Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Om Forsvarets Rekruttering

Indholdsområde

 
Kontakt 

Om Forsvarets Rekruttering 

Forsvarets Rekruttering er en del af Kundedivisionen hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der har til opgave at rekruttere til forsvarets uddannelser og værnepligt. 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skal sikre at Forsvaret kan rekruttere og fastholde personel og at personellet i deres job i Forsvaret får en sammenhængende personlig, lønmæssig og jobmæssig udvikling.

Bemandingen ved Forsvarets Rekruttering er på ca. 100 personer og består af militært personel (officerer, befalingsmænd og konstabler) fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabskorpset - og af civilt personel.

Forsvarets Rekruttering har følgende opgaver: 
 • Vi forvalter alt værnepligtigt mandskab fra session (Forsvarets Dag) til hjemsendelse fra Forsvaret, herunder:

  - indgår aftale om værnepligtstjeneste,
  - indkalder værnepligtige til forsvarets tjenestesteder
  - meddeler evt. udsættelse fra værnepligt, og
  - hjemsender værnepligtige
 • Vi samarbejder med de værnepligtiges talsmænd - Værnepligtsrådet
 • Vi oplyser og informerer om militære uddannelser og jobmuligheder i Forsvaret
 • Vi annoncerer efter frivilligt personel til forsvarets militære uddannelser og jobs
 • Vi rekrutterer forsvarets værnepligtige og øvrige personel til konstabel-, befalingsmands- og officersuddannelser i Forsvaret
 • Vi indkalder og afprøver kvalificerede ansøgere til Forsvaret
Sidst opdateret 08-12-2017 - kl. 10:02