Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Station Nord uddannelse

Stationsspecialist 

Er du tidligere værnepligtig i Forsvaret eller i Beredskabsstyrelsen og gerne samtidig uddannet håndværker, kan du søge ca. 6 mdr. uddannelse til Stationsspecialist. Denne uddannelse giver dig efterfølgende mulighed for at arbejde (at gøre tjeneste) på Station Nord eller på Station Mestersvig i Grønland.UDDANNELSESFORLØB

Januar
- Dyrlægekursus
- Truckcertifikat
- Meteorologikursus
- Hygiejne- og madlavningskursus
- Flykommunikation


Februar
- Godshåndteringskursus
- Farligt Gods kursus
- Vintertræning på Station Mestersvig i Nordøstgrønland
- Håndvåbenuddannelsen: Jagtriffel og pistol


Marts – Juni
- Svejsekursus
- Teknikkursus
- Rendegraver
- Patruljesanitetskursus
- Røgdykkerkursus
- Farligt gods-kursus
- Sevicering af hejseporte
- Pakkecentral


Efter endt uddannelse er der ultimo juni afrejse til Nordøstgrønland til 26 måneders tjeneste for personel til Station Nord. Afrejse til Station Mestersvig er typisk ultimo august.

Uddannelsessted
Station Nord og Station Mestersvig forskole er underlagt Uddannelses- og vedligeholdelsessektion Grønland (UVG), der er hjemmehørende på Flyvestation Aalborg, men de respektive udannelsesmoduler gennemføres forskellige steder i landet.

Derudover er der 2 ugers vintertræning, som afholdes på Station Mestersvig i Nordøstgrønland. 
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav:


Helbredskrav:


Øvrige krav:

 • Du besidder modenhed
 • Du har kørekort kat. C
 • Du har afklarede familieforhold
 • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes

Har du et svendebrev er det en fordel.

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges.

3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb.

Optagelsesprøve

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller BIP-test
 • Vandøvelse (ingen specifikke krav)
 • Orienteringsløb og march (ingen specifikke krav)
 • Samarbejdsopgaver
 • Interview med tidligere tjenestegørende personel ved Station Nord eller Station Mestersvig
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Optagelsesprøven gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på 2 uger. Uge 37 foregår i Nordjylland og uge 39 i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland.


4. Læs svar på din ansøgning

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID

Efterfølgende Job
Station Nord er Grønlands nordligste beboede station. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af fem personer året rundt. Tjenesten på Station Nord varer ca. 2 år og 2 mdr. efter endt uddannelse.

Detaljer om jobbet på Station Nord

Station Mestersvig er  den sydligste station i Nationalparken Nord- og nordøstgrønland. Den består af en række bygninger samt en landingsbane på ca. 1800 meter, der vedligeholdes af to personer året rundt. Tjenesten på Station Mestersvig varer ca. 1 år efter endt uddannelse.  

Detaljer om jobbet ved Station Mestersvig

Løn 
Lønnen består af grundløn 18.000 - 24.000 kr. pr. måned afhængig af din militære grad samt Grønlands- og Sirius tillægget der udgør ca. kr. 25.300,- pr. måned før skat og som oppebæres under tjenesten i Nordøstgrønland.

Personer med en lavere grad end sergent, tillægges under tjenesten på Station Nord midlertidig grad som sergent.

Under opholdet på Grønland, betaler du grønlandsk landsskat udenfor kommunal inddeling.

Da uddannelsen er ansøgt, vil du være arbejdstidsneutral under uddannelsen. 

 

 

Sidst opdateret 05-01-2018 - kl. 12:40

Ansøgningsfristen er nu overskredet.  

Uddannelsesstart 
20. november 2017 

Ansøgningsfrist
31. august 2017

Uddannelseslængde
Ca. 6 mdr.

Efterfølgende tjeneste på Station Nord (2 år) eller Mestersvig (1 år)

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
 
Se billeder
på Facebook

Besøg Jægerkorpset på facebook