Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Militærpoliti

 

Militærpoliti

  PROFESSIONEL SOLDAT

Politimæssige opgaver i Forsvaret
Som uddannet indenfor militærpolitiet (MP) løser du opgaver i Forsvaret, som kan sammenlignes med Rigspolitiets opgaver blandt civilbefolkningen. Militærpolitiets primære opgave er at støtte Forsvarets enheder med opretholdelse af lov, orden og disciplin blandt militært personel.

Herunder gennemførelse af ransagning og undersøgelser i forbindelse med uheld eller lovovertrædelser. Militærpolitiet udfører også trafikkontrolopgaver, eskorteopgaver, vagt og livvagtsopgaver.


Derudover er MP'er specialister i træning af udenlandske Politi- og Militærpolitienheder (kapacitetsopbygning) og bliver ofte udsendt.


UDDANNELSESFORLØB
Grunduddannelse 10½ mdr.
Stationsmodul
Livvagtuddannelse
Funktionsuddannelse

Temaer under grunduddannelsen
- Rets og straffeforhold
- Efterforskning
- Militærpolitistations- og patruljetjeneste
- Konflikthåndtering og magtanvendelse
- Rapportsprog og administration
- Trafikkontrolfunktioner
- Kontrol og sikkerhedsfunktioner
- Tilbageholdelsesfunktioner

Temaer under stationsmodul
- Omskoling
- Stationstjeneste (praktik)

Temaer under funktionsuddannelse
- Omskolinger
- Relevant funktionsuddannelse
  f.eks.C-Kort eller boarding-uddannelse

Du gennemfører funktionsuddannelsen med henblik på at kunne tilgå et af Militærpolitiets seks operative eneheder, med speciale indenfor sø- luft- eller landmilitære operationer. Hvilken funktionsuddannelse du modtager afhænger af Forsvarets behov. 

Er du allerede stregbefalingsmand, beholder du din grad under MP grunduddannelsen og vil i perioder under uddannelsen blive anvendt som fører. Du bliver efterfølgende anvendt i MP strukturen efter din grad.

Uddannelsesfokus
Uddannelsen, der er værnsfælles, består af både kampuddannelse og uddannelse i militærpolitifag. Derudover gennemføres intensiv fysisk træning, hvor eleverne gennemgår omfattende træning og uddannelse i anvendelse af magtmidler, boksning, selvforsvar, svømning, orientering, march, løb, styrketræning og andre idrætsbetonede aktiviteter. Dette skal medvirke til, at du bliver fysisk og psykisk rustet til at virke som militær politimyndighed.

Uddannelsessted
Militærpolitiskolen ligger på Aalborg Kaserner og ved uddannelsesstart får du fast tjenestested i Nørresundby. Du er arbejdstidsneutral under uddannelsen, hvilket betyder, at du under militærpolitiuddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.
MIN FREMTID 
Når du har bestået uddannelsen udnævnes du konstabel indenfor militærpolitiet. Du ansættes og anvendes herefter, efter den grad og erfaring du kom med. Der er et stort behov for MP'er, der har mulighed for at blive i funktionen over en længere årrække. Ligeså er der et stort behov for at videreuddanne konstabler inden for militærpolitiet til eksempelvis sergenter og fortsat virke i funktionen.SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav:

 • Du har basisuddannelse i Forsvaret eller Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse
 • Du har folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik


Helbredskrav:


Øvrige krav: 
 • Du har ren straffeattest (skal vedhæftes ansøgningen, se hvordan
 • Du har kørekort kategori B
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til "Hemmeligt"

 

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til afprøvning som foregår i to moduler. MODUL I varer én dag og foregår i Frederikshavn uge 43. Du skal findes egnet ved dette modul for at blive indkaldt til MODUL II,  der foregår i Jonstrup ved Ballerup uge 44.

Optagelsesprøve

 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
 • 300 meter svømning (fri) uden tidsbegrænsning
 • Helbredsundersøgelse
 • Skriftlige prøver
 • Interview med repræsentanter fra militærpolitiet
 • Interview med psykolog

 
4. Læs svar på din ansøgning 
Vi kan i kommunikationen omkring din ansøgning både anvende e-boks og e-mail. Så hold øje med begge.


Sidst opdateret 14-06-2018 - kl. 09:12
Hvad laver en MP'er i Forsvaret?

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
1. december 2018

Ansøgningsfrist
30. september 2018

Uddannelseslængde
Ca. 1½ år

 
Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn under uddannelse
Ca. 18.300 kr. pr. mdr.
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
 Grundforløb

 Læs mere om grundforløbet
 
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.