specialist vil du typisk arbejde på Søværnets fregatter, inspektionsskibe, støtteskibe eller maritime hovedkvarter. 

Alt afhængig af hvilket skib du efterfølgende skal sejle på, er der mulighed for store oplevelser med gode kolleger. Disse oplevelser ligger og venter på dig, enten i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, hjemme i indre danske farvande eller i forbindelse med internationale operationer under sydligere himmelstrøg.


UDDANNELSESFORLØB
Du starter på en basisuddannelse i Søværnet i Frederikshavn. Efter basisuddannelsen påbegynder du den egentlige kommunikationsuddannelse, der varer ca. 3 mdr. Dette foregår også i Frederikshavn på Center for Taktik.

Under funktionsuddannelsen vil du have fag som:

 • Radiomateriel, hvor du bl.a. lærer om radiobølger, frekvenser og antenner og lærer at anvende Søværnets kommunikationssystemer.
 • Kryptomateriel, hvor du lærer at betjene det udstyr, som skaber sikre, krypterede forbindelser mellem skibe.
 • Taktisk og visuel kommunikation, hvor du lærer at kommunikere med andre skibe på militære radioer samt blink og flag.
 • Operativ kommunikation, hvor du bl.a. lærer at skrive signaler og udarbejde kommunikationsplaner.
 • Netværk, hvor du bl.a. lærer om IT-sikkerhed og om Søværnets forskellige IT-systemer.

Herefter vil du om bord på et af Søværnets skibe, bruge og udvikle det du har lært på skolen.

Udsendelse
Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er imidlertid under alle omstændigheder kortere eller længere fraværsperioder fra sit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse.

Søværnets togter varierer i varighed fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland samt oversøisk som led i Forsvarets internationale operationer.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav    
 • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik
   

Helbredskrav:

Øvrige krav: 


2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb. 

Optagelsesprøve

 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
 • Skriftlige prøver
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering.

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID

Du kan blive ansat som konstabel i Søværnet, efter endt uddannelse, og dine opgaver og roller vil omfatte:

- modtage og distribuere signaler.
- assistere skibets navigatører i forbindelse med kommunikation med andre skibe.
- assistere skibets navigatører i forbindelse med formationssejlads.
- etablere netværk ombord på egen enhed.

Du kan efterfølgende søge videre på Center for Sergent og Maritim Uddannelse og uddanne dig til sergent, hvor du får mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.


Fra sergent kan du uddanne dig videre til henholdsvis oversergent og seniorsergent. Dermed har du gode muligheder for en bred karriere i Søværnet, hvor du eksempelvis kan anvende din faglighed ombord på sejlende enheder, eller du kan være med til at undervise nye kolleger.

Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 11:04

Du kan søge nu! 

Uddannelsesstart
7. januar 2019

Ansøgningsfrist
11. juni 2018
ansøgere uden Søværnets basisuddannelse

1. oktober 2018 
ansøgere med en basisuddannelse.

12. november 2018
ansøgere med Søværnets basisuddannelse

Din kommende arbejdsplads 

Søværnet

Uddannelseslængde
Ca. 7 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve
Praktiske informationer

Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.