Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Under værnepligten
 

Under Værnepligten 

Formålet med værnepligtstjenesten i Forsvaret er at give dig en basisuddannelse, således, at du både som enkeltperson og i samarbejde med andre kan løse de opgaver, som indgår i totalforsvaret af Danmark.

Basisuddannelsen har også til formål at give dig et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, herunder i fredsstøttende/fredsskabende operationer i udlandet. Den er også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller til anden uddannelse og evt. fastansættelse i Forsvaret.

Som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen uddannes du til at indgå i det assistanceberedskab der typisk rykker ud til større ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv har kapacitet til at håndtere. Det kan være store bygningsbrande, skovbrande, kemikalieudslip, olieforureninger, naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelse. Læs mere om værnepligt i Beredskabsstyrelsen
BROCHUREN "INDKALDT"

Der vil altid være en række spørgsmål omkring den kommende værnepligtstjeneste. I brochuren "Indkaldt" vil du kunne finde svar på spørgsmål om:

 

 

 

  • Fornyet sessionsbehandling
  • Udsættelse af værnepligtstjenesten
  • Værnepligtsorlov
  • Ændring af tjenestested
  • Løn
  • Militærnægtertjeneste
  • Tjeneste ved Beredskabsstyrelsen


Se brochuren her  
TJENESTESTEDER

Du kan se tjenestestederne på oversigten over ledige pladser.
 

SPØRGSMÅL OG SVAR   

Hvad er lønnen/ hvad får man i løn som værnepligtig?
Som værnepligtig i Forsvaret modtager du kr. 7.749,17 pr. måned (skattepligtigt). Derudover får du kr. 215,00 pr. kalenderdag i kostgodtgørelse (skattefrit)

Hvad koster det at spise i cafeteriet?
En standard kostportion i Forsvarets Cafeteria koster kr. 150,00 pr. dag.

Skal jeg selv betale for min transport mellem hjem og tjenested?
Som værnepligtig får du gratis transport med offentlige transportmidler mellem dit hjem og tjenestestedet i hele din værnepligtsperiode. Læs mere om rejseordningen for værnepligtige.

Hvis du vælger, at køre i egen bil el. lign kan du fravælge rejsekortet og i stedet få befordringsfradrag efter de almindelige regler for kørsel mellem hjem og tjenestested.

Løn ophører ved hjemsendelse
Som værnepligtig får du løn fra den dag du er indkaldt til at møde til værnepligtstjeneste og til den dag du hjemsendes. Hjemsendes du før den normale hjemsendelsesdato, ophører din løn i umiddelbart tilknytning til den nye hjemsendelsesdato.


Hvad mener Forsvaret om brug af euforiserende stoffer?
Forsvaret har nultolerance politik angående brug af euforiserende stoffer og følger i øvrigt samfundets love og regler herfor.


Sidst opdateret 12-06-2018 - kl. 13:25

Brochuren "Indkaldt"

Sundhed og værnepligt

- en vejledning

Når du møder til værnepligt, ophører den almindelige sygesikring - læs mere her
 
Sundhed og værnepligt