Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Er du sergent med ambitioner om at blive officer?

Forsvarets akademiuddannelse er for dig, der er befalingsmand, og har ambitioner om at blive officer. Akademiuddannelsen, gennemføres som et deltidsstudie over to år og kvalificerer dig til optagelse på officersuddannelsen.

Adgangskrav
Du kan søge om optagelse på akademiuddannelsen, når du har minimum seks måneders erfaring som befalingsmand og kan starte på uddannelsen, når du har to års tjenesteerfaring. Du bestemmer selv, hvilket værns akademi- og officersuddannelse du vil søge. Du skal blot bestå optagelsesprøven.

Uddannelsesmoduler på deltid
Akademiuddannelsen tages i det værn, hvor du ønsker at blive officer i. Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse og består af moduler, der dels tages som fjernstudier ved professionshøjskolerne University College Denmark og sergentskolerne. Uddannelsen tages ved siden af havende tjeneste og giver samlet 60 ECTS point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie.

De nye officersuddannelser
På Forsvarets nye akademi- og officersuddannelser får du en intensiv lederuddannelse, hvor du uddannes til at føre, lede og motivere andre. Du bygger videre på din erfaring som sergent og dygtiggør dig i militære kernefag som operationer, strategi og ledelse.