Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Jægersoldat

 

Operatør ved Jægerkorpset

  SPECIALSTYRKER

De bedste af de bedste                        
Jægerkorpset er en specialoperationsstyrke, der med kort varsel kan blive indsat i operationer, hvor konventionelle styrker ikke kan løse opgaven. Som jægersoldat bliver du uddannet til at udføre mange forskellige typer millitæropgaver inden for det fulde konflikt-spektrum; opgaver inden for opklaring- kamp, sikkerhed og uddannelse i både krigs- og fredstid. I forbindelse med internationale operationer er Jægerkorpset ofte de første i ukendte områder og arbejder her bl.a. med trusselsvurderinger, rekognoscering, personbeskyttelse og uddannelser/kapacitetsopbygning. 


UDDANNELSESFORLØB

 • Udvidet optagelsesprøve (1 uge) – foregår i Nordjylland, mødested Flyvestation Aalborg.
 • SOF basisuddannelse (6 uger) mødested Frederikshavn. På baggrund af dine militære kompetencer, foretages en individuel vurdering af i hvilket omfang deltagelse er påkrævet.
 • Selektionsmodul (5-7 uger), mødested Aalborg.
 • SOF grunduddannelse (13-15 uger).
 • Jægeruddannelsen (15 uger).

 
Uddannelsen er under opbygning og yderligere information vil tilgå løbende.


Uddannelsessted og udsendelse

Jægerkorpset holder til på Flyvestation Aalborg

 

Udsendelse
Som jægersoldat er du ofte udsendt, på øvelse for at træne i ind- og udland. Derfor er din arbejdstid, udsendelsesperioder- og varighed ofte svære at fastlægge. Det er vigtigt, at du tænker over disse forhold og afstemmer dem med hjemmefronten, inden du vælger uddannelse som jægersoldat og din efterfølgende tjeneste ved Jægerkorpset.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene
 
Som noget nyt, kan alle søge Jægerkorpset, hvis de lever op til adgangskravene – også ansøgere uden militær baggrund. Har du ingen eller kun begrænset militær erfaring, vil du modtage uddannelse forud for selektion. På den måde kan du indgå på lige fod med ansøgere, som har militær erfaring.

Som ansøger skal du gøre dig klart, at der alt efter din baggrund og evt. militære rang er to væsensforskellige måde, du skal søge på. De to måder er:

1) Er du tjenestegørende befalingsmand af officers- eller sergentgruppen med en gyldig operativ helbredsvurdering kan du søge direkte om start på 3. selektion, og dermed undgå 1. og 2. selektion. Du SKAL søge senest 10. juni søge via dette link Ansøgning til Jægerkorpset
  
2) Alle andre ansøgere skal før en evt. ansøgning booke en tid til 1. selektion jf. nedenstående instruktion, under ”Book selv din afprøvning til 1. selektion”, nendenfor.


Uddannelseskrav:
 • Du har folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og matematik.

 
Helbredskrav:

 
Øvrige krav:

 • Du er mindst 21 år ved uddannelsesstart i januar 2019. Ansøgere under 31 år foretrækkes.
 • Du skal være dansk statsborger. Læs mere om statsborgerskab
 • Kan sikkerhedsgodkendes til ”yderst hemmelig"
 • Kan erhverve kørekort (du må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet)
   

Optagelsesprøve og udvælgelse
Optagelsesprøve og udvælgelse består af fire selektioner, hvor beståelse af hver selektion er forudsætning for indkaldelse til den næste selektion.

2. Book selv din afprøvning, 1. selektion

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!

1. selektion består af den fysiske test (stoptest).
 

 • Forsvarets basistest (udholdenhed og styrketest, niveau 5) læs mere

  Kan du gennemføre den fysiske afprøvning tilfredsstillende på dagen, fortsætter du til de computerbaserede tests, bl.a. test af din intelligens- og sproglige kundskaber. Undervejs orienterer Jægerkorpset yderligere om uddannelsen. 1. selektion varer én dag, mødetidspunkt fremgår ved bookning af afprøvning.

 
3. Send ansøgning 
OBS! Kun personer, der har gennemført 1. selektion, får sagsbehandlet deres ansøgning. Efter 1. selektion bliver dine testresultater vurderet og herefter får du svar på, om du kan søge uddannelsen. Du modtaget svaret på din e-mail.

Så snart vi har behandlet din ansøgning, bliver du indkaldt til 2. selektion. Opfylder du ikke kravene får du et afslag i din E-boks. Indkaldelse til 2. selektion modtager du på e-mail.

4. Mød op til 2. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 35/36 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren ved Ballerup.

Program:
 

 • Forsvarets basistest (udholdenhed og styrketest, niveau 5) læs mere.

 
Som i 1. selektion, er den fysiske test en stoptest. Gennemfører du testen tilfredsstillende, fortsætter du til:
 

 • Helbredsundersøgelse

5. Mød op til 3. selektion, udvidet optagelsesprøve (op til 5 dage)
Udvidet optagelsesprøve afholdes i uge 38 ved Jægerkorpset. Læs mere om den udvidede optagelsesprøve.

6. Mød op til 4. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 46 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren ved Ballerup.

• Interview med psykolog
• Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen) 
 MIN FREMTID 
Du fortsætter i Jægerkorpsets operative patruljer efter endt uddannelse, hvor yderligere uddannelse og træning stadig er en del af hverdagen. Du bliver en del af Jægerkorpsets operative kapacitet, og løser opgaver i rammen i af jægerdelingen.

Du får en travl, men spændende hverdag med kurser og øvelser i både ind- og udland, hvor den international tjeneste er en naturlig del jægersoldatens liv. Der er ingen tjenestepligt forbundet med uddannelsen, men vi forventer, at du bliver i Jægerkorpset i en årrække efter endt uddannelse.

Efter en årrække kan du få mulighed for at gøre tjeneste i den resterende del af Jægerkorpset udenfor jægerdelingen. Alternativt kan du bruge dine kompetencer i andre jobs udenfor Jægerkorpset. Uddannelsen kan også give mulighed for karrierestillinger udenfor Forsvaret.
Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 14:41


 Ansøgningsfristen er
 overskredet! 

Vi forventer at åbne op for bookning i løbet af marts 2019, med henblik på uddannelsesstart 2020.
 
Spørgsmål

kan rettes til:

fps-ktp-udv@mil.dk 

Tlf. 72819000 - tryk #2
 
Uddannelseslængde
Ca. 41 uger

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn
Aflønning under uddannelse til specialoperationsstyrkerne under uddannelsen er ca. kr. 18.500 – 25.000 pr. måned, afhængig af den militære grad.

Som ansat jægersoldat, er startlønnen 18.500 – 25.000, samt et specialoperationsstyrketillæg på ca. 7.500 pr. måned.
 
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
 
Følg Jægerkorpset
på Facebook

Besøg Jægerkorpset på facebook