Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Aftal eom vaernepligt
 

Aftale om værnepligt 

Trækker du frinummer, kan du give afkald på dette og indgå en aftale om værnepligtstjeneste. Du har dermed mulighed for at komme i betragtning til en værnepligtsplads, hvis der er en ledig plads.

Du kan selv få indflydelse på tidspunkt og tjenestested. Ved at indgå aftalen, flyttes du ikke mod dit ønske til et andet tjenestested, med mindre det er som led i det planlagte tjeneste- og uddannelsesforløb.

Trækker du et lodnummer på Forsvarets Dag, der giver indkaldelse, får du tildelt et tjenestested efter Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens behov. Du kan dog, ved at indgå aftale om værnepligtstjeneste, selv få indflydelse på tidspunkt og tjenestested.


Værneret for kvinder

Der er ikke værnepligt for kvinder, men kvinder har ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd, deraf navnet værneret. Kvinder kan nemlig frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår, dog er de ikke bundet af pligten og kan fx vælge at opsige deres værnepligtaftale undervejs i forløbet. Kvinder trækker ikke et lodnummer på Forsvarets Dag.


OBS!
Du kan KUN indgå aftale om værnepligtstjeneste, hvis du har været på Forsvarets Dag og er blevet erklæret "Egnet" eller "Begrænset egnet".


 

HVORDAN SØGER JEG?

Du indgår aftale om værnepligtstjeneste ved at udfylde ansøgningsskemaet. Har du trukket frinummer eller er du kvinde, kan du søge om at aftjene værnepligt frem til du er fyldt 32 år.

Har du trukket et lodnummer, der forventes at føre til indkaldelse, skal du indsende ansøgningsskemaet senest 3 måneder før din værnepligt starter.

Du kan skrive tre prioriterede tjenestesteder. Får du din 2. eller 3. prioritet, imødekommet anses aftalen stadig for overholdt.


Indgå aftale om værnepligtstjenesteKAN AFTALEN OPHÆVES ELLER ANNULLERES?

 

 

Du kan ophæve din aftale, hvis:

  1. Du i løbet af 4 uger fra underskriftsdatoen skriftligt kontakter Forsvarets Rekruttering og meddeler at du ønsker at ophæve aftalen (Kvinder på værnepligtslignende vilkår kan dog få aftalen ophævet helt frem til mødedagen).
  2. Du ikke kan sikkerhedsgodkendes, hvor dette kræves.
  3. Du før eller efter mødet udelukkes fra værnepligtstjeneste i medfør af værnepligtslovens §4 (straffemæssige forhold).
  4. Du ved fornyet møde på Forsvarets Dag, bliver bedømt uegnet til værnepligtstjeneste - eller får ændret bedømmelsen fra egnet til begrænset egnet og inden mødetidspunktet søger om at få aftalen ophævet.
  5. Din egnethedsvedtegning ændres til “For tiden uegnet” efter du er mødt til tjeneste.
  6. Der træffes beslutning om at ændre indkaldelserne af værnepligtige, således at Forsvarets Rekruttering er nødsaget til at annullere den indgåede aftale om værnepligtstjeneste.

Hvis du som mand har indgået aftalen under 4 uger fra den dato du skal møde til værnepligtstjeneste (mødetidspunkt), bortfalder din mulighed for at ophæve aftale om værnepligtstjeneste på mødedagen.


Når du underskriver aftalen, bekræfter du samtidig at du vil modtage en indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste, samt at du efter opsigelsesfristens udløb giver afkald på din mulighed for at blive fritaget for værnepligtstjeneste (frinummerchance).


Du vil fra Forsvarets Rekruttering modtage skriftlig besked, såfremt aftalen alligevel ikke kan imødekommes jf. ovenstående tekst om ophævelse af aftalen.


Der kan opstå situationer, hvor Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen må annullere aftalen. I så fald er det dit lodtrækningsnummer fra Forsvarets Dag, der afgør, om du skal indkaldes eller ej.
KAN JEG SØGE UDSÆTTELSE?


På lige fod med andre værnepligtige kan du udsætte din indkaldelse på grund af uddannelse eller andre særlige forhold.


Søger du udsættelse gælder den indgåede aftale stadig – dog kan udsættelsen medføre, at indkaldelsesstedet ændres. 
KONSEKVENSER VED AFTALE MED FORSVARET ELLER BEREDSKABSSTYRELSEN


Når du har indgået en aftale om at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen, har du en fortrydelsesfrist på fire uger. Fortrydelsesfristen gælder fra den dato, hvor du har underskrevet din ansøgning om aftale af værnepligtstjeneste.

I løbet af de fire uger kan du ophæve aftalen eller søge om at få overført din indkaldelse fra Beredskabsstyrelsen til indkaldelse i Forsvaret.


Efter fortrydelsesfristens udløb er aftalen bindende og vil blive fastholdt. Det betyder, at du ikke kan skifte fra at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen til at gøre det i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.


Kun i tilfælde, hvor der foreligger helt særlige begrundelser, vil en ansøgning om at blive overført til at aftjene værnepligten hos Forsvaret blive imødekommet, efter at fortrydelsesfristen på fire uger er udløbet.


Til top  

 

Indgå aftale om værnepligtstjeneste

Forsvarets
Rekruttering

Lautruphøj 8
Postboks 345
2750 Ballerup

Tlf. 72 81 90 00
mandag-torsdag
08.00-14.00
fredag
08.00-11.00

Email fps-vpl@mil.dk

Skriv sikkert til os med
Digital Post (NemID)

Brochuren "Indkaldt"

Oplysningsskema

 
Sikkerhedsgodkendelse

Download skema - Klik her