Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Forsvarets basiskrav

 

Fysisk test

En uddannelse i Forsvaret stiller store krav til din fysiske form, og du vil derfor blive testet ved optagelsesprøven. Du skal bestå den fysiske test, for at gå videre i prøveforløbet. Vi anbefaler, at du træner inden du kommer. Der er bestemte krav som skal være opfyldt inden man begynder på uddannelsen. Du kan læse om kravene under hver enkelt uddannelse. Hvis du ikke består den fysiske test, vil dette indgå i den samlede vurdering. Hvis det samlet vurderes, at du passer på profilen, så vil du i de fleste tilfælde blive inviteret til en fornyet fysisk test. Hvis du heller ikke består denne test, så vil du ikke kunne tilbydes en uddannelsesplads.

Først skal du gennemføre en løbetest eller en BIP-test og derefter en styrketest, som gennemføres umiddelbart i forlængelse af løbetesten.


Løbetest
Du skal på 12 minutter løbe minimum 1800 - 2200 meter, afhængig af din alder. På enkelte udvalgte uddannelser kan der være højere krav til minimumdistancen. BIP-testen anvendes ved særlig forhold som fx ekstremt vejr.  


Styrketest
Styrketesten består af 4 øvelser: spilt squat, dips på bænk, træt til bryst og burpees, i rækkefølgen som vist herunder. Afhængig af hvilken uddannelse du har søgt, kan der være større krav til de styrkeøvelser du skal kunne leve op til.
ØVELSE 1 - SPLIT SQUAT
3 sæt af 10, 12, eller 15 gentagelser i henhold til tabel
 

KRAV TIL ØVELSEN
Udgangsposition: Stående med hænderne i siden og fødderne forskudt
i længderetningen. Afstanden mellem fødderne er valgfri. Det anbefales at have ca. en hoftebreddes afstand mellem fødderne i tværretningen af hensyn til balancen.
En gentagelse: Med hænderne i siden knæles ned til bagerste knæ berører underlaget (bundpunkt), retur til forreste ben er strakt (toppunkt). I hvert sæt foretages det krævede antal gentagelser med både højre og venstre ben, inden skift med makker. Øvelsen gennemføres sammenhængende  og kontinuerligt.
Liggeunderlag kan anvendes under bagerste knæ, da knæet skal berøre underlaget.


  
ØVELSE 2 - DIPS PÅ BÆNK
3 sæt af 10, 12, eller 15 gentagelser i henhold til tabel

Bænkes placeres så smalt som muligt, som vist på billedet. Højden af bænkene indstilles til 25 cm
 

KRAV TIL ØVELSEN
Udgangsposition: Siddende mellem bænkene. Hænderne placeres med fingrene hvilende på kanten. Benene strakte og hælene i jorden.
En gentagelse: Kroppen løftes til albuerne er strakte (toppunkt), retur til siddende position, hvor hænderne løftes fri af bænken (bundpunkt).
Skift med makker efter hvert sæt. Øvelsen gennemføres sammenhængende  og kontinuerligt. 
ØVELSE 3 - TRÆK TIL BRYST
3 sæt af 2, 3 eller 5 gentagelser i henhold til skema
 

KRAV TIL ØVELSEN
Udgangsposition: Liggende under bommen med hælene i gulvet og strakte ben. Højde af bommen indstilles, så fingrene når til ca. midten af bommen.
En gentagelse: Bommen fattes med overhåndsgreb. Med hælene i gulvet løftes kroppen, til brystet berører bommen (toppunkt), retur til liggende på gulvet, hvor hænderne slipper bommen (bundpunkt). Skift med makker efter hvert sæt. Øvelsen gennemføres sammenhængende og kontinuerligt.

ØVELSE 4 - BURPEES (TILPASSET)
1 sæt af 5, 10 eller 15 gentagelser i henhold til tabel

  

KRAV TIL ØVELSEN
Udgangsposition: Stående som vist på billedet.
En gentagelse: Ned på maven, løft hænderne fra underlaget (bundpunkt), retur til udgangsposition efterfulgt af hop (toppunkt).
Hændernes placering under hoppet er valgfri. Øvelsen gennemføres sam-menhængende og kontinuerligt.
Liggeunderlag kan anvendes.
Sidst opdateret 26-06-2018 - kl. 09:36