Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Suverænitetshævdelse og overvågning 
Farvandsovervågningen sker fra stationer og fra skibe på havet
Søværnets patruljefartøjer deltager i overvågningen af de danske farvande. 

Suverænitetshævdelse og overvågning 

Farvandsovervågning
Forsvaret overvåger kontinuerligt de danske søterritorier. Indsatsen ledes og koordineres af Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)). Opgaven løses i samarbejde med Søværnets forskellige centre og udkigsstationer. Patruljefartøjer og skibe i havn kan indsættes i opgaven med kort varsel.

Med baggrund i overvågningen af det danske søterritorium udfører Søværnet opgaver for andre myndigheder og styrelser.

Luftrumsovervåning og afvisningsberedskab
Flyvevåbnet overvåger konstant det danske luftrum og identificerer fly. Kontrolcentret i Karup får sine data fra fire store og langtrækkende radarer, som er placeret i Nordjylland, Sønderjylland og på Bornholm.

Kommer et fly ind i det danske ansvarsområde uden tilladelse, eller kan man ikke komme i kontakt med et fly, bliver afvisningsberedskabet i form af to F-16 Fighting Falcon kampfly sendt på vingerne. De undersøger, om der er noget galt og kan afvise flyet, hvis der er tale om en mulig krænkelse af dansk luftrum.

F-16 over Østersøen
Et dansk F-16 over Østersøen. Foto: Jacek Siminski.

Overvågning og suverænitetshævdelse i Nordatlanten
Forsvaret er altid til stede i Nordatlanten. På Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando. Udover at afvise skibe eller personer der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver skibene politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion og søredning.

Slædepatruljens Sirius overvåger den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af Grønland. En strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje. Siriuspatruljens patruljering foregår med hundeslæde, men Forsvaret patruljerer også med skibe, fly og helikoptere.
Sidst opdateret 26-02-2019 - kl. 13:22