Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Optagelsesprøverne 

 

Optagelsesprøver ved Forsvaret

Hensigten med denne side er at give dig som ansøger de bedst mulige forudsætninger for at forberede dig til den afprøvning, du skal igennem.

Husk at dit afprøvningsforløb hos Forsvaret i bund og grund blot er en lang og dybdegående jobsamtale – så forbered dig som du ville gøre det til enhver anden jobsamtale. Mød til tiden, vær velforberedt og klar. Din personlige fremtræden og generelle måde at agere på, er mindst ligeså vigtig for os, som f.eks. den fysiske del af afprøvningen.

Formål med afprøvningen
Forsvaret stræber naturligvis efter at optage de bedste af de egnede ansøgere på vores uddannelser. Den bedst egnede er ikke nødvendigvis den der kan løbe hurtigst eller er bedst til dansk stavning. Den bedst egnede er den person, der har den rette kombination af de kompetencer vi har vurderet der skal til, i forhold til den enkelte uddannelse og efterfølgende jobfunktion.

Afprøvningen generelt
Størstedelen af afprøvningerne til uddannelse og job i Forsvaret er delt op i flere selektioner. Det betyder, at du bliver kaldt ind ad flere omgange til en række forskellige prøver. Fælles for alle prøverne er, at de enkelte prøver skal bestås for at komme i betragtning til næste selektion. Det betyder, at består du ikke den første prøve, skal du ikke forvente at blive indkaldt til den næste og så videre.

Selektioner
Afprøvninger er normalt opdelt i flere selektioner. Her er et eksempel på, hvordan disse selektioner kan se ud. Opbygning af dem kan variere, men indholdet vil som regel være det samme:

1. selektion – 1 dags varighed
1. selektion finder sted på en af Forsvarets kaserner.*
Mødetid kl. 0745, herefter program som følger:

1. Velkomst og introduktion
2. Fysisk afprøvning
3. Bad og omklædning
4. Kundskabsprøver**

Afprøvningen vil typisk vare frem til sidst på eftermiddagen.

*Hvor afprøvningen på finder sted afhænger af Forsvarets behov og prioritering, og man kan således ikke søge om at komme til afprøvning et bestemt sted i landet.

**Kundskabsprøverne er en række tests i motoriske færdigheder, færdigheder indenfor dansk, engelsk og matematik, kombinatoriske evner samt logisk tænkning.
Type og sværhedsgrad varierer, alt efter hvilken uddannelse du har søgt.

2. selektion – 1-2 dags varighed
2. selektion vil næsten altid finde sted ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren tæt ved Ballerup.
Mødetid kl. 0800, herefter program som følger:

1. Velkomst og introduktion
2. Lægeundersøgelse
3. Psykolog-interview
4. Sagsbehandler-interview

Rækkefølgen af lægeundersøgelse, psykolog- og sagsbehandlerinterview vil være vilkårlig, idet de kører sideløbende med hinanden for de forskellige ansøgere, for at minimere ventetiden for den enkelte ansøger. 

Afprøvningen vil typisk være afsluttet sidst på eftermiddagen. 
Afhængig af den søgte uddannelse kan 2. selektion vare enten 1 eller 2 dage. Såfremt afprøvningen varer 2 dage, vil du blive informeret om dette i forvejen, og prøverne vil således kunne forventes at være afsluttet sidst på eftermiddagen på dag 2. 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan et afprøvningsforløb kan se ud. I enkelte tilfælde ser optagelsesprøven anderledes ud, og du vil blive informeret herom i den invitation vi sender til dig forud for en eventuel optagelsesprøve. Uanset hvilken uddannelse du har søgt, skal du være opmærksom på, at det til enhver tid er den information, du har fået tilsendt fra os, der er gældende!

Et par gode råd til din afprøvning
Før du søger en uddannelse i Forsvaret, skal du gå ind på vores hjemmeside og danne dig et overblik over de krav, vi stiller til ansøgeren. Adgangskravene varierer afhængig af typen af uddannelse, du ønsker. Fælles for dem alle er dog, at optagelsesprøverne skal bestås for at komme i betragtning til uddannelsen.
 
Har du fundet den uddannelse du ønsker, så begynd din træning til den fysiske test allerede nu. Er du i tvivl om, hvordan du skal træne for at kunne honorere kravene, så kan du evt. downloade vores app ’Træn med Forsvaret’, som kan findes på både Google Play og App Store.
Det vil være en god idé, at du tilrettelægger din træning, så du har tilstrækkeligt overskud i forhold til de fysiske krav, så lidt modvind eller let forkølelse ikke slår dig ud.

Efter afprøvning
Når den samlede afprøvning er færdig, får du resultatet. Det vil ske enten ved direkte personlig tilbagemelding på sidste afprøvningsdag eller via brev til din E-boks.

Selv om du er egnet til en uddannelse er der ingen garanti for, at du bliver optaget på den. Det er Forsvarets behov, mængden af egnede ansøgere og antallet af uddannelsespladser, der er styrende for, hvem der bliver optaget på uddannelsen.

Sidst opdateret 10-12-2015 - kl. 09:04

Kontakt

Forsvarets
Rekruttering

Jonstrupvej 240
Postboks 145
2750 Ballerup

Tlf. 72 81 90 00
mandag-torsdag
08.00-14.00
fredag
08.00-11.00

Email fps-rek@mil.dk