Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Reaktionsstyrkeuddannelse

 

Reaktionsstyrkeuddannelse i Hæren

PROFESSIONEL SOLDAT

Den lige vej til internationale missioner
Reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU) forbereder dig på at blive udsendt i de internationale operationer, som understøtter Forsvarets internationale opgaver. Som alternativ til de internationale operationer, kan du indgå i det nationale beredskab.

Alle vil under HRU blive uddannet med henblik på en udsendelse, dog skal du være opmærksom på, at ikke alle bliver udsendt. En forudsætning for at blive udsendt er som minimum en tilfredsstillende gennemførelse af HRU.

Som udsendt reaktionsstyrkesoldat er det din hovedopgave at bidrage til at skabe stabilitet og fred i det område, du udsendes til. Afhængig af området og konfliktens art løses opgaven blandt andet ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og ikke mindst samarbejde med alle de øvrige involverede parter, hvilket er både militære og civile. Dermed vil dine opgaver som udsendt kunne spænde vidt – lige fra egentlig kamp til humanitær hjælp.


UDDANNELSESFORLØB

8 mdr. konstabeluddannelse
samt evt. 6 mdr. udsendelse

Efter udsendelsen har man op til 3 mdr. akklimatisering og reintroduktion periode.

Du vil under uddannelsen bl.a. blive uddannet i:
• Indsættelse i kamp
• Stabilisering og støtteopgaver
• Håndtering af det civil-militære samarbejde og kommunikation
• Fleksibilitet og konflikthåndtering
• Anvendelse af militære magtmidler
• Udvidet førstehjælp


Udsendelse

Du bliver uddannet med henblik på udsendelse og skal derfor være indstillet på med kort varsel at blive udsendt. Udsendelsen varer max. 6 mdr. Du kan også blive udsendt som leaveafløser eller erstatningspersonel.

Akklimatisering og reintroduktion
Efter hjemkosten fra din udsendelse har du op til 3 mdr. akklimatiseringsforløb. Heri vil du bl.a. gennemgå et 7 ugers kursus Personlig Udvikling Til Arbejde og Uddannelse (PUTAO), hvor du vil få vejledning om mulighederne for andre ansættelser og karriere i – og uden for Forsvaret. I faget indgår også en række briefinger om støtte- og legatmuligheder for hjemvendte soldater.


Løn
HÆRENS REAKTIONSSTYRKEUDDANNELSE (HRU) 8 mdr.
Løn under uddannelse ca: 18.300 kr. pr. mdr.

UDSENDELSE TIL MISSIONSOMRÅDE (INTOPS) 6 mdr.
Basisløn under udsendelse ca: 20.300 kr. pr. måned
Udetillæg fra ca. 11.700-12.000
FN-tillæg ca. 6.200
Særligt missionstillæg fra ca. 1.600 til 2.800

STÅENDE STYRKE i Danmark (ingen udsendelse)
Løn ca: 20.300 kr. pr. måned

AKKLIMATISERING OG REINTRODUKTION op til 3 mdr.
Løn under akklimatisering ca: 20.300 kr. pr. måned
Kontrakt fra missionsområde forlænges

Andre forhold
Du optjener en bonus udgørende 10 % af basislønnen efter 18. mdr. tjeneste (ca. 1.900) kr. pr. måned. Under udsendelsen modtager du fri kost og logi samt to rejser til Danmark ("leave-rejser").
Du optjener også 2 fridage for hver 7 dages arbejde – der kan afspadseres ved hjemkomst og resterende kan udbetales.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene


Uddannelseskrav:
  • Du har Hærens eller Flyvevåbnets basisuddannelse
  • Du har en forholdskarakter på min. B2


Helbredskrav:


Øvrige krav:2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve efter ansøgningsfristens udløb. Optagelsesprøverne foregår i uge 37-40 i Jonstrup ved Ballerup. 

Optagelsesprøve

  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere 
  • Psykologscreening
  • Helbredsvurdering

4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere til reaktionsstyrkeuddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.MIN FREMTID

Reaktionsstyrkeuddannelsen er et godt fundament for en videre karriere som professionel soldat i Forsvaret.

Efter reaktionsstyrkeuddannelsen kan du specialisere dig via en konstabeluddannelse, eller du kan søge videre på sergentuddannelsen i et af de tre værn. I Hæren får du meriteret din reaktionsstyrkeuddannelse og kan optages på en afkortet sergentuddannelse på Hærens Sergentskole.
 

Sidst opdateret 26-06-2018 - kl. 10:54


Du kan søge nu! 
  
Uddannelsesstart
1. december 2018

Ansøgningsfrist
12. august 2018

Uddannelseslængde
Ca. 8 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn under uddannelse
ca. 18.300 kr. pr. mdr.
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.