Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kampinformation

 

Kampinformation

  PROFESSIONEL SOLDAT

Som uddannet inden for kampinformationstjeneste vil du indsamle og evaluere informationer via satellitkommunikation, internet, radioudstyr, egne radarsystemer, elektroniske krigsførelsesudstyr, udkigge, landstationer, efterretninger, andre skibe eller fly. Dit bidrag vil være med til at skabe overblik over situationen i de tre domæner luft, overflade og under vandet.
 
Du vil herunder danne et komplet billede af situationen og efterfølgende videregive informationerne til skibets ledelse. Du vil hermed støtte ledelsen i at træffe beslutninger, der skal føre til løsning af opgaven. 

Som uddannet inden for kampinformationstjeneste vil du typisk arbejde på Søværnets fregatter, inspektionsskibe, støtteskibe eller maritime hovedkvarter. 

Alt afhængig af hvilket skib du efterfølgende skal sejle på, er der mulighed for store oplevelser med gode kolleger. Disse oplevelser ligger og venter på dig, enten i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, hjemme i indre danske farvande eller i forbindelse med internationale operationer under sydligere himmelstrøg.

UDDANNELSESFORLØB
Du starter på en basisuddannelse i Søværnet i Frederikshavn.  Efter basisuddannelsen påbegynder du funktionsuddannelsen, der varer ca. 2 mdr. Dette foregår også i Frederikshavn på Center for Taktik.

Under funktionsuddannelsen specialiserer du dig indenfor kampinformation. Herefter vil du om bord på et af Søværnets skibe, bruge og udvikle det du har lært på skolen.

Udsendelse
Der er ingen standard for udsendelser til internationale operationer i Søværnet. Der er imidlertid under alle omstændigheder kortere eller længere fraværsperioder fra sit normale tjenestested uden at der er tale om en egentlig udsendelse. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland samt oversøisk som led i Forsvarets internationale operationer.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav:
  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik, eller en højere eksamen
     

Helbredskrav: 

Øvrige krav: 


2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 
 

 
3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup, Ballerup.

Optagelsesprøve
  • Skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering. Kost og logi betales af Forsvaret.


4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID

Du kan blive ansat som konstabel i Søværnet, efter endt uddannelse, og dine opgaver og roller vil omfatte: 

- plotter, hvor du ved hjælp af en radar og et taktisk datasystem følger de forskellige mål og opbygger et situationsbillede.
- konsoloperatør, hvor du sender og modtager informationer fra eksterne enheder.
- sonaroperatør, hvor du er specialuddannet til at anvende sonarsystemer til blandt andet at finde ubåde og miner.
- ESM operatør, hvor du er specialuddannet til at finde, analysere og videresende informationer om andre radarsystemer der sender i området.

I takt med at du får mere uddannelse og erfaring, kan du specialisere dig yderligere indenfor eksempelvis Søværnets elektroniske krigsførelse eller som operatør på en maritim helikopter.

Du kan efterfølgende søge videre på Center for Sergent og Maritim Uddannelse og uddanne dig til sergent, hvor du får mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.

Fra sergent kan du uddanne dig videre til henholdsvis oversergent og seniorsergent. Dermed har du gode muligheder for en bred karriere i Søværnet, hvor du eksempelvis kan anvende din faglighed ombord på sejlende enheder, eller du kan være med til at undervise nye kolleger. 

Sidst opdateret 25-06-2018 - kl. 12:04

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
22. oktober 2018

Ansøgningsfrist

Ansøgere uden militær baggrund: Overskredet.

Ansøgere med militær baggrund fra Hæren eller Flyvevåbnet: 5. august 2018.

Ansøgere med Søværnets Basisuddannelse: 16. september 2018.
 

Din kommende arbejdsplads 

Søværnet

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn under uddannelse
ca. 17.500 kr. pr. måned.
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.