Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Identification Operator

 

Identification Operator

PROFESSIONEL SOLDAT

Som uddannet Identification Operator vil du arbejde ved Air Control Wing (ACW) i Operationscentret på Flyvestation Karup, der overvåger det danske luftrum ved hjælp af moderne radar- og kommunikationsudstyr. Under luftrumsovervågningen samarbejder du tæt sammen med resten af kontrol- og varslingsteamet i operationscentret samt med andre tilsvarende centre i NATO.

Opgaverne består bl.a. i at opdage, identificere og rapportere al flytrafik i dansk luftrum. ACW opererer døgnet rundt hele året i det døgnbemandede operationscenter i Karup.


UDDANNELSESFORLØB
2 mdr. grundkursus og 5 mdr. praktisk oplæring.

Uddannelsen starter med et teoretisk grundkursus i varsling, systemkendskab, radarteori, bestemmelser for flyvning, praktisk træning mv. Den teoretiske undervisning følges op af 5 måneders praktik på Flyvestation Karup.

Uddannelsessted og udsendelse
Flyvestation Karup.

Udsendelse
Som Identification Operator kan og må du påregne at skulle arbejde ved ACW’s mobile enhed, hvor man deltager i både de daglige operationer samt i øvelser i ind- og udland. Den mobile enhed er ACW’s bidrag til Forsvarets internationale operationer.


Første udsendelse til internationale operationer er tidligst 12 mdr. fra den dag, du starter. Derefter kan der forventes udsendelser med 3-4 års intervaller, alt efter speciale, forsvarets behov og egne ønsker. Det er muligt at søge om at blive udsendt oftere. En udsendelse varer typisk 3-6 mdr.
MIN FREMTID
Du kan blive fastansat som konstabel i Forsvaret efter endt uddannelse. På de faglige konstabeluddannelser kan du søge videre på sergentskole og blive uddannet til sergent, og derigennem får du mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene


Uddannelseskrav: 

Helbredskrav:
 
Øvrige krav:

  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes
  • Kan erhverve kørekort (må ikke være fradømt kørekortet på mødetidspunktet)

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning. 3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve af en dags varighed. Optagelsesprøven gennemføres:

1. selektion:
- Uge 40 i Karup

2. selektion:
- Uge 42 i Jonstrup ved Ballerup
 

Optagelsesprøve

  • Skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere
  • Interview med psykolog og militære personer
  • Helbredsundersøgelse

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Sidst opdateret 06-06-2018 - kl. 11:26

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart 
1. december 2018

Ansøgningsfrist
23. september 2018
 

Din kommende arbejdsplads 

Flyvevåbnet

Uddannelseslængde
Ca. 7 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
 
Yderlige info
Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
 
Tlf. er åben
MAN-FRE
07.30-18.00.