Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kvinder i Forsvaret
 

Kvinder i Forsvaret 

Værneret for kvinder
Der er ikke værnepligt for kvinder, men kvinder har ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd, deraf navnet værneret. Kvinder kan nemlig frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtslignende vilkår, dog er de ikke bundet af pligten og kan fx vælge at opsige deres værnepligtaftale undervejs i forløbet.

Vejen til værnepligt
For at bruge din ret til at aftjene værnepligt skal vi først vurdere om du egner dig. Det gør vi på Forsvarets Dag (session).

Når du fylder 18 år sender vi dig et brev med information om Forsvarets Dag samt om andre uddannelsesmuligheder i Forsvaret. Det er en invitation. Ønsker du ikke at benytte dig af den på det tidspunkt, kan du selv ansøge om at komme på Forsvarets Dag på et senere tidspunkt. 

Forsvarets Dag

På Forsvarets Dag bliver du præsenteret for de muligheder du har i Forsvaret. Du får en skriftlig prøve og du bliver helbredsundersøgt. Den skriftlige prøve og helbredsundersøgelsen vil afgøre, om du egner dig til værnepligt og kan starte på en basisuddannelse i Forsvaret.  

Forsvarets Dag bliver afholdt næsten hver dag året rundt 5 steder i landet: Høvelte (Birkerød), Slagelse, Fredericia, Herning, Ålborg og i udvalgte uger på Bornholm.

Forsvarets Dag gennemføres ens for mænd og kvinder, dog med den undtagelse, at kvinder har eget omklædningsrum i forbindelse med helbredsundersøgelsen. Derudover skal kvinder ikke trække et lodnummer. 
Læs mere om Forsvarets Dag.

Inspirationsdag for kvinder
Ønsker du at møde Forsvaret før du træffer beslutningen om at ansøge til Forsvarets Dag, har du mulighed for at deltage i en inspirationsdag, specielt for kvinder.

Her vil du få indblik i, hvad det betyder at uddanne sig og arbejde i Forsvaret sammen med andre interesserede kvinder.
Læs mere om inspirationsdag for kvinder.

Søg en uddannelse
Ønsker du at søge andre uddannelser end basisuddannelsen i Forsvaret, kan du læse mere om uddannelserne og adgangskravene på forsvaret.dk/uddannelser

Du skal være opmærksom på, at de fysiske krav er skærpet, og derfor skal du være i ret god form for at blive optaget og ikke mindst for at gennemføre den valgte uddannelse.

 

Profil i Forsvaret

Michelle Lindhardt
er 23 år og ansat som sergent i Hæren. Læs her om, hvorfor Michelle har valgt Forsvaret og hvad er det sjoveste samt mest udfordrende ved at bære Forsvarets uniform.

 


Ansøg om at komme på Forsvarets Dag

Download ansøgningsskema

Inspirationsdag for Kvinder
Mød os på facebook - få svar på dine spørgsmål, se billeder fraBesøg Forsvarets uddannelser på Facebook events, film og meget mere!
Kvinder i forsvaret