Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
  • THA Teknik, håndværk & anlægsservice
  • K&A Kontor & administration
  • T&L Transport & logistik
  • IT 

FLYMEKANIKER

Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med.

DU BLIVER SPECIALIST I FORSVARETS FLY

Kampfly, transportfly og helikoptere. Det er den maskinpark, du som flymekanikerlærling kommer til at arbejde med.

Du bliver en del af en professionel gruppe specialister, der har fat i flyene, fra klarmelding inden piloten skal af sted, til fejlsøgning, udskiftning, reparation, justering og funktionsafprøvning af flystel, flymotorer og mekaniske systemer.

Som uddannet flymekaniker kan du blive en del af flybesætning, som opererer med flyene dagligt, eller du kan have et normalt 8-16 job, hvor du vedligeholder flyene på jorden.

SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav
  • Basisuddannelse i Forsvaret
  • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk
Helbredskrav
Øvrige krav
Uddannelsesloft

Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.

2. Send ansøgning3. Mød op til optagelsesprøven

Vi indkalder dig til to selektioner. 1. selektion i Karup (1 dag) 29. eller 30 maj og 2. selektion i Jonstrup (1 dag) 11. juni 2018, der foregår ved Forsvarets Rekruttering.

Optagelsesprøve
  • Skriftlige prøver
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder Læs mere
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundresøgelse

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

Uddannelsesforløb

Flymekanikeruddannelsen foregår på Air Force Training Centre, Flyvestation Karup, hvor du bliver undervist i teori. Du får fag som matematik, fysik, aerodynamik, helikopterlære, fly-elsystemer, analogteknik, LF-elektronik, instrumentsystemer, materialelære, turbinemotorlære og værkstedsteknik.

Du kommer også på praktikophold ved de flyoperative wings i Skrydstrup (kampfly), Karup (helikopter) og Ålborg (transportfly), og du kommer på internationale operationer og øvelser. Øvelser varer typisk 1-4 uger. Uddannelsen er godkendt af Trafikstyrelsen som Flyteknisk grunduddannelse.

ANSØG

Uddannelsesstart:

3. december 2018

Ansøgningsfrist:

16. september 2018

OPTAGELSESPRØVE

Praktiske informationer

Din kommende arbejdsplads

Flyvevåbnet

Din kommende arbejdsplads

UDDANNELSEN

Uddannelseslængde:

Ca. 3 år inkl. praktik

Løn under uddannelse:

Startlønnen er mellem kr. 8.800-9.000 om måneden så stiger den løbende til ca. kr. 13.000-14.000.

Er du fyldt 25 år ved ansættelsesstart er din løn ca. kr. 17.600.

YDERLIGERE INFO

Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99.

Tlf. er åben

MAN-FRE

07.30 - 18.00

Facebook
Se film
Nyhedsbrev
Se ledige elevpladser