Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Tjenesten ved Slædepatruljen Sirius 

Medio juli
Nyt Sirius-hold, og kommende Leder Sirius rejser op til Daneborg. Straks efter ankomsten får det nye hold udleveret udrustning, tildelt værelse og en stationsrundvisning.

Juli - september
Sommeren er en meget aktiv periode på Daneborg, hvor der arbejdes fra morgen til aften med bygningsvedligeholdelse, depotsejladser, depotudflyvninger, sæljagt og ikke at forglemme „skibsmikken“ - arbejdet omkring det årlige forsyningsskib.

Sideløbende hermed er der de daglige rutiner som kokketørn, radiovagt, hundefodring og -træning, handytørn (daglig rengøring), vedligeholdelse af køretøjer, generatoreftersyn, og meget andet.

Slædepatruljen Sirius sommerstation Ella Ø er bemandet i perioden medio juli til primo september. Normalt vil der være fem „fupper“, (personel ved Sirius), stationeret her hele sommeren. Arbejdsopgaverne er de samme som på Daneborg.

September - oktober
Ultimo august rejser personellet, der ikke skal overvintre, hjem til Danmark. Nu er overvintringsholdet alene og slædeholdene enkadreres parvis (ældste- og yngstemand).

Slædegrejet fra forrige slædesæson bliver kontrolleret og udbedret/repareret, og hvert andet slædehold bygger en ny hundeslæde.
Slædehundene trænes med ”udtjente” slæder gennem hele sommeren og efteråret med særlig intensivering, når den første sne er faldet eller isen på Young Sund er tyk nok - normalt primo oktober.


November - december
I løbet af november forsvinder solen mod syd, og kommer først på himlen igen til februar.

Den 1. november er alle slædehold klar, og alle på nær et, kører over landbrækket og starter efterårsrejserne. Det tilbageblevne slædehold - gnisterne - har til opgave at passe stationen samt opretholde radiokontakt med slædehold samt øvrige myndigheder. Dette „gnisthold“ bliver afløst ultimo november af det andet „gnisthold“.

Efterårsrejserne forventes afsluttet 22. december. Vejr og føre tillader ikke altid, at alle slædehold er samlet på Daneborg juleaften, hvorfor juleaften godt kan blive udskudt.


Januar
Starten af januar forløber med totaloptælling af fagområderne. Således føres regnskab med alt materiel, og der bestilles op til den normale beholdning. Disse bestillinger bliver sendt til Uddannelses- og vedligeholdelsessektion Grønland, og danner grundlag for levering med sommerens forsyningsskib.

20. januar starter forårsrejserne. Gnistholdene deler perioden 20. januar til ca.1. juni mellem sig, således at hvert gnisthold kører en forårsrejse på ca. 2 måneder. De resterende slædehold tager af sted på 1. del af deres forårsrejse.


Forårsrejse – Del 1
Den er ca. 800 km. lang, og varer ca. 5 uger. Turen har til formål at forberede slædeholdene - det være sig mænd og hunde - til nordturen.


Forårsrejse – Del 2
Hvert år bliver tre slædehold fløjet til nordkysten, hvorfra de via deres overvågningsrute bringer dem retur til Daneborg, en tur på ca. 2300 km.

Foråret er en fantastisk tid på den Grønlandske østkyst, dagene tager hurtigt til, og allerede omkring april/maj er der midnatssol. Det tilstræbes at slædeholdene kommer hjem før tøbruddet for alvor tager fat - primo juni.


Medio juni
Umiddelbart efter hjemkomsten skal rejserapporter og dagbøger renskrives/udfærdiges. Der skal afrigges efter vinteren og slæderejserne.

Solen har nu fået så meget magt, at sneen smelter hurtigt. Smeltevandet skal ledes i de rigtige retninger, således at udvaskning af veje og erosion ved bygninger undgås. Vejene skal graves fri for sne, og bygningerne skal nøje efterses. Sommerens arbejder planlægges.


Medio juli
Tandeftersyn på Island af en uges varighed. Nyt hold fupper til Slædepatruljen Sirius ankommer, og cyklussen kan så starte forfra.

Sidst opdateret 29-12-2015 - kl. 10:05