Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Program for Flagdag for Danmarks Udsendte 2013

  Indholdsområde

   
  Viden om 
  Parade på Strøget i København
  Parade på Strøget i København i 2011

  Program for Flagdag for Danmarks Udsendte 2013 

  Flagdagen den 5.september udtrykker anerkendelse for den indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

  Flagdagen højtideligholdes i København  af det officielle Danmark med deltagelse af Kongehuset, Folketinget, regeringen og Forsvaret med flere.

  Men Flagdag for Danmarks Udsendte fejres over hele dagen. Se listen med arrangementer her under.

  Se programmer for:

   

    
   Se også programmer på Folk og Sikkerheds hjemmeside.

    


   København - Det officielle flagdagsarrangement.
   10.30: Kransenedlæggelse ved monumentet for Danmarks udsendte på Kastellet i København. Fælles paradestyrke fra forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen og veteraner. Deltagelse af kongehuset, politikere, forsvarets ledelse, pårørende, veteraner og efterladte

   14.30: Gudstjeneste i Holmens kirke i København. Deltagelse af de efterladte til årets omkomne, kongehuset, regeringen, folketinget, forsvarets ledelse og andre inviterede gæster samt soldater fra årets udsendte enheder.

   16.00: Parade på Christiansborg Slotsplads for årets udsendte. Deltagelse af de efterladte til årets omkomne soldater, kongehuset, regering, folketing, forsvarets ledelse samt andre inviterede gæster.

   17.00: Reception ved Christiansborg for samtlige årets udsendte, efterladte til årets omkomne soldater og pårørende samt andre deltagere i aktiviteten på Christiansborg.

   København - Kommunens arrangement
   Københavns Kommune ønsker at invitere de civile personer, beredskabsfolk, politifolk med flere og deres pårørende som det sidste år har været udsendt til krigsområder til markering på Københavns Rådhus torsdag den 5. September 2012 kl. 12.00-12.30 i Magistratssalen på Københavns Rådhus.

   Program for arrangementet:
   12.00-12.30 - Magistratssalen
   Markering af hjemkomne beredskabsfolk, politifolk og civile personer og deres pårørende. Markeringen foregår i Magistratssalen hvor Overborgmester Frank Jensen holder tale. Deltagerne kan efterfølgende overvære Den Kongelige Livgardens Kontingentparade på Rådhuspladsen, hvis de ønsker det.

   12.30-13.00 Rådhuspladsen
   Markering af hjemkomne soldater og deres pårørende.


   Allerød

   Veteraner inviteres til reception på flagdagen. I anledning af den officielle flagdag for danske udsendte den 5. september inviterer Allerød Kommune tidligere udsendte til reception på rådhuset kl. 18.00-19.30.

   Alle tidligere udsendte - soldater, redningsfolk, politifolk, sundhedspersonale, udenrigsministeriets personel med flere - er yderst velkomne til receptionen, gerne med ledsager.

   Den Kongelige Livgardes Tambourkorps og vagtkompagniet indleder arrangementet. Herefter er der taler ved fhv. udenrigsminister Per Stig Møller og borgmester Erik Lund.

   Allerød Kommune byder herefter på en lille forfriskning, ligesom der bliver god lejlighed til at møde andre lokale veteraner.

   Af hensyn til planlægningen udbedes tilmelding senest torsdag den 29. august. Det kan ske ved mail til kommunen@alleroed.dk eller på telefon 48 100 189.

   Assens
   Assens Kommune i samarbejde med Assens Marineforening:
   08.00 - Velkomst ved Tom Kristensen, formand for Garderforeningen - Assenskredsen
   08.05 - Flaghejsning på Kogehusmolen - Assens Havn
   08.10 - Borgmester Finn Brunse taler
   08.30 - Morgenforplejning i Assens Marineforening - kr. 25,00 pr. deltager.
   Kontakt: formand@assens-marineforening.dk eller (kommunen) beped@assens.dk

   Ballerup
   Ballerup Kommune inviterer bosiddende veteraner i kommunen m.fl. til et arrangement på Ballerup Rådhus på flagdagen 5. september kl. 16.00-18.00.


   Billund
   Billund Kommune inviterer veteraner med bopæl i kommunen til flaghejsning ved Billund Rådhus, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, med efterfølgende morgenreception i byrådssalen, hvor borgmesteren og det samlede byråd samt direktionen vil være til stede.
   Kontakt: John Rendboe - jre@billund.dk

   Bornholm

   Beredskabsstaben på Bornholm koordinerer flagdagsarrangementet ved mindestenen ved mindesmærket for faldne søfolk på Munch Petersens Vej, hvor enheder fra øens beredskab og militær samt civile relaterede foreninger - herunder Folk & Sikkerhed - deltager.

   Kl. 16.45
   Samling på P-plads ved Bornholms Velkomstcenter, og efterfølgende march til mindesmærket. Bornholmergarden medvirker.
   Velkomst ved garnisonskommandant, OL Holger Fuglsang-Damgaard
   Hovedtaler: Borgmester Winni Grosbøll.

   Dragør
   Dragør Kommune inviterer til reception på Dragør Rådhus kl. 19.00. Veteraner bosiddende i kommunen er inviteret sammen med repræsentanter for forsvar, politi og beredskab. Tale ved borgmester Allan Holst. Nedtagelse af flaget under militær honnør og trompetledsagelse.

   Ebeltoft
   Flagdagen markeres med et arrangement ved Det Gamle Rådhus kl. 17 med deltagelse af en faneborg fra forsvarsforeninger og hjemmeværn samt en parade, hvoraf de fleste af deltagerne har været udsendt i international tjeneste.

   Arrangementet er ikke en sørgehøjtidelighed, men derimod en hyldest og opbakning til de soldater og andre, der er langt fra hjem og familie, og som gennem årene har løst de opgaver, der skal sikre fred og sameksistens forskellige steder på kloden.

   Dagens hovedtale holdes af direktør i den norske forsvarsstab, flotilleadmiral Rolf Scheen.

   Esbjerg
   Arrangement fra Vor Frelsers Kirke kl. 17.00 - march gennem byen med fremmødte faner og politiorkester til Hulvej, hvor der afvikles en kort andagt.
   Kontaktperson: Viggo Jensen - vej@esenet.dk


   Frederiksberg

   Se programmet for Flagdagen på Frederiksberg her.


   Frederikshavn
   Arrangement på Flådestation Frederikshavn med flaghejsning, taler og morgenmad. Ansatte på garnisonen, lokale marineforeninger og hjemmeværnsflotiller er inviteret til at deltage. Taler ved garnisonskommandanten og orlogspræsten.

   Frederiksværk
   Halsnæs Kommune inviterer kl. 12.00 - 15.00 tidligere udsendte til reception på Halsnæs Rådhus og Industrimuseet Frederiks Værk.
   Borgmester Helge Friis byder velkommen.
   Kl. 12.30 beretter lederen af Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen, om Frederiksværks militærhistorie - fra 1700-tallets Kongelige Raketkorps til Søværnets etablissement i Auderød.
   Kl. 13.00 receptionsbuffet.
   Kl. 14.00 guidet rundtur på Krudtværksmuseet. Til ære for de udsendte marscherer "soldater" i historiske uniformer på museumsområdet. Der saluteres med musketter.
   Tilmelding til Camilla Smith Christensen på cach@halsnaes.dk eller 47 78 48 16

   Gentofte
   Gentofte Kommune inviterer til arrangement på Gentofte Rådhus kl. 19.30.
   I Rådhushallen taler generalløjtnant Kjeld Hillingsøe og direktør Peter Heering.
   Københavns Drengekor underholder under ledelse af Ebbe Munk.
   I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret en let anretning.
   Tilmelding senest 3. september kl. 12.00 til borgmestersekretariat@gentofte.dk eller 39 98 00 06.

   Gniben
   Arrangement på Søværnets Våbenkursus med flaghejsning og taler.

   Greve

   Greve Kommune arrangerer på Greve Gymnasium, og medvirkende er Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde, lokale soldaterforeninger m.fl. Veteraner bosiddende i kommunen er inviteret.
   Program:
   19.30 - Fanekommandoer tager opstilling. - Velkomstdrink.
   19.45 - Flaget nedtages - og arrangementet fortsættes i aulaen.
   20.00 - Borgmester Hans Barlach taler
   20.10 - Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup taler
   20.20 - Hjemmeværnsorkesteret spiller - fællessang.
   20.40 - Let traktement i kantinen
   21.30 - Afslutning.

   Kontaktperson : Kultur- og fritidschef Jens Nielsen, jni@greve.dk

   Haderslev

   Haderslev Kommune og garnisonen i samarbejde:
   Kl. 09.25 - march fra kasernen til Rådhuset
   Kl. 09.35 - kommunens modtagelse og tale af borgmesteren
   Kl. 09.50 - march til Domkirken
   Kl. 10.00 - mindegudstjeneste ved feltpræst Jes Rønn Hansen
   Kl. 10.30 - march gennem byen til kasernen
   Kl. 10.45 - kranselægning ved mindestenen i indre kasernegård
   Kl. 11.00 - der serveres brunch for det afgivne personel samt veteraner m.fl.

   Halsnæs
   Halsnæs Kommune ønsker at markere Den Nationale Flagdag den 5. september og hædre vores udsendte soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre der har været udsendt i international tjeneste for Danmark, og mindes de der betalte med livet. Derfor inviterer vi dig til reception på Rådhuset. Du er velkommen til at tage en ledsager med.
   Receptionen foregår i Byrådssalen på Halsnæs Rådhus, Indgang B, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, torsdag den 5. september 2013 kl. 12-15.

   Program for dagen:
   Kl. 12.15:     Borgmester Helge Friis byder velkommen
   Kl. 12.30:     Leder af Industrimuseet Frederiks Værk Frank Allan Rasmussen fortæller om Frederiksværks spændende militærhistorie. Fra 1700-tallets Kongelige Raketkorps til Søværnets etablissement i Auderød
   Kl. 13.00:    Receptionsbuffet
   Kl. 14.00:    Guidet rundtur på Krudtværksmuseet, som ligger tæt på rådhuset

   Til ære for de udsendte marcherer ”soldater” i historiske uniformer på museumsområdet. De vil desuden salutere med deres musketter.
   Hvis du ønsker at deltage i markeringen, skal du tilmelde dig hos borgmestersekretær Camilla Smith Christensen på CACH@halsnaes.dk eller telefon 4778 4816.

   Hirtshals

   Hirtshals Marineforening sætter flaget kl. 07.00 og inviterer til "åbent hus" med morgenkaffe kl. 07.00 - 10.00.

   Hjørring
   Marineforeningen for Hjørring og Omegn arrangerer. Flaghejsning kl. 08.00 og mindestund for faldne veteraner.
   Morgenbuffet i Marinehuset. Lokale soldaterforeninger er inviteret til arrangementet.
   Kontakt: Ole Steensen - skipper@has.dk

   Holbæk
   Holbæk Kommune inviterer veteraner, soldater, pårørende m.v. til reception kl. 16.00 i Byrådssalen, Rådhusvej 1, 1.sal.
   Borgmester Søren Kjærsgaard og pens.orlogskaptajn Nils Ulrik Bagge taler, og der vil være et musikalsk indslag og et let traktement.
   Tilmelding på jh@holb.dk - senest 2. september.

   Holstebro
   Kl. 1600:
   Parade på paradepladsen på Dragonkasernen, hvor der lægges krans for  regimentets faldne.

   Kl. 1620:
   March ned til Holstebro kirke.

   Kl. 1700:
   Gudstjeneste i Holstebro kirke, hvor faldne i missionerne mindes.                                 
   Borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby og politidirektør Jens Kaasgaard vil tale i Holstebro Kirke.

   Alle er velkomne til at deltage i programmet.
   Efter gudstjenesten vil der være sammenkomst i sogne huset.

   Horsens
   09.30 - samling ved Banegård
   10.00 - march gennem byen til mindepladen ved Havnen - Juelsminde-Garden medvirker
   10.30 - kranselægning ved borgmester Peter Sørensen
   11.00 - march via Søndergade til Horsens Rådhus
   11.30 - taler ved borgmester Peter Sørensen, oberst Kurt Mosgaard og Marie Krarup, MF (DF)
   12.00 - Horsens Kommune er vært ved et mindre traktement.
   Tilmelding via mail - flagdag.horsens@gmail.com

   Kalundborg
   Kalundborg Kommune er kl. 18.30 vært for kommunens veteraner og deres nærmeste pårørende ved et arrangement i Marineforeningens lokaler, Rosengade 1.
   Tilmelding til dorte.johansen@kalundborg.dk eller 59 53 45 28.

   Korsør
   Korsør marineforening marcherer kl. 07.30 fra Marinestuen på fæstningen til flådestationen med flag i spidsen til flaghejsning med efterfølgende taler af borgmester, garnisonskommandanten og orlogspræsten. Derefter socialt arrangement i Alcatel bygningen.

   Køge
   De lokale soldaterforeninger og Danmarks-Samfundet inviterer til arrangement med mødetid kl. 18.00 i Katekismusstræde bag Køge Kirke.
   Kl. 18.15 er der march gennem byen med stop på Køge Torv, hvor der vil være taler og en lille koncert. Marchen fortsætter til Marinestuen på Køge Havn, hvor der er mulighed for et mindre traktement.
   Kontaktperson: hagerlin@dbmail.dk

   Nyborg
   Nyborg Marineforening sætter flaget kl. 08.00. Trompet og fælles morgensang afsluttet med Kanonlaugets "Dansk Løsen". Morgenkaffe i Marinestuen. Lokale soldaterforeninger er inviteret.

   Nykøbing Falster

   Samling kl. 17.00 på "Cementen" - antrædning med faner.
   Kl. 17.30 march via Gågaden til Bibliotekshaven.
   Borgmester John Brædder taler. Kranselægning.
   Afslutning i De Blå Baretters lokaler i Tingsted Centralskole.
   Kontaktmand: Ib Jensen - myren@jensen.mail.dk

   Næstved
   De sydsjællandske soldaterforeninger i Samvirket står for arrangementet:
   Kl. 18.00 - Samling på Munkebakken ved mindestenen - opstilling - velkomst
   Kl. 18.35 - Tale med Søren Espersen, MF(DF)
   Kl. 18.50 - March gennem byen til Sct. Mortens Kirke
   Kl. 19.05 - Gudstjeneste ved sognepræst Søren Fahnøe
   Kl. 19.45 - March fra kirken til Grønnegade
   Kl. 19.50 - Sydsjællandske Soldaterforeninger byder på smørrebrød og drikkevarer i Musikstalden
   Tilmelding til sekretaer@sscs.dk eller på 40 79 28 95 - senest 22. august

   Odense
   Garnisonskommandanten i samarbejde med soldaterforeningerne på Fyn ved mindestenen for Danmarks Udsendte i Ansgar Anlæg::
   Kl. 19.00 musicerer Hjemmeværnets Brassband Syd.
   Kl. 19.30 føres fanerne ind. -  Fg.chef for Totalforsvarsregion Syd, OL Keld Madsen taler. Kranselægning.
   Kl. 19.55 taler Trine Bramsen, MF og medlem af Forsvarsudvalget.
   Arrangementet afsluttes med en sammenkomst på Soldaterhjemmet Dannevirke.

   Randers
   I Randers foregår fejringen for åben himmel på Rådhustorvet ved Det gamle Rådhus fra klokken 17.00.

   Borgmester Henning Jensen Nyhuus holder hyldesttale og Marineorkesteret svinger trommestikkerne til ære for danske udsendte - i særdeleshed for de 483 randrusianske veteraner fra Randers Kommune. Byens brandfolk sætter en kulisse på torvet og borgere kan komme helt tæt på en stor brandbil og Beredskabsstyrelsens dygtig redningshund.
   Dagen bliver en fest, hvor alle borgere er inviteret, så tag din familie eller nabo under armen og gør den nationale flagdag i Randers til en folkedag.

   Rebild
   Rebild Kommune inviterer alle veteraner fra internationale missioner, som er bosiddende i kommunen, til en kort markering af dagen, den 5. september.
   Højtideligholdelsen finder sted i RebildPorten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping.

   Ringsted
   Marinehjemmeværnsdistrikt Øst afvikler arrangement på Ringsted Kaserne.
   Kl. 07.45 - opstilling foran kasernens hovedbygning
   Kl. 08.00 - parade og flaghejsning
   Kl. 08.10 - morgenmad i "Club 111" for inviterede.
   Distriktet har inviteret alt tjenstgørende personel på kasernen samt repræsentanter fra områdets soldaterforeninger.
   Kontaktperson: Orlogskaptajn René Krarup Holm, 57 66 37 31 eller mhde-nk@mil.dk

   Roskilde
   I anledning af Den Nationale Flagdag inviterer Roskilde Kommune, veteraner, soldater, pårørende og andre interesserede til reception

   Torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00-18.00 på Rådhuset, Rådhusbuen 3, Roskilde.

   Roskilde Kommune vil for første gang markere Den Nationale Flagdag, og alle soldater, der siden 1948 har deltaget og fortsat deltager i de internationale fredsstøttende og humanitære missioner, samt deres familier er inviteret til at deltage i nedenstående arrangement.

   Program:
   Kl. 17.00 – Alle mødes til højre for hovedindgangen, Rådhusbuen 3
Der vil være musisk indslag af Roskilde Garden og tale af borgmesteren.
   Kl. 17.20 Der serveres et let traktement i rådhusets kantine
Herefter vil der være lidt underholdning af Roskilde Garden og mulighed for at tale med andre veteraner, soldater m.fl.
   Kl. 18.00 Arrangementet slutter
Hvis du/I ønsker at deltage, kan tilmelding til arrangementet ske hos Janne Puggaard på mail; jannep@roskilde.dk eller på telefon 4631 8005 senest den 2. september.

   Program
   17.00 Velkomst ved borgmester Anny Winther
   17.10 Rebild Kommune er vært ved en sandwich og en lille forfriskning
   17.40 Tale ved medlem af forsvarsudvalget Bjarne Laustsen, MF

   Silkeborg
   Områdets soldaterforeninger tilrettelægger i samarbejde med Hjemmeværnet gudstjeneste i Alderslyst Kirke kl. 19.30. Prædikant: Feltpræst Sune Haubek.
   Efterfølgende kranselægning ved mindestenen.

   Struer
   Struer Kommune afvikler i samarbejde med Marineforeningen arrangement på Struer Rådhus kl. 16.00 i Byrådssalen. Viceborgmester Grethe Hestbech tager imod og taler. Veteraner bosiddende i kommunen er inviteret.
   Arrangementet afsluttes med et traktement.
   Kontaktperson ved kommunen: Pia Bach - pmb@struer.dk

   Sønderborg
   Garnisonen i Sønderborg i samarbejde med Sønderborg Kommune:
   Kl. 15.30 march gennem byen fra kasernen til Rådhustorvet, hvor der kl. 16.00 er parade. Garnisonskommandant Mads Rahbek og borgmester Aase Nyegaard taler.
   Efterfølgende er der reception i Rådhushallen efterfulgt af gudstjeneste i Sct. Marie Kirke. Der arrangeres kl. 18.00 spisning på kasernen - pris kr. 100,00. Tilmelding nødvendig: gtl@mil.dk

   Tønder
   Arrangement ved områdets soldaterforeninger i samarbejde med det lokale Hjemmeværn - mødetid kl. 10.45 på P-pladsen ved Tønder Sygehus, march gennem Tønder by til modtagelse på Rådhuset, hvor borgmester Laurids Rudebech taler. Kort andagt ved feltpræsten - afslutning ca.kl. 11.30 med "Altid frejdig ...".

   Kontaktperson: Allan Poulsen, tlf. 74 72 09 21.

   Vejle
   Veteraner med pårørende og Soldaterforeningens medlemmer er velkomne til Sensommeraften på Tirsbæk Gods, Renæssancehaven, Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Ø kl 19-21.

   Program:
       •    Velkomst og fortælling om haven på Tirsbæk gods v/ejer Hans Henrik Algreen-ussing
       •    tale v/borgmester Arne Sigtenbjerggaard
       •    tale v/oberstløjtnant Jan Hjortshøj, formand 
for Hprd, Hovedorganisationen af personel af reserven i Danmark 
portrætudstilling af veteraner ved fotograf Helle S. Andersen i en af laderne.
   Efter talerne serveres kaffe med kringle, øl og vand.
   Der er gratis adgang til arrangementet.

   Parkering
   Parkering ved Tirsbæk jollehavn eller ved godsets driftsbygninger. se skilte.

   Tilmelding
   Tilmelding til borgmesterens kontor, Mie Ravn Jensen, tlf. 76 81 10 12 eller mail: mirje@vejle.dk senest 2. september.

   Viborg
   Andagt i Viborg Domkirke kl. 19.00 ved flyverpræst Orla Rasmussen.
   Kl. 19.40 samling på Kongehyldningsplænen ved flagstangen og mindestenen. Fællessang ved Viborg Damekor.
   Tale ved borgmester Søren Pape Poulsen.
   Kranselægning - fællessang - nedtagning af Dannebrog.
   Afslutningsvis indbydes alle fremmødte til en reception i Sognegårdens Festsal.
   Tilrettelæggelse: Komiteen til højtideligholdelse af 5. september.

   Vordingborg
   Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøger Vordingborg Kaserne, hvor der også er åbent hus med parade, udstilling og forskellige aktiviteter. Se det fulde program her.

   Aalborg
   1430-1445
   Kransenedlægning ved Soldatens sten, ved Oberst Christian Mollerup Schmidt.

   1615-1700
   Parade på Gl. Torv, mellemste repos.

   · Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.
   · Indledning ved Garnisonskommandant Oberst Christian Mollerup Schmidt, herefter konferencier Peter Reinau.
   · Flaghejsning, efterfulgt af ét min. stilhed.
   · Fællessang "Der er et yndigt land" - Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.
   · Aalborg Kanonlaug afgiver salut.
   · Tale ved hovedtaler MF, Orla Hav.
   · Underholdning ved Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps.
   · Fællessang "Blæsten går frisk over Limfjordens vande", Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.

   1700-1730
   Opstilling og march gennem byen ad rute:
   Budolfi kirke - Adelgade - Algade - Gravensgade - Bispensgade - Nytorv - Fjordgade - Algade - Budolfi Kirke.

   1730-1815    
   Gudstjeneste i Budolfi Kirke, ved biskop Henning Toft Bro.

   1815-1900   
   Reception på Rådhuset.

   Aarhus
   Kl. 10.00 hejses flaget i Mindeparken i Aarhus. Monumentet, der blev afsløret sidste år, er en hyldest til de mange danskere, der siden 1948 har været udsendt til verdens brændpunkter.

   Aarhus Kommune, Garnisonskommandanten og komitéen for monumentet har i fællesskab besluttet, at det udelukkende er Mindeparken og dermed monumentet, der skal danne baggrund for årets arrangement.

   Områdets mange veteraner bydes hermed velkommen og bedes være på plads kl. 09.45 til den officielle modtagelse af Deres Excellencer grev Ingolf og grevinde Sussie af Rosenborg.

   Præcis kl. 10.00 hejses flaget, og programmet omfatter bl.a. tale af borgmester Jacob Bundsgaard.

   Både før og efter kransenedlæggelsen vil der være musik fra Marinehjemmeværnets flotille 100.

   Stab HOK

   Staben tager opstilling ved flagstangen, hvor faldne fra de sidste 12. mdr mindes. Derefter et mindre traktement i cafeteriet.

   Danske Division
   Kl. 09.15  
   Paraden opstilles i ydre kasernegård

   Kl. 09.20  
   Garnisonskommandanten ankommer til paraden og byder velkommen.

   Kl. 09.25  
   March til Rådhuset

   Kl. 09.35   Modtagelse på Rådhuset af Borgmesteren som taler.

   Kl. 09.50
   March til Domkirken

   Kl. 10.00  
   Mindegudstjeneste i Domkirken v. feltpræst Jes Rønn Hansen.

   Kl. 10.30
   March gennem Haderslev by og retur til indre kasernegård.

   Jydske Dragonregiment
   Kl. 1600       
   Parade på paradepladsen hvor der lægges krans for regimentets faldne.

   Kl. 1620
   March ned til Holstebro kirke.

   Kl. 1700  
   Gudstjeneste i Holstebro

   Danske Artillerigement
   Kl. 1035
   Fanekommando, Honnørkommando og Uddannelsesbatteriet marcherer gennem byen via Sct. Jacobi og gågaden til Kærvej.

   Kl. 1045
   De Blå Baretter og Soldaterforeninger på plads på paradepladsen ved Artillerimuseet.
                            
   Kl. 1050
   Styrken ankommer til Kærvej.

   Kl. 1100
   Garnisonskommandanten og borgmesteren taler til Paraden. Flaget hejses og der afgives Dansk Løsen.

   Hærens Sergentskole

   Kl. 1530
   Skolen marcherer til rådhuset

   Kl. 1600
   Ceremoni og musisk underholdning på torvet

   Kl. 1630
   Reception på rådhuset

   Kl. 1715
   Gudstjeneste

   Kl. 1800
   Middag (delvis egenbetaling)

   Ingeniørregimentet

   Kl. 1145 – 1200
   Kransenedlæggelse ved mindemuren og mindestenene på Skive Kaserne.
    
   Kl. 1215 – 1300
   Frokost i officersmessen, Skive Kaserne.

   Kl. 1300 – 1330
   Transport til Skive Kirke, Reberbanen 1A, 7800 Skive.

   Kl. 1330 – 1415
   Gudstjeneste i Skive Kirke.

   Kl. 1415 – 1430
   March gennem Skive by.

   Kl. 1430 – 1450
   Parade på Posthustorvet i Skive.

   Kl. 1450
   Arrangementet er slut.

   Alle er velkomne til at overvære gudstjeneste, march og parade.

   Telegrafregimentet
   Kl. 1300-1315
   Opmarch på Bülows kaserne.

   Kl. 1315-1320
   Afdækning af fanen.

   Kl. 1320-1325
   Kranselægning.
      
   Kl. 1325-1400
   March igennem byen til rådhuset.

   Kl. 1400-1500:
   Opmarch på rådhuspladsen.
      
   Kl. 1445
   Opmarch på rådhuspladsen.

   Kl. 1450-1510
   March gennem byen til Bülows Kaserne/Veteranhjemmet.
        
   Kl. 1510-1520
   Tildækning af fanen.

   Arrangementet består af kranselægning ved Gabrielstatuen på Bülows Kaserne, march gennem byen, parade ved rådhuset samt en reception ved/i rådhuset.

   Trænregimentet

   Se programmet for Aalborg

   Gardehusarregimentet
   Kl. 0800
   Mindre mindehøjtidelighed og krans nedlæggelse ved mindevæg på Gardehusarkasernen.

   Kl.1100
   Gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke med deltagelse af Borgmesteren og andre indbudte gæster

   Kl. 1140
   March gennem byen til Nytorv hvor der afholdes en parade med taler af borgmesteren og fg. Chefen for Gardehusarregimentet

   Kl. 1215
   Reception på Nytorv med udskænkning af øl/vand og pølser samt underholdningen ved forskellige lokale orkestre.

   Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland
   Kl. 19.00
   Hjemmeværnets Brassband Syd musicerer ved mindestenen for Danmarks Udsendte i Ansgar Anlæg, deltagerne ankommer.

   Kl. 19.30
   Deltagerne mødes ved mindestenen for Danmarks udsendte i Ansgar Anlæg.

   Kl. 19.30
   Kommunikations- og Rekrutteringsrådgiveren (PP) byder kort velkommen og introducerer

   Kl. 19.32
   Totalforsvarsregion Syds fane føres ind (Jan Schreiner) til tonerne af Fast i Nød.

   Kl 19.36
   Fg. chef for Totalforsvarsregion Syd taler (Keld Madsen)

   Kl. 19.41
   Kransenedlægning

   Kl. 19.50
   HBS spiller Kongernes Konge; ophold mellem tredje og fjerde vers, hvor fanekommando og faneborg retter og præsenterer.

   Kl. 19.55
   Folketingsmedlem Trine Bramsen taler

   Kl. 20.05
   Tak for i dag - velkommen på Dannevirke

   Kl. 20.10
   Totalforsvarsregion Syds fane føres ud efterfulgt af soldaterforeningernes faner - til tonerne af Kong Frederik IX honnørmarch (JS, JEL - HBS)

   Kl. 20.15
   HBS musicerer, mens gæsterne forlader området

   Kl. 20.15-21.30
   Sammenkomst på Soldaterhjemmet Dannevirke

   Søgårdlejren

   I Søgårdlejren markerer Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland dagen ved et arrangement med en kort tale ved garnisonskommandanten i forlængelse af flaghejsningen kl. 08:00. Herefter fælles kaffe med morgenbrød i kantinen for inviterede.

   Alle ansatte i Søgårdlejren samt medlemmer af de hjemmeværnskompagnier, der er hjemhørende i Søgårdlejren er inviteret til at deltage.

   Sidst opdateret 04-09-2013 - kl. 11:32