Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Frømand

 

Operatør ved Frømandskorpset

  SPECIALSTYRKER

De bedste af de bedste
Frømandskorpset er en specialoperationsstyrke. En enhed, der med kort varsel kan blive indsat i operationer, hvor frømandens specielle kompetencer gør sig gældende. Frømandskorpset er sammen med Jægerkorpset underlagt Specialoperationskommandoen.

Frømanden er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at løse en lang række specialopgaver. Opgaverne løser frømandspatruljen alene eller i samarbejde med andre special- og konventionelle styrker både nationale og internationalt.
 

Som frømand bliver du primært uddannet til at udføre opklarings- og kampopgaver i nær-maritime områder – det vil sige både opgaver på land, vand og kombinerede opgaver, hvor begge dele indgår. Internationalt er Frømandskorpset ofte de første i ukendte områder og arbejder her med bl.a. trusselsvurderinger og rekognoscering.


UDDANNELSE
Hvad skal der til, for at du bliver optaget? Du have en stærk vilje og udholdenhed og opfylde adgangskravene, som du kan læse om i afsnittet ”Sådan søger du”.

Under frømandsgrunduddannelsen er der forskellige uddannelsestemaer. Blandt andet fysisk og mental træning, orientering, medic, militær kommunikation, skydning, kampsvømning, fartøjstjeneste (her erhverves speedbådsbevis), patruljetjeneste, dykning, faldskærm, survival, rumkamp, entring, boarding og sprængning.

Læs mere om uddannelsesforløbet her.


UDDANNELSESFORLØB

 • SOFBU SOF Basisuddannelse, Frederikshavn
 • Fase 1, SOF Selection, Kongsøre
 • Fase 2, JOINT SOF Grunduddannelse, Kongsøre / Ålborg
 • Fase 3, Frømands Specialuddannelse, Kongsøre
 • Udnævnelse til Frømand
 • SQT, SOF Qualification training, modulopbygget efteruddannelse

 

Uddannelses- og tjenestesteder
Frederikshavn - Center for Sergent og Maritim Uddannelse
Nykøbing Sjælland (Kongsøre) - Frømandsgrunduddannelse og tjenestested


Udsendelse
Som Frømand kommer du rundt i hele verden, når du får forberedende træning til udsendelser, generel træning og uddannelse samt individuelle specialuddannelser. Vi lærer af de bedste og arbejder med de bedste, om det er ind- eller udland. Samtidig skal vi øve os på indsættelser i alle slags klima.

En Frømand har en stor del af året ikke sin daglige gang på det faste tjenestested. Sammen med udsendelser betyder det, at der vil være perioder på op til tre måneder ad gangen, hvor frømanden er væk hjemmefra. I nogle tilfælde er tidspunktet for udsendelse og varigheden ikke fastlagt på forhånd.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav:
 • Du har folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og matematik.

 
Helbredskrav:

 
Øvrige krav:

 • Du er mindst 21 år ved uddannelsesstart i januar 2019. Ansøgere under 35 år foretrækkes.
 • Du skal være dansk statsborger. Læs mere om statsborgerskab
 • Kan sikkerhedsgodkendes til ”yderst hemmelig"
 • Kan erhverve kørekort (du må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet)


Afprøvnings- og udvælgelsesforløb

Afprøvnings- og udvælgelsesforløbet består af fem selektioner, hvor beståelse af hver selektion er forudsætning for indkaldelse til den næste selektion.

2. Book selv din afprøvning, 1. selektion
Ved hjælp af linket BOOK kan du tilmelde dig "Open Space" for afprøvning til 1. selektion i enten Ålborg, Fredericia eller Jonstrup i Ballerup.

Ansøgningsfristen er overskredet og uddannelsen kan pt. ikke søges!

3. Mød op til 1. selektion (én dag)
1. selektion består af den fysiske test 
 

 • Forsvarets basistest (udholdenhed og styrketest, niveau 5) læs mere

 
Hvis du gennemfører udholdenheds- og styrketesten tilfredsstillende, fortsætter du med en række digitale tests. Frømandskorpset vil desuden orientere om uddannelsen.
1. selektion varer fra kl. 8.00 til ca. kl. 17.00.
 

4. Send ansøgning 
OBS! Kun personer, der har gennemført 1. selektion, vil få deres ansøgning sagsbehandlet.
Under 1. selektion vil du få besked på, om du skal sende en ansøgning eller ej.
 
Det vil sige, når du har gennemført 1. selektion og fået bekræftelse på, at du er videre i processen, kan du sende din ansøgning.
 
Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi, om du opfylder de formelle krav. Hvis du opfylder kravene, indkalder vi dig til 2. selektion. 

5. Mød op til 2. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 35/36 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren ved Ballerup. Indkaldelse til 2. selektion sendes til din e-boks. Sørg for, at den er aktiveret.

Program:
 

 • Forsvarets basistest (udholdenhed og styrketest, niveau 5) læs mere.

  Som i 1. selektion, er den fysiske test en stoptest. Gennemfører du testen tilfredsstillende, fortsætter du til:
   
 • Helbredsundersøgelse

6. Mød op til 3. selektion, udvidet optagelsesprøve (5 dage)
Udvidet optagelsesprøve afholdes i uge 44 ved Frømandskorpset.
Læs mere om den udvidede optagelsesprøve.

7. Mød op til 4. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 46 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren ved Ballerup.

 • Interview med psykolog
 • Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen)
   

8. Mød op til 5. selektion, dykkermedicinsk undersøgelse (én dag)
Afholdes i løbet af uge 48 ved Forsvarets Sundhedstjeneste.
UDVÆLGELSE
Efter 5. selektion udvælges de bedst egnede aspiranter, der skal begynde på frømandsuddannelsen.

FORBEREDELSE 
Du skal forberede dig både fysisk og psykisk for at klare den almindelige afprøvning, men også den udvidede optagelsesprøve. Der er også andre forhold, du skal forberede, inden du begynder på frømandsgrunduddannelsen:

 •  Du skal sørge for at forventningsafstemme med familien og venner om den kommende udfordring og belastning. Forberedelsen kræver prioritering, tid og overskud til træning, både fysisk og psykisk. Hvis du efter selektionerne bliver optaget på frømandsuddannelsen, vil en stor del af din fritid gå med restitution og afslapning. Du vil naturligt bruge mange kræfter på mentalt at bearbejde den foregående uges belastninger og forberede dig på næste uges udfordringer.
   
 • Du skal have orden i økonomien samt andre administrative og praktiske forhold, da der ikke er meget tid til dette under uddannelsen.
   
 • Du skal være mentalt frisk efter evt. tidligere udsendelser (fra battlemind til homemind).
   
 • Lad os vurdere dine præstationer. Vi oplever nemlig ofte, at unge mennesker stiller enorme krav til egne præstationer, og derfor kan være ekstremt selvkritiske. Det kan blive din hæmsko for at søge og gennemføre uddannelsen.MIN FREMTID 
Du kan efter velgennemført frømandsgrunduddannelse blive fastansat som frømand og gøre tjeneste ved Frømandskorpset. Herefter vil det efter gældende regler være mulighed for at gå sergentvejen (mellemleder) eller officersvejen (leder).

Forsvarets specialstyrkeuddannelser nyder høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Ved at gennemføre en specialstyrkeuddannelse beviser du, at du er målrettet, og under hårdt pres kan arbejde fokuseret både mentalt og fysisk. Det vil sige, at du som frømand også vil have gode muligheder for job uden for forsvaret, hvis du ønsker det.

 


Sidst opdateret 06-07-2018 - kl. 14:42


Ansøgningsfristen er
overskredet!

Vi forventer at åbne op for bookning i løbet af marts 2019, med henblik på uddannelsesstart 2020.
 
Spørgsmål

kan rettes til:

fps-ktp-udv@mil.dk 

Tlf. 72819000 - tryk #2
 
Uddannelseslængde
Ca. 10 mdr.

Uddannelsesloft
Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
 
Løn 
Aflønning under uddannelse til specialoperationsstyrkerne under uddannelsen er ca. kr. 18.500 – 25.000 pr. måned, afhængig af den militære grad.

Som ansat frømand, er startlønnen 18.500 – 25.000, samt et specialoperationsstyrketillæg på ca. 7.500 pr. måned.
Upload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
 
  Følg Frømandskorpset
på Facebook

Besøg Jægerkorpset på facebook